"899"

Kikker release 5.4u nu beschikbaar !


Verbeteringen in Kikker versie 5.4u t.o.v. 5.4t:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Versie 5.4u is ook te gebruiken in 2024. Oudere versie vragen in 2024 om een toegangscode.

 

rb

wb

gb

2

Weergave locatie van MS Windows locatie platform. Aanvullend op de GPS locatie mogelijkheden. Indien via startopties geen com-poort is aangegeven en geen Garmin GPS 18x usb antenne is aangesloten probeert het programma de locatie van de computer te gebruiken.

 

Via de computerinstellingen kunt u programma Kikker en BrutIS toegang geven tot het locatieplatform.

 

Het locatieplatform wordt voorzien van een locatie van een interne of externe GPS antenne die het platform ondersteund, Indien geen antenne gevonden wordt de locatie van de WiFi gebruikt of IP-adres.  Zo kunt u ook uw mobile telefoon gebruiken als GPS-antenne door deze als hotspot te gebruiken.

 

Nieuwe startoptie: location. Indien waarde 1 start het programma op met de locatie van het locatieplatform als gps positie en zoomt om de 7 seconden in op de locatie. Dit als mogelijke vervanging, bij de kolkenregistratie, van de Garmin GPS 18x antenne, die niet meer leverbaar is. Daarvoor in de plaats hebben we binnenkort een alternatieve usb gps-antenne op voorraad die koppelt met het locatieplatform.

rb 

wb

gb

3

Ten behoeve van de koppeling met Rioolviewer zijn verbeteringen doorgevoerd:

 

Openen INS/SUF/RIB/RIBX en opslag in RIBX met een GUID in het <AAA> veld. (GUID in <AAA> is nodig voor de koppeling.

Indien geen GUID beschikbaar, omdat de data uit ander beheersysteem komt maakt het programma een GUID op basis van de knoopnummering en het strengnummer, zodat deze altijd hetzelfde blijft.

Ook weergave van foto’s van RioolViewer.

 

RioolViewer is een product van Dataquint. Om inspectiebeelden via het Internet te ontsluiten.

 

De koppeling met Rioolviewer is niet standaard aanwezig. Op aanvraag leveren we een versie met de koppeling.

 

rb

 

 

4

De versies voorzien van dagrapportage mogelijkheden geven ook in het venster: uitvoerder, opdrachtgever en projectnummer weer, onder de bedrijfsnaam.

 

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.4t t.o.v. 5.4r:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Verder verbeterd is de weergave van de locatie van toestandaspecten bij strengen geïnspecteerd vanuit de eindknoop en een extra coördinaat (knikje) in de streng geometrie. In sommige gevallen pakte de versie 5.4r verbetering verkeerd uit.

rb 

2

De functie importeren ->  DBK Kikker bestand is verbeterd.  Dit is een functie om data uit werkbestanden samen te voegen. Er zat een fout in het reserveren van geheugen waardoor het programma er mee stopte.  Deze functie overigens niet gebruiken voor het maken van nieuwe beheerbestanden. Er wordt een onzichtbare aanpassing gedaan in de nummering van knopen, om deze uniek te houden.

 

rb

 

 

3

De export van knopen naar SHP-bestand is aangepast, zodat sowieso alle knopen als punt object naar SHP worden geëxporteerd. En de knopen met vlak geometrie nog een keer in een apart SHP bestand.

 

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.4r t.o.v. 5.4q:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Verbeterd is de weergave van de locatie van toestandaspecten bij strengen geïnspecteerd vanuit de eindknoop en een extra coordinaat (knikje) in de streng geometrie. In sommige gevallen werden deze locaties niet correct weergegeven.

rb 


Verbeteringen in Kikker versie 5.4q t.o.v. 5.4p:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Het importeren en inlezen van RIBX is verbeterd. Bij versies ouder dan 5.4q, wordt:

 

·          Toestand aspect “groen over kolk” ingelezen als “bodem defect”.

·          Geen rekening gehouden met  code C in de code voor het meelopende toestandaspect.

 

Dit is gecorrigeerd in versie 5.4q.

rb 


Verbeteringen in Kikker versie 5.4p t.o.v. 5.4n:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Versie is, zonder toegangscode, tot  31 december 2023 te gebruiken

rb 

wb

gb

2

De interne put/knoop hoogte in mm, is toegevoegd aan het knopenpaspoort. Vooral bij het invoeren van infiltratiekratten is er behoefte aan dit gegevensveld, naast bodem en maaiveld peil van de knoop.

 

rb

 

3

In het definitie venster onder databank toepassingen kan men buis/put/overlaat/doorlaat vormen opruimen terwijl deze nog in gebruik is bij overlaten en doorlaten. Hierdoor zijn geraakte overlaten/doorlaten niet meer zichtbaar, terwijl ze wel in de databank aanwezig zijn. In deze versie is het niet meer mogelijk de in gebruik zijnde vormen te verwijderen. En worden de eventueel missende overlaten en doorlaten weer zichtbaar.

 

rb

 

 

4

Het exporteren van knopen en punten naar SHP-bestanden is verbeterd. Sinds de nieuwe mogelijkheid om geometrie met een WKT-functie naar werkbestand te exporteren kregen knopen/punten, waarvan alleen x,y coördinaat beschikbaar is een eigen geometrie waardoor deze abusievelijk als vlak werden geëxporteerd.

 

rb

wb

gb

5

Volgorde toestandaspecten bij filteren/selecteren nu altijd op classificatie. Hierdoor de volgorde gecorrigeerd van aspecten: Wortelingoei, Waterpeil, Infiltratie, Obstakels, Bezonken afzettingen en Aangehechte afzettingen.

 

rb

 

 

6

Verbetering waardoor de beoordeling van toestandaspecten van  tegeninspecties beter in de databank worden opgeslagen. Ook wordt niet meer op inspectietype gecontroleerd waardoor beoordelingen  gemakkelijker, in de databank, worden opgeslagen.

 

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.4n t.o.v. 5.4m:


Nr.

Verbetering :

Module:

1

Eenheidsprijzen geïndexeerd naar januari 2022.

rb 

wb

2

NEN3140 keuring kolommen worden niet meer geïnstalleerd en geactualiseerd.

 

rb

wb


Verbeteringen in Kikker versie 5.4m t.o.v. 5.4k:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Verbeterde weergave van topografie uit CityGML van PDOK. In vorige versies komt bij een bepaalde opbouw van het CityGML niet alle topografie in beeld (bij startoptie: einddatum=0).

 

Dat is nu verholpen. Nu komt altijd de gehele topografie in beeld. (Ook bij startoptie: einddatum=0).

rb 

wb

gb

2

In 32 bit versies is de weergave van topografiepunten weer uit te zetten. In de 64 bit Kikker versies was dit probleem niet aanwezig.

 rb

 wb

 gb

3

Overname nieuwe manier van verbinden met databanken via ODBC, uit Kikker-BrutIS. Nu ook in Kikker zonder ODBC bronnaam mogelijk door de startopties: driver en tnsname bij Oracle, en server en database bij SQL-server, in te vullen. Zodra dit is gedaan hoeft men geen ODBC-bronnaam meer aan te geven bij Online gaan.

rb

wb

gb


Verbeteringen in Kikker versie 5.4k t.o.v. 5.4j:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Vanaf 1 januari is de nieuwe Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (RIBON) van kracht.

 

De RIBON bevat een voorziening om tot 1 mei 2022 nog via de tot en met 31 december 2021 geldende regels netinformatie te verstrekken (de wettelijke overgangsperiode).  

 

Dit betekent dat vanaf 1 mei 2022 netwerk informatie in productie moet zijn gebracht volgens het IMKL 2.0.

 

Vanaf versie 5.4k exporteert Kikker volgens IMKL 2.0 en is het mogelijk de netwerkinformatie volgens de nieuwe KLIC-standaarden aan te leveren.

 

Deze export functie is beschikbaar voor alle gebruikers met een abonnement op de Kikker WIBON-service. De functie start men via menuoptie: Exporteren -> XML IMKL2015 netwerkinformatie voor KLIC-WIN .  

 

Tevens zijn de einddatums uit de export naar IMKL2.0 verwijderd.

 

Let op!

Bestandsnaam IMKL export moet beginnen met: “netinformatie”,  en eindigen met: “_V2.xml”.

rb-WIBON

2

Nieuw dagrapportage programma. Deze versie heeft geen msvcr110.dll meer nodig

rb 

3

RIBX Kolken import van toestand aspecten met spaties en nieuwe regel tekens tussen <zc> </zc>, mogelijk gemaakt.

rb

 

 

4

Bug opgelost dat Kikker ermee stopt bij Export van groenelementen naar SHP-bestand in combinatie met de invoer van een eigen omschrijving van vrije kenmerken in de startopties.

rb

wb

gb

5

Start optie getwkt toegevoegd. getwkt=0 gebruikt de oude langzamere methode om geometrie te selecteren. getwkt=1 gebruikt een snellere methode om geometrie te selecteren, maar blijkt niet onder alle Oracle versies goed te werken.

rb

wb

gb

6

Weergave datum waarop het gebruiksrecht op het programma verloopt. En verzoek om tijdig (vanaf november) update in gebruik te nemen voor verlenging van het gebruiksrecht met 1 jaar. Tevens wordt vanaf 1 november een melding gegeven in het welkom venster, indien het gebruiksrecht dreigt te verlopen.

 rb

wb

gb


Verbeteringen in Kikker versie 5.4j t.o.v. 5.4h:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

De selectie van geometrie uit de Kikker databank is verbeterd. Hierdoor start Kikker online sneller op.  Alleen de ODBC versie bevat deze verbetering.

 

rb

2

Gebruikersnaam, wachtwoord en ODBC databron kunt u nu ook registeren in het startopties venster. Onder menuoptie: Toepassingen -> Startopties. Kikker gebruikt deze informatie voor het vullen van de inlog vensters. Betreft startopties: datasource, username en password.

 

rb 

wb

gb

3

Verbeterde weergave van de rode vierkantjes om kolken, die in de reinigingsronde meer dan 1 keer zijn bezocht.

 rb


Verbeteringen in Kikker versie 5.4h t.o.v. 5.4g:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Vanuit revisiebestanden verbeterde inleesfunctie van de operator naam. Probleem was dat bij inspectie de gehele inspectie op naam kwam van de laatst ingevoerde naam/bedrijfsnaam. Nu worden eerder ingevoerde namen gekoppeld aan de juiste inspectie.

 

In feite een opslag van naam/bedrijfsnaam per inspectie regel, naast de opslag van deze gegevens per RIB-bestand.

 

Let wel op dat Kikker de naam/bedrijfsnaam niet in het werkbestand opslaat. Hiervoor is een verandering van het formaat van de werkbestanden nodig. En dan zouden deze niet meer kunnen uitwisselen met de originele kikker versies.

 

Dus het revisiebestand gebruiken op het originele bestand, om een goede uitvoer naar RIB te maken!

 

In Kikker-BrutIS wordt naam/bedrijfsnaam per inspectie wel opgeslagen in werkbestand en databank. 

 

rb

2

Het was niet mogelijk op enkele varianten van het toestand aspect infiltratie te selecteren. Is verbeterd.

 

rb 

3

Vanaf versie 5.4g kan men het programma in het jaar 2022 zonder toegangscode opstarten.

 rb

wb

gb


Verbeteringen in Kikker versie 5.4g t.o.v. 5.4d:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Vanaf versie 5.4g kan men het programma in het jaar 2022 zonder toegangscode opstarten.

 

rb

wb

gb

2

Gemakkelijker wegbeheer en groenbeheer data uit verschillende werkbestanden samenvoegen, via export naar CSV-bestand via menuoptie: Bestand -> Opslaan Als -> KIK, CSV bestand. (Opslaan met extensie.csv).

 

Deze bestanden bevatten een complete weergave van alle wegvakonderdelen en elementen en kunnen gemakkelijk via de import CSV functie aan ander werkbestanden worden toegevoegd.

 

 

wb

gb

3

Bij variant waarbij BGT GUID wordt opgeslagen:

 

Selecteren objecten op BGT GUID, via het importeren van een CSV-bestand, volgens onderstaand voorbeeld:

 

FieldDescription,Object IMGEO ID

rd_punt,G0361.8abeacd5439b75760000000a01171bdb

rd_punt,G0361.4e929f6c380b46a1840f6102d0d8e2a7

rd_punt,G0361.8abeacd5439b75760000000a01166825

rd_punt,G0361.8abeacd5439b75760000000a0116e422

rd_punt,G0361.8abeacd5439b75760000000a0227ed90

rd_punt,G0361.437bd5addda44555bd9d2fd9b3d70663

rd_punt,G0361.03b4ae82123c42fdace5af1293754409

 

 

wb

gb

4

Bij variant waarbij BGT GUID wordt opgeslagen zat een bug in de export van BGT mutatieverzoeken waardoor “sleutelVerzendend” niet werd meegegeven. Is opgelost vanaf versie 5.4f.

 

 

wb

gb

5

Geen quotes meer om de coördinaten bij Cyclorama CSV-bestand

 

rb

 wb

 gb

6

Kikker is vanuit ander programma of via snelkoppeling te starten met startoptie: expttl, om op basis van werkbestand een OroX te maken. Kikker sluit daarna automatisch af. Met optie: batchmode werkt Kikker op de achtergrond en geeft geen schermuitvoer (stille uitvoer). De optie is tot stand gekomen in samenwerking met Groenestein (GB-Beheer).

 

rb

 

7

Verbeterde import van datum’s uit SHP en CSV-bestanden. Soms treffen we datums in zeer afwijkende formaten aan. Vooral bij inspectiegegevens. Afwijkende datum’s werden niet goed ingelezen en daardoor inspecties ook niet overgenomen.

rb

wb

gb


Verbeteringen in Kikker versie 5.4d t.o.v. 5.4b:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Nieuwe menuoptie: “Download Kikker”, onder menuoptie: Info. Met deze optie kunt u de eerst volgende updates van het programma Kikker downloaden.  U download dan een zip-bestand met het programma Kikker en de benodigde DLL bestanden.

 

De download knop op de www.riodesk.nl site verdwijnt vanaf 1 oktober 2021.

 

Het is dus belangrijk voor 1 oktober deze versie te downloaden. Omdat u anders de optie om updates te downloaden kwijt raakt.

 

rb

wb

gb

2

Verbeterde import van put reiniging en inspectie gegevens uit RIBX.  

 

rb

 

 

3

Verbeterde export naar DXF Riolering. De knoopnummers werden in sommige situaties over de knopen heen afgedrukt.

 

rb

 

 

4

Zoek op knoopnummer functie is versneld.

 

rb

wb

gb

5

Het importeren van hoogtebestanden is weer mogelijk gemaakt. Per ongeluk was een controle voor deze functie gezet, waardoor deze functie niet meer werd gestart.  

 

rb

wb

gb


Verbeteringen in Kikker versie 5.4b t.o.v. 5.4a:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Weergave icoontjes van onder meer maatregelen en voorzieningen naar printer/plotter/pdf verbeterd.

 

rb

wb

gb

2

Geen uitvoer meer van BOB-peilen naar RIBX, indien de BOB-peilen onbekend zijn.

 

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.4b t.o.v. 5.4a:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Verbeterde opslag van de WMS-achtergrond kaarten. In de 64 bit versie werden gewijzigde instellingen niet opgeslagen.

 

rb

wb

gb

2

Het verversen van de WMS-achtergrond bij 20 % afwijking van het beeld en de laatste download van de WMS. Hierdoor is Kikker niet continue de achtergrond aan het verversen bij gebruik van de gps-antenne.

 

rb

wb

gb

3

Verwijderen en verplaatsen kolken verbeterd. Dit is nu geheel gesynchroniseerd met het verwijderen en verplaatsen van knopen.

 

rb

 

 

4

Toegevoegd: een knoop verplaats functie, onder menuoptie wijzigen. Naast de optie om coördinaten te wijzigen in het knoop wijzig venster.

 

rb

 

 

5

Bij export van materiaalsoort beton naar RIBX werd code “Z” uitgevoerd, met de omschrijving beton. Dit is nu veranderd naar code “AG”.

 

rb

 

 

 

6

Bij registratie kolken is de vervuilingsgraad van de vorige registratie zichtbaar gemaakt. Ook in het raadpleeg venster is deze nu goed te raadplegen.

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.4a t.o.v. 5.3y:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Weergave achtergrond kaarten van Web Map Services (WMS). Ter vervanging van de weergave van de TMS Services van PDOK. Deze TMS services zijn vanaf 1 maart niet meer beschikbaar.

 

Naast een aantal default WMS van PDOK kan men nu zelf een configuratie voor de weergave van een WMS instellen. Via knop: [Achtergrond] in de weergave opties of menuoptie: Beeld -> WebMapService (WMS).

 

Bij aanvang zijn de volgende WMS voor af ingevuld en te selecteren:

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/top10nlv2/wms

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/top25raster/wms

https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wms/v1_0/

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wms/v4_0/

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rioned/gwsw/wms/v1_0/

 

Let ook op de nieuwe startoptie: coordsys, om het coordinatensysteem aan te geven. Standaard: EPSG:28992

 

rb

wb

gb

2

De streetmap optie onder Weergave opties is gesplitst in een optie voor het aan/uitzetten van luchtfoto’s uit ECW en een optie om achtergrondkaarten van een WMS aan en uit te zetten.

 

rb

wb

gb

3

De menufuncties om kabels en leidingen uit KLIC-beheerinformatie berichten te raadplegen was verouderd en is verwijderd. Deze komt op termijn wel weer terug maar dan gebaseerd op het nieuw uitwisselformaat.

 

rb

wb

gb

4

Exporteren en importeren (via revisie -> omzetten) van GWSW OroX TTL is gebaseerd op GWSW 1.5.1. Naar aanleiding van de GWSW Applicatietoets 2021 is de import en export van doorlaat gegevens verbeterd.

 

rb

 

 

 

5

OCI (Oracle Call Interface) functies toegevoegd ter vervanging van ODBC, t.b.v. de koppeling met Oracle-databases. Deze is alleen beschikbaar bij de 64 bit versie.

 

rb

wb

gb

6

Registratie van GWSW domeinwaarde codes in RIB(X) (RioolInspectieBestanden), volgens de invulling van de GWSW Domeinwaarden (achter menuoptie: exporteren -> TTL Model volgens GWSW OroX BAS.) Indien deze niet zijn ingevuld hanteert Kikker de huidige registratie van deze codes (te exporteren en te importeren via de CSV exports van de betreffende domeinwaarden).

 

rb

 

 

7

Voor de BGT-koppeling is op aanvraag een versie beschikbaar waarin men de IMGEO GUID kan registeren/automatisch overnemen uit GeoStUF. Tevens nieuwe startoptie: bgtmap, waarin kikker het XML van BGT-objecten registreert. Kikker gebruikt deze XML om goeie mutatieverzoeken te maken.  

 

 

wb

gb

8

Automatische koppeling kolk-knoop functie bij export van RIBX Kolken. Indien men in het export venster de optie: knopen exporteren, heeft aangevinkt. En een matchdis waarde via startopties heeft ingevuld.

 

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.3y t.o.v. 5.3x:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Opslag van data in databank is verbeterd. Er is geen [Stoppen] knop meer. En als Kikker een delete opdracht heeft uitgevoerd op de databank krijgt u daarvan altijd een melding, en kunt u met een druk op de knop een verslag daarvan inkijken.  Deze verslagen worden met datum en tijdstip opgeslagen.

 

rb

wb

gb

2

Startoptie: bgtmap, toegevoegd. In deze map voert u de naam in van een map waarin Kikker imgeo object xml bestandjes kan opslaan. De bestandjes worden opgeslagen met de naam van het IMGEO id.

Kikker haalt bij het maken van mutatieverzoeken het XML uit deze map om een correct mutatieverzoek te maken met de gehele historie van het object.

U hoeft hierdoor niet doorlopend een gehele actuele GeoStuf topografie te lagen voorafgaand aan wijzigingen.

 

rb

wb

gb

3

Gemeenten waarbij we een endpoint voor het BGT-berichtenverkeer hebben geïnstalleerd krijgen een kikker versie waarin een koppeltabel BOR-GUID en IMGEO-GUID wordt bijgehouden.  Deze versie is op verzoek ook voor andere abonnees beschikbaar.

Deze versie kan ook een koppeltabel in CSV-formaat als initiële vulling laden.

Door deze koppeltabel hoeft Kikker niet meer geometrisch te zoeken naar het juiste IMGEO-GUID.

 

Indien de optie bgtmap is aangegeven gaat Kikker in het geheel niet meer geometrisch zoeken naar een relatie BOR en IMGEO.

 

Samen met verbetering 2 maakt dit het koppelen van het weg- en groen beheer aan de BGT een stuk sneller en gemakkelijker.

 

 

rb

wb

gb


Verbeteringen in Kikker versie 5.3x t.o.v. 5.3w:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Reservering correcte hoeveelheid geheugen voor toestandaspecten uit RIBX. Bij versies ouder dan 5.3x reserveert Kikker ook geheugen voor het opslaan van meetresultaten (BXA). Ook indien is aangegeven dat Kikker geen metingen moet importeren (nobxa=1). Hierdoor kan Kikker 40x zoveel geheugen reserveren als nodig is, waardoor men uit het computergeheugen kan lopen. Kikker importeert daarna geen topografie meer bijvoorbeeld en geeft meldingen dat er te weinig geheugen is.

rb

 

 

2

Automatische correctie benodigd geheugen voor toestandaspecten bij opslag in riodeski.txt en kikker .dbk werkbestand.

rb

 

 

3

Menuoptie: Info -> PDOK downloads, start de nieuwe site van PDOK voor het downloaden van de BGT kaart. De selectie van de geografie gebeurt via het tekenen van een polygoon in plaats van het selecteren van blokjes.

rb

wb

gb

4

Verbeteringen in het BGT berichtenverkeer. Naar aanleidingen van testen met endpoints.

rb

wb

gb

5

Verbeterde registratie objectgroep aan element met functie meubilair

 

wb

gb

6

Selectie van de knoop bij zoek knoop functie, zodat deze beter zichtbaar is

rb

wb

gb

7

Nu in de 32 bit versie (straks ook in 64 bit versie) gebruik van sneltoetsen geactiveerd:

·          Kopieren: ctrl-C

·          Zoek knoop: ctrl-F

·          Meet afstand: ctrl-M

·          Plakken: ctrl-V

·          Zoom Window: ctrl-W

·          Zoom alles: ctrl-Z

 

rb

wb

gb


Verbeteringen in Kikker versie 5.3w t.o.v. 5.3v:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Bij de correctie van knoopnummers in XML en RIBX is de vervanging van korte naar langere nummers verbeterd.

rb

 

 

2

De uitvoer van de WGD (wegdelen) naar een mutatie bericht is verbeterd. Hierin ontbrak de relatieve hoogteligging. In de uitvoer van andere objecten zat deze regel wel.

 

wb

 

3

Het inlezen van adressen uit fout werkbestand is gecorrigeerd. Er is een kikker versie geweest die adressen verkeerd heeft opgeslagen in het werkbestand. Hierdoor kan Kikker bij opstart erg ver uitzoomen.

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.3v t.o.v. 5.3u:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Via startoptie: expribguid, is in te stellen of men de GUID of de ID met de knoopnummers in het TTL Oro-X geregistreerd wil hebben

rb

 

 

2

De mogelijkheid om knoopnummer met quotes in de databank op te slaan en om leidingen met quotes in de knoopnummers in de databank te beoordelen.

rb

 

 

3

Meer geheugen om logboek beoordelingen in de databank op slaan. 512 tekens in plaats van 256 tekens.

rb

 

 

4

De weergave van het wegbeheer jaar van onderhoud thema is aangepast. Deze maakt nu gebruik van de functie met de maatregelencyclus. De oude weergave ging alleen uit van de weginspectie resultaten en niet die met de cyclus die na 7 jaar wordt opgepakt.

 

wb

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.3u t.o.v. 5.3t:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Verbeterde opslag van “knoppen aan en uit zetten” en de uren voor arbeid bij de beheergroep data. Deze verbetering was nodig in de stedelijk waterbeheer en groenbeheer versies.

rb

wb

gb

2

De selectiefilters worden niet meer 2 keer ingelezen. En daardoor ook niet dubbel opgeslagen in riodesk.xml en riodesk_pav.xml

rb

wb

gb

3

Inlezen videobestandsnaam uit RIBX element: <ABS>. Normaliter staat de naam van het videobestand ook in het element: <N> bij een toestand aspect. Geconstateerd is dat er ook RIBX wordt geleverd waarin alleen de tellerstand in <N> staat en de naam van het videobestand in <ABS>. Kikker hierop aangepast, zodat deze gevallen ook goed worden ingelezen

rb

 

 

4

Inlezen toestandaspecten:  BDB, AEC en AED uit het BEFDSS (Belgische inspectieformaat voor riolering). Hierdoor ook verbeterde weergave aspecten AEC en AED, respectievelijk verandering van diameter en materiaal in het logboek venster.

rb

 

 

5

Menufunctie: Toepassingen -> Geselecteerde kolken wijzigen ->  Coordinaten knopen overnemen…., toegevoegd.

rb

 

 

6

Vanaf 5.3uc een verbetering doorgevoerd voor het importeren van weginspectie uit SUFWEG. Vanaf versie 5.3s was importeren van inspectie uit SUFWEG niet mogelijk

 

wb

 

7

Vanaf 5.3ud een verbetering doorgevoerd voor het wijzigen van domeinwaarden in de databank. De functie werkt niet voor enkele knoop domeinwaarden.

rb

wb

 

8

Vanaf 5.3ud een regel toegevoegd dat indien topografie punten uit SHP-bestand komen en dat hetzelfde SHP-bestand ook tekst heeft de punten niet meer worden weergeven.

rb

wb

gb


Verbeteringen in Kikker versie 5.3t t.o.v. 5.3s:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Voor de gebruikers die, via SFTP, verbinding maken met de Kikker dataservice is er een nieuwe libssh2.dll beschikbaar voor SSH2 (Het protocol waarvan SFTP, gebruik maakt). Van af MS Windows 10 versie 1903 kan men deze nieuwe DLL gebruiken, omdat de oude libssh2.dll geen verbinding meer maakt.

rb

wb

gb

2

De correctie van knoopnummers in het RIBX is mogelijk gemaakt. Zoals dit ook mogelijk is voor oudere RIB (Riool Inspectie Bestanden). DE correctie vindt plaats van het “corrigeer sufrib” venster en het “streng info” venster met de [Registreer in Sufrib correctie] knop.

rb

 

 

3

Lezen verwachte inspectielengte uit RIBX. Hierdoor ook weer DXF-export van de leidingen mogelijk van de strengen uit het RIBX. Want de voorwaarde van DXF-export van strengen is dat de lengte van een streng langer moet zijn dan 0. m

rb

 

 

4

In wegbeheer versie automatisch maken van GUID's op knopen/elementen en strengen bij inlezen .dbv werkbestand

 

wb

gb

5

Via Toepassingen -> herbereken hoeveelheden, berekent Kikker nu ook weer de breedte van wegvakonderdelen.

 

wb

 

 

DXF uitvoer van knopen en teksten bij knopen volgens instellingen in de weergave opties.

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.3s t.o.v. 5.3rb:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Restlevensduurmodel asfaltwegen aangepast. Een aantal aspecten bij asfaltwegen kennen een restlevensduurmodel. Bij geen schade (classificatie: G) hanteerde Kikker een restlevensduur van minimaal 6 jaar en maximaal 9 jaar. Dit is veranderd in minimaal en maximaal 10 jaar.

 

 

wb

 

2

In de 32 bit versie 5.3p t/m r van Kikker Wegbeheer is een onvolkomenheid gekomen waardoor bij toevoegen wegvakonderdelen ook nieuwe wegvakken worden aangemaakt. Hierdoor kon het ook voorkomen dat zojuist toegevoegde wegvakonderdelen verdwenen door een incorrecte nummering. Vanaf versie 5.3rc is dit verbeterd.  

Bovenstaande onvolkomenheid heeft geen invloed op de revisiebestanden en doorvoeren revisie in databank.

 

wb

 

3

Verbetering classificatie van toestandaspect Axiale voegverplaatsing BAJA. Bij betonnen buizen met vaar-moer verbinding werden deze vanaf de doorvoeren van de nieuwe classificatie methode bij importeren en openen van inspectiebestanden niet goed geclassificeerd.

De vereerde classificatie werd bij openen werkbestanden overigens automatisch gecorrigeerd.

rb

 

 

4

Versie is gecontroleerd op de aanvullingen in 20200116a Errata classificatiemethodiek.pdf. Alleen de BAJC-ondergrens is gecorrigeerd naar: groter dan > 0 graden. Overige aanvulling waren al verwerkt.

rb

 

 

5

Overname materiaal soort beton “AG” uit inspectiebestanden verbeterd

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.3rb t.o.v. 5.3r:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

RIBX: Door conversie in de Moons Toolbox van SUFRIB naar RIBX raakt de 1e karakterisering van de geïnventariseerde aansluitingen verloren. Hierdoor kon Kikker dit aspect uit RIBX niet classificeren. In deze versie is dat opgelost en wordt deze ook zonder 1e karakterisering geclassificeerd.

rb

 

 

2

RIBX: Verbeterde import van coördinaten uit RIBX. Bij erg lange coördinaten (met enorm veel decimalen achter de punt) kon Kikker vastlopen.

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.3r t.o.v. 5.3q:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Verbeterde import van gegevens uit RIBX. Inspecties worden niet meer overgeslagen indien het XML “<!-- -->” opmerkingen bevat.

rb

 

 

2

Export van beheergroepnaam bij de punt/knoop gegevens naar XML- en SHP-bestand. Alleen in Kikker Wegbeheer met Groenbeheer mogelijkheden.

 

wb

gb

3

Verbeterde registratie van BGT- en Plus-: Functie, Fysiek voorkomen en Type per beheergroep. Alleen in Kikker Stedelijk Waterbeheer en Wegbeheer met Groenbeheer mogelijkheden.

rb

wb

gb

4

In Stedelijk waterbeheer versie worden knopen weer als punten getoond.

rb

 

 

5

Weergave knop: “Selecteer Topo Polygoon”, in selectie knoppenbalk.

rb

wb

gb

6

Deze versie heeft de mogelijkheid om vanaf de command-prompt kikker werkbestanden (inclusief .dbk bestanden) om te zetten naar een CSV, SHP of XML formaat met de data uit het werkbestand.

 

Men moet dan kikker starten met bijvoorbeeld de volgende tekst achter kikker.exe:

 

·          Kikker.exe batchmode,expkik,kikker-test.dbk   (om een csv te maken met de naam “kikker-test.csv”)

·          Kikker.exe batchmode,expras,kikker-test.dbk   (om een xml te maken met de naam “kikker-test.xml”)

·          Kikker.exe batchmode,expshp,kikker-test.dbk   (om shp bestanden te maken met de knopen en leidingen)

 

Indien geen .dbk werkbestand wordt meegegeven gebruikt kikker de riodesk*.txt bestanden. Bijvoorbeeld:

 

·          Kikker.exe batchmode,expras (om een xml te maken uit riodesk*.txt met de naam: “kikker_rasmariant.xml”)

 

Het CSV formaat heeft de extensie .kik en bevat een export van alle data inclusief inspecties.

 

Het XML formaat is volgens de opbouw in een rasmariant.xml bestand.

rb

 

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.3q t.o.v. 5.3p:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Verbeterde opslag van bord informatie in kikker werkbestand.

 

wb

gb

2

De bestandsnaam voor beeldplaatjes behorende bij adressen is vergroot naar 96 tekens. In vorige versies was dit 62 tekens.

rb

wb

gb


Verbeteringen in Kikker versie 5.3p t.o.v. 5.3n:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Verbeterde import van rioolinspectiegegevens uit RIB.  Indien karakterisering 3 (volgens nieuwe methode) niet mogelijk is. Wordt inspectie geïmporteerd alsof karakterisering niet is ingevoerd.  

rb

 

 

2

Nieuwe menufunctie om uit SHP-bestanden straatnamen over te nemen op de rioleringsbeheergegevens. Bijvoorbeeld uit wegbeheer SHP- bestanden. Betreft menufunctie onder: Toepassingen -> GIS Analyse -> Registreer laagnaam/constructie uit topografie. Kolomnaam in SHP-bestand met straatnaam is “Straat”.

rb

wb

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.3n t.o.v. 5.3m:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Wijzigen strengen en wegvakonderdelen in Kikker databank onder Oracle, MS Access en SQL Server mogelijk gemaakt.

 

Sinds versie 5.3l was het niet meer mogelijk strengen en wegvakonderdelen in de genoemde databanken te wijzigen.

 

Door een onvolkomenheid in de functie om het wijzigen van objecten in de databank te versnellen.

 

In versie 5.3n is deze functie verbeterd, waardoor wijzigen van strengen en wegvakonderdelen in Kikker databank onder Oracle, MS Access en SQL Server weer mogelijk is.

 

Het probleem was niet van toepassing op kikker werkbestanden en de kikker Cloud service.

 

Als u versie 5.3l of 5.3m al in gebruik heeft en daarmee gepoogd heeft strengen of wegvakonderdelen in de databank te wijzigen, kunt u deze met versie 5.3n alsnog doorvoeren in de databank. U kunt hierbij uw oude revisie bestanden, met de betreffende gewijzigde strengen of wegvakonderdelen, gebruiken.

 

rb

wb

 


Verbeteringen in Kikker versie 5.3m t.o.v. 5.3h:


Nr.

Verbetering:

Module:

1

Versie is in 2020 zonder code te gebruiken. Versies ouder dan 5.3l hebben een code nodig om te starten.

rb

wb

gb

2

Voor de certificering GEOBOR:

bij geometrietypen bij een object wordt voor de opname van het GML een element <vlak>, <lijn>, <punt> opgenomen.

Uitvoer lijn-geometrie.

Herkenning en verwerking weigerbericht.

Herkenning en verwerking exploratierespons.

rb

wb

gb

3

Weergave topografie cirkelbogen. De vlakken sluiten nu altijd netjes op elkaar aan.

rb

wb

gb

4

Het kleuren van verhardingen met meer dan 8 themakleuren.

 

wb

 

5

Export Kolken RIBX. Volgens RIBX 1.3. Let op in Kikker versie 5.3l zit een onvolkomenheid waardoor bij maken terugbericht 2 keer de RIBX versie wordt uitgevoerd.

rb

 

 

6

Classificering En13508 toestand aspecten volgens de nieuwe manier van classificeren. Deze nieuwe manier is op bais van het beste uit NEN3399:2004 en NEN3399:2015. Beide NEN3399 versies worden vanaf versie 5.3m niet meer gebruikt.

rb

 

 

7

Zoek functie voor tekst in topografie. Gezochte tekst kleurt rood en is ongeachte zoom niveau altijd zichtbaar.

rb

wb

gb

8

Maken IMKL2015 vanaf de command prompt, zodat u Kikker in een geautomatiseerd proces kan plaatsen voor actualiseren netinformatie bij Kadaster Klic.

rb

 

 

9

Snellere verwerking van revisies in de databank. Door via 1 SQL alle databank ID’s van objecten in Kikker te registreren.

rb

wb

gb

10

Beschikbaarheid van 64 bits versie van Kikker naast de win32 (32 bits) versie. Deze maakt gebruik van 64 bits drivers, zoals bij ODBC en grafische weergave.

Bij het maken van de 64 bits versie is de broncode verbeterd waardoor de (oude) win32 versie ook is verbeterd.

rb

wb

gb

11

Kikker Dataservice (Cloud) en importeren WIBON-graafberichten via SFTP. De gebruikers die thans van FTP gebruik maken kunnen nu naar SFTP (secure FTP) overstappen.

rb

wb

gb

12

Importeren van de indicatie dat toestandaspect op voeg is geconstateerd uit INS, SUF, RIB, RIBX en BEFDSS bestanden. Wordt overigens nog niet in de databank geregistreerd. Dit is gepland bij een volgende update waarbij de databank flink zal worden uitgebreid.

rb

 

 

13

De selectie van objecten op beeldkwaliteit inspectie.

 

wb

 

14

Import van data uit Gisib verbeterd door Kikker zelf VIEWS te laten maken. Hiervoor is wel een kijkje in de databankstructuur van Gisib nodig.

rb

 

 

15

Naar aanleiding van het

 

 

 

16

Oro-X Uitvoer van de gwsw: prefix voor alle collectie-items die via de relatie gwsw:hasReference worden gekoppeld

rb

 

 

17

Het uitlezen van de knoop straatnaam uit de DG_Dialog databank

rb

 

 Nieuwe startopties in versie 5.3m:


wijzig012

0: Kikker vraagt voordat melding of kolken registratie venster wordt gestart of u het venster in “wijzig” of “toevoeg” modus wil starten.

1: Kikker start het meldingen of kolken registratie venster altijd in wijzig modus. U kunt dan gemakkelijk wijzigen en ad hoc toevoegen via een knop.

2: Kikker start het meldingen of kolken registratie venster altijd in toevoeg modus. U kunt dan gemakkelijk toevoegen en ad hoc wijzigen via een knop.

 

Standaard waarde: 0.

 

topodirect

0: Kikker laad de topografie op basis van regels in topo.lst. Maar geeft de topografie niet weer. Door in de “Topo” balk de regsls met bestanden aan te vinken geeft Kikker de topografie weer.

1: De oude situatie. Kikker geeft de topografie direct weer.

 

Standaard waarde: 1.

 Verbeteringen in Kikker versie 5.3h t.o.v. 5.3g:


Verbeterde export van strengen, elementen en wegvakonderdelen naar SHP-bestand. De objecten komen nu in het juiste ARC of POLYGON type SHP-bestaand terecht.

De bepaling van het nieuwe knoopnummer van gesplitste elementen is verbeterd, zodat Kikker geen knoopnummers van verwijderde elementen gebruikt. Bij verwijderen van gesplitste elementen in hetzelfde revisiebestand leidde dit tot dubbele knoopnummers.

Indien er strengen zijn zonder WION-thema wordt daar nu melding van gemaakt. Strengen zonder WION-thema exporteert Kikker niet naar IMKL2015.


Verbeteringen in Kikker versie 5.3g t.o.v. 5.3f:


Tekenfuncties voor vlakgeometrie van leidingen, wegvakonderdelen en groenelementen verder verbeterd. Alle verbindingslijntjes zijn direct uniek. Nieuwe polygoon blauw. Niet meer rood, zodat er duidelijk verschil is met de kleur van het geselecteerde object (rood).

Verbeterde export van knoopnummers naar elementen SHP-Bestand. Indien er knopen zijn waaraan meer dan 1 elementen gekoppeld zijn, werd het verkeerde knoopnummer geëxporteerd.


Verbeteringen in Kikker versie 5.3f t.o.v. 5.3ea:


Aanleiding voor de snelle uitgave van versie 5.3f (1 dag na uitkomen van versie 5.3ea) is een fout in versie 5.3ea waardoor bij verwerken revisie in een spatial databank:
 • In het rioleringsbeheer bij muteren knoop coördinaten, wordt de aanvullende geometrie van de knoop uit de databank verwijderd.
 • In het groenbeheer bij het wijzigen van de administratieve gegevens van een element, wordt de geometrie (vlakinformatie) van het element verwijderd uit de databank.


Bovengenoemde fout is in versie 5.3f ongedaan gemaakt.

Versie 5.3f bevat tevens de uitbreiding van de selectie van inspectiegegevens uit Gisib rioolinspectie en waarnemingen views.


Verbeteringen in Kikker versie 5.3ea t.o.v. 5.3e:


Automatisch vullen van spatial tabel met de knoopcoördinaten. Hierdoor hoeft men geen gebruik meer te maken van menufunctie: Toepassingen -> Databank toepassingen -> Vul spatial tabel met streng en knoop posities. In deze verbetering zit een fout (zie info bij versie 5.3f). Met versie 5.3ea gemaakte revisiebestanden zijn zonder problemen met versie 5.3f in de databank te verwerken.


Verbeteringen in Kikker versie 5.3e t.o.v. 5.2x, 5.2y, 5.2z, 5.3a, 5.3b, 5.3c en 5.3d:


Verbeterde tekenfuncties van vlakgeometrie voor leidingen, wegvakonderdelen en groenelementen. Men kan hierdoor gemakkelijker vlakken in de geometrie samenvoegen of splitsen in meerdere vlakken.

Functies voor het splitsen van wegvakonderdelen en groenelementen die uit meerdere vlakken bestaan. Elk vlak wordt dan een afzonderlijk wegvakonderdeel of groenelement. Bij splitsen van wegvakonderdelen worden ook de inspectiegegevens meegenomen.

Verwijderen in ongebruik geraakte straatnamen, gebieden en groen-element domeinwaarden uit de databank.

Versnelde weergave van de grafische gegevens. Indien startoptie topolab=1 zoomt men in op een bitmap welke Kikker op de achtergrond (in een secundair proces) actueel houdt. Hierdoor kan de weergave aanzienlijk versnellen.

De weergave van WI(B)ON graafberichten aangepast op de nieuwe mogelijkheden van KLIC-WIN. Tevens download-knop toegevoegd van door het kadaster, namens de netbeheerder, gevoerde berichtenverkeer.

Verbeterde export naar IMKL2015.

Verbeterde export naar DXF Riolering (aanpassing was nodig vanwege uitbreiding van thema klassen, bij verdubbeling van klassen was dit vergeten waardoor strengen uit de nieuwe klassen niet meer werden geëxporteerd).

Verbeterde export van topografie naar DXF of SHP. Ook export van teksten zoals huisnummers en straatnamen naar een tekst SHP bestand.

Verbeterde import van topografie uit GML. Bij de import van multi-tekst (zoals huisnummering in de panden.gml) is een incorrecte geheugen allocatie verwijderd. Hierdoor kon Kikker vastlopen.

Toevoegen schuifbalk in de rechterkant van het venster waardoor met de legenda kan worden geschoven. Hierdoor worden erg lange legenda's van onder meer beheergroepen, projecten en gebieden beter weergegeven.

Beheergroepen gesorteerd laten weergeven in beheergroep venster en in legenda.

Het aantal klassen voor de thematisch weergave is verdubbeld.

Verbetering weergave afstroming naar knoop.

Mogelijkheid om jaar van aanleg en lengte bij de rioolstrengen weer te geven, samen met afmeting, materiaal en bob's.

Verbeterde weergave van kleinonderhoud uit DXF.

Duidelijker kopjes in de export van de groen-elementen naar SHP-bestand.

Verbeterde registratie van naam VTA-inspecteur in databank. In sommige gevallen werd de naam niet geregistreerd waardoor de VTA inspectiedatum ook verkeerd werd weergegeven.

Bij verwerken van revisie van VTA inspectie worden reeds aanwezige inspecties met dezelfde datum en tijd vervangen door de nieuwe uit de revisie.

Bij importeren van nieuwe elementen uit revisie controleert Kikker of het knoopnummer al bestaat. Indien deze al bestaat en de coordinaat anders is (duidelijk ander element) voegt Kikker het element onder een ander knoopnummer alsnog toe.

Automatische weergave van fouten bij verwerking revisies in de databank.

Op aanvraag optie om de inhoud van de databank geheel te vervangen met de data van de huidige weergave (uit werkbestand). In eerste instantie gemaakt om database te actualiseren met data uit WFS (bijvoorbeeld lichtmastgegevens uit WFS).

Verbeterde en beproefde export en automatisch verzending van BGT exploratieberichten en mutatie verzoeken naar een endpoint.


Verbeteringen in Kikker versie 5.2x t.o.v. 5.2w:


Verbeterde gebruik van de namespaces, bij export van GWSW.orox bestanden versie 1.4.

Uit kunnen zetten van de locatie weergave op de plotter tekeningen, bij exporteren klein onderhoud wegbeheer. (via plot window).


Verbeteringen in Kikker versie 5.2w t.o.v. 5.2v:


Registratie van domeinwaarden in de databank verbeterd (5.2w).

Snellere verwerking revisies in de databank (5.2wb).

Bij opslag in een werkbestand bewaard Kikker ook de wegvakonderdelen: "niet in beheer", en riolering: "niet in afvoerberekening", ondanks dat de weergave van deze objecten is uitgezet. In voorgaande versies werden deze objecten niet opgeslagen indien de weergave van deze objecten was uitgezet (5.2wc).

Put coördinaten wijzigen niet meer naar 0,0 bij wijzigen geselecteerde knopen. Had geen effect op de opslag en ook revisie werd correct verwerkt (5.2wd).

Indien nieuw groen of waterbeheer element is toegevoegd en in hetzelfde revisie bestand wordt gewijzigd veranderd de status van "nieuw" naar "veranderd". Hierdoor worden deze elementen niet in de databank onder Oracle of MS Access verwerkt. Is opgelost door het niet veranderen van de status: "nieuw" naar "veranderd". (5.2we).

In de wegbeheer lange termijn planning worden nu ook de 1e cyclusmaatregelen toegvoegd zoals deze al wel zichtbaar waren in de maatregelcyclus overzichten (5.2wg).

Verbeterde overname van groen vlak elementen uit GeoStUF. Attribuut data wordt nu overgenomen op element (5.2wg).

Verbeterde overname van kolken uit GeoStUF. Bij knoop bij kolk wordt nu ook deksel type en put functie overgenomen (5.2wg).

Verwijderen onbetrouwbare tekenfunctie bij starten zonder werkbestand en openen SUFRIB. Door deze functie loopt Kikker sinds versie 5.2o in deze situatie vast. Kan ook oorzaak zijn geweest van vastlopen in andere situaties (5.2wg).


Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.2v t.o.v. 5.2u


Dit is een belangrijke update voor beheerders die gegevens uit revisie opslaan in een Oracle, MS- Access of SQL-Server databank. Kikker versie 5.2v:
 • controleert bij online gaan met de databank of er dubbele domeinwaarden: "onbekend", aanwezig zijn in de databank, en
 • verwijderd de ongewenste domeinwaarden: "onbekend", automatisch.

In Kikker versie 5.2s t/m 5.2u zit een onvolkomenheid waardoor bij verwerken revisie in de databank de domeinwaarde "onbekend" aan alle domeintabellen 1 keer extra wordt toegevoegd. Door deze toevoeging kan Kikker verkeerde domeinwaarden weergeven, terwijl deze wel correct in de databank zijn geregistreerd.
Er is geen sprake van data of informatie verlies bij deze automatische correctie. Indien dubbele “onbekend” waarden zijn gevonden en gecorrigeerd, geeft kikker hiervan automatisch een rapportage.

Weergave, selecteren en opzoeken van klic-berichten (WION), in de kikker_wion versie is verbeterd. Oudere versies dan 5.2v geven problemen indien ook topografie uit gml of xml is geïmporteerd.

Verplaatsen van bomen, via de boom verplaats knop is weer mogelijk gemaakt.

Kolken filter venster geeft de kolk bezoek datums nu in aflopende volgorde weer, zodat de laatste datum boven in het selectielijstje staat.

Bij importeren topografie kan men aangeven of deze altijd weergegeven moet worden, ondanks startoptie slowtopo. Kikker bewaard via de [Opslaan] knop of bepaalde topografie altijd weergegeven moet worden. Dit is handig om gebied grenzen aan te geven los van de overige topografie en de slowtopo optie.

Snap opties venster verdwijnt niet meer indien elementen worden gemuteerd.

Kleine verbeteringen ten behoeve van de afstroomberekeningen, bij keuze van het gehele rioolnetwerk.

Geen vervelende waarschuwing meer bij registratie maatregelen in logboek, indien Kikker verbinding heeft met databank zonder inspectie tabellen.


Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.2u t.o.v. 5.2t


Probleem opgelost dat Kikker er plotseling mee kan stoppen bij het bekijken van een panoramo inspectie, via het logboek tab-blad. Probleem was ontstaan bij het verbeteren van de weergave van de toestandaspect tekst in versie 5.2s.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2t t.o.v. 5.2s


Het adres van de PDOK site voor het downloaden van BGT GML bestanden is veranderd naar: https://downloads.pdok.nl/embed.html

Altijd knopen weergaven in de rioleringsbeheerversies voor WINNET en Holland Noorderkwartier ongedaan gemaakt.

Verkeerde weergave van beheerder in het groenbeheer element info/mutatie venster opgelost.

Voor het wegbeheer:
 • Is er een controle toegevoegd op jaar laatste maatregel. Indien dit jaar groter of gelijk is aan het huidige jaar gebruikt Kikker het jaar van aanleg om te beoordelen of weginspectie resultaten bruikbaar zijn.
 • Zijn er selectie filters toegevoegd zodat u kleinonderhoud meldingen ook kunt selecteren op soort verharding en wegvakonderdeel type.
 • Het weergaven van lichtmast gegevens van de Moon REST API is versneld.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2s t.o.v. 5.2r


Voor het BGT GEOBOR horizontale berichtenverkeer:
 • Is onder menuoptie: Selecteren -> Geometrie -> Via filter, een venster toegevoegd waarmee u BGT Geometrie kunt selecteren op diverse kenmerken.
 • Deze functie gebruikt u om gericht gegevens over te nemen uit de BGT via de nieuwe revisie/wijzig functies onder menuoptie: Revisie -> Revisie uit geselecteerde geometrie overnemen.
 • Indien u bij het door voeren van revisies het XML GeoStUF als topografie gebruikt neemt Kikker uit dit bestand de originele gegevens over voor het maken van mutatieberichten onder menuoptie: Revisie -> Berichten GEOBOR maken.
 • Het maken van mutatieberichten is uitgebreid voor vrijwel alle relevante objecttypes, behalve leidingen.
 • Kikker maakt nu ook onderscheid in kruinlijnen en aanwezigheid talud ja/nee.
 • Uitvoer van een CSV bestand met alle wijzigingen voor de afdeling GEO (Is gemaakt in overleg met GisKit).

De opslag van revisie gegevens in de databank is versneld en verbeterd. Tijdelijke tabellen gebruikt Kikker nu als backup. Mutaties worden direct in tabellen aangebracht. Na uitvoeren mutaties in de tabellen krijgt u de vraag om te bevestigen of om gegevens uit de backup (tijdelijke tabellen) terug te zetten. Op deze wijze voorkomt Kikker onaangename verassingen door constraints en indexen die het schrijven van data blokkeren.


Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.2s t.o.v. 5.2r


Voor uitwisseling van data volgens het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) 1.4:
 • Is het importeren van Oro-X aangepast. U importeert via menuoptie: Omzetten -> Naar revisiebestand omzetten -> TTL Model volgens GWSW-ORO_X_BAS.
 • Is het exporteren van Oro-X aangepast. Waaronder verbeterde conversie vensters, waardoor Kikker eenmaal gemaakte domein conversie keuzes vasthoud en onbekende domeinwaarden niet meer worden uitgevoerd. Daarnaast maakt Kikker onderscheid tussen verbeterd gescheiden en gewone gescheiden systemen. Indien "vgs" tekstdeel in afvoertype of strengfunctie is het gebied verbeterd gescheiden. Ook beter onderscheid in het type mechanische stelsel. En juiste uitvoer van alle hydraulische elementen.

Voor de export van IMKL2015 een verbeterd conversie venster van de materiaalsoorten, waardoor Kikker eenmaal gemaakte domein conversie keuzes vasthoud.

Verbeterde weergave van het toestandaspect. (Hierdoor kwam wel een onderliggend probleem naar voren, welke uiteindelijk is opgelost in versie 5.2u)

Verbeterde gegevens controle via menuoptie: Toepassingen -> Gegevens controle.

Kikker versie voor het rechtstreeks muteren van gegevens in GBI6 tabellen. Deze versie is op aanvraag beschikbaar.


Verbeteringen in Kikker groenbeheer versie 5.2s t.o.v. 5.2r


Bereken knipoppervlak uitgebreid met berekening voor blokhagen.

Indien startoptie: pavelement=1: automatische weergave van wegvakonderdelen als groen (beeld) elementdata. Uitsplisting van beheergroepen per verhardingsoort.


Verbeteringen in Kikker wegbeheer versie 5.2s t.o.v. 5.2r


Het splitsen van wegvakondedelen is verbeterd. U tekent een polygoon van coördinaatpunt naar coördinaatpunt. Via rechtermuisknopmenu functie: splits polygoon wordt het wegvakonderdeel gesplits in een multipolygoon welke u via de revisieopties gemakkelijk kunt splitesn in afzonderlijke wegvakonderdelen.

Importeren van lichtmasten uit het Moon systeem toegevoegd. Moon biedt lichtmast gegevens aan via REST API. Kikker leest de data in via menuoptie: Importeren -> Data van WFS met OV gegevens.

Indien startoptie: pavelement=1: automatische weergave van wegvakonderdelen als groen (beeld) elementdata. Uitsplitsing van beheergroepen per verhardingsoort. Hiermee kunt uw wegvakonderdelen als groen(beeld) element beheren en heeft u veel meer velden om gegevens van wegvakonderdelen in te voeren.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2r t.o.v. 5.2q


2xkeer zoveel geheugen om geometrie uit te wisselen via revisiebestanden

De weergave bij ver uitzoomen is verbeterd voor het groen-- en stedelijk waterbeheer. Bij ver uitzoomen worden vlakken alleen gekleurd, waardoor bij ver uitzoomen de weergave behoorlijk wordt versneld.

Bij de registratie van straatnamen op basis van locatie van de PDOK locatieservice is nu ook de straatnaam op basis van adres locatie op te vragen. In stedelijke gebieden levert dit betere resultaten op. In landelijk gebieden kunt u beter niet op adres locatie de straatnaam laten bepalen.Verbeteringen in Kikker Rioleringsbeheer versie 5.2r t.o.v. 5.2q


Vraag of knoop als tussenput moet worden ingevoerd bij muteren van knopen. Bij muteren van knopen let Kikker nu ook of de knoop op een streng ligt, waarbij u de vraag krijgt om de knoop als tussenput in de streng te plaatsen. De streng wordt hierbij gesplitst in 2 strengen. Via startoptie hondenhok=0 is dit uit te zetten, zodat Kikker deze vraag alleen bij toevoegen van knopen stelt.Verbeteringen in Kikker Groenbeheer versie 5.2r t.o.v. 5.2q


Velden met mutatiedatum en tijd (G04 en G05) zijn niet meer te verwijderen uit de mutatievensters. Bij verwijderen werden mutaties niet doorgevoerd.

De weergave bij ver uitzoomen is verbeterd voor het groen-- en stedelijk waterbeheer. Bij ver uitzoomen worden vlakken alleen gekleurd, waardoor bij ver uitzoomen de weergave behoorlijk wordt versneld.Verbeteringen in Kikker Wegbeheer versie 5.2r t.o.v. 5.2q


Filter wegvakonderdeel de tab-bladen: Wegtype en Aspect, verbeterd. (De lay-out was verwisseld geraakt in versie 5.2q.

De invoer van de knoop onderhoudstoestand in het knoop mutatie en toevoeg venster is voor alle versies mogelijk gemaakt. Tot versie 5.2q was het muteren van de onderhoudstoestand alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gemeenten, die ooit om deze functie hebben gevraagd.

Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2q t.o.v. 5.2o


Ideaal voor conversie PDOK GML naar DXF of SHP. Verbeterde export van topografie naar DXF- of SHP-bestand, via menuoptie: Exporteren -> DXF of SHP (geselecteerde) vlakgeometrie. Via deze optie kunt u een DXF- of SHP bestand maken met de op data moment zichtbare topografie. U kunt dus via de [Lagen] knop aangegeven welke topografie te exporteren. Indien topografie geselecteerd exporteert Kikker deze topografie. Naar DXF en SHP met laagnaam. Naar SHP ook met de GUID indien aanwezig. (Let op bij importeren van deze geëxporteerde SHP topografie om achter ID=Guid te zetten en achter Laagnaam=Layer.)

Onder menuoptie: Toepassingen -> Overnemen straatnamen, menufunctie toegevoegd om, met behulp van de PDOK locatieserver, straatnamen en bijbehorende BAG omgevingscodes te registeren op:
 • Kolken/meldingen;
 • Knopen/(groen)elementen;
 • Rioolstrengen of wegvakonderdelen;

De Kikker Cloud versie geeft bij opstart direct de gebruikersnaam en URL weer, zodat Kikker, na invoer wachtwoord en klikken op [online] knop, direct de actuele gegevens uit de Kikker Cloud download en weergeeft.

Startoptie: arcgraad, toegevoegd waarmee u kunt instellen naar hoeveel boogcoördinaten Kikker ARC uit GML topografie moet converteren. Standaard heeft arcgraad de waarde 2 wat overeenkomt met coördinaat stapjes van 10 graden langs de cirkelboog. Een waarde van 4 levert coördinaat stapjes op van 20 graden (minder nauwkeurig maar veel minder coördinaten). Een waarde van 1 van 5 graden (nauwkeuriger maar meer coördinaten).

Opslag van selectiefilters is naast strengen en wegvakonderdelen ook operationeel gemaakt voor kolken, knopen, toestand aspecten en (groen)elementen. (De datum, omvang en hoogte worden hierbij overigens niet opgeslagen).

Offset knop in snapopties verbeterd. Hiermee kunt u een vlak met een vaste afstand vergroten of verkleinen. Handig om in vlak een haag te registeren.Verbeteringen in Kikker Rioleringsbeheer versie 5.2q t.o.v. 5.2o


Checkboxen in de legenda waarmee u de weergave van objecten in de kaart aan of uit kunt zetten. Voor het rioleringsbeheer:
 • Kolken;
 • Alleen strengen in afvoerberekening;
 • Inlaten uit inspectie;
 • De verschillende streng weergave thema’s.

Export van streng geometrie naar Infoworks Conduits (strengen) toegevoegd aan menufunctie: Exporteren -> SUF Hydraulisch -> CSV Objectgegevens -> Infoworks -> Conduits (strengen).

In selectie via filter strengen kunt u nu selecteren op zowel jaar van aanleg als jaar van renovatie.

Proef Kikker versie beschikbaar die de GBI6 tabellen: GB_RIOOLPUT, GB_VRIJV_LEIDING, GB_MECH_LEIDING en GB_RL_VOORZIENING gebruikt voor opslag van gegevens.

In het selecteren via filter kolken venster kunt u aangeven of u inclusief of exclusief historische gegevens wil registeren:
 • Exclusief historie: geeft hoeveelheden weer op basis van de laatste bezoekdatum en selecteert alleen op basis van de actuele status;
 • Inclusief historie: geeft hoeveelheden weer op basis van alle beschikbare datums. U ziet hierbij dus ook de correctie hoeveelheden bij datums van vorige reinigingsrondes. Kolken worden ook geselecteerd indien een aspect ooit is voorgekomen.Verbeteringen in Kikker Groenbeheer versie 5.2q t.o.v. 5.2o


Aan\uit zetten weergave bomen en hoeveelheden bij label en type label te regelen in de legenda, via de checkboxen:
 • Beheergroepcode als label (indien niet aangevinkt geeft Kikker knoopnummers weer);
 • Hoeveelheden bij label;
 • Bomen.

Export naar DXF van de groenelementen toegevoegd. U doet dit via menufunctie: Exporteren -> DXF (groen) elementen.

Menufunctie: Selecteren -> Via filter -> Bomen, verbeterd. Door onvolkomenheid werden geen bomen geselecteerd.

Verbeterde registratie van VTA datum en plantdatum. Bij mutatie via revisie of CSV werden deze datums niet goed overgenomen.

Verbeterde registratie van haag knipoppervlak en harde- en zachte kanten. Zie ook keuze velden venster: weergave beheergroepen.

Registratie van uitgevoerde maatregelen. Na revisie openen onderstaande menufuncties om prestaties (diensten en leveringen) op knopen en groenelementen te registeren). Daarna op te vragen in het logboek en op te selecteren via filter knopen via de tab-bladen: Inspectie en Prestatie.

Registratie van gebied/buurt bij elementen mogelijk gemaakt. Dus niet meer alleen via CSV maar ook via de invoer en conversie vensters.Verbeteringen in Kikker Wegbeheer versie 5.2q t.o.v. 5.2o


Checkboxen in de legenda waarmee u de weergave van objecten in de kaart aan of uit kunt zetten. Voor het wegbeheer:
 • Meldingen;
 • Alleen wegvakonderdelen in beheer;
 • Knopen.
 • De verschillende wegvaonderdeel weergave thema’s.

In selectie via filter strengen kunt u nu selecteren op zowel jaar van aanleg als jaar van laatste onderhoud.

Registratie wegfunctie is nu per wegvakonderdeel. In oudere versies werd de wegfunctie per wegvak geregistreerd.

Verbeteringen in Kikker Rioleringsbeheer versie 5.2o t.o.v. 5.2n


Weergave hellingshoekmeting uit rioolinspectie verbeterd. Dit is de functie onder de knop [Hell.] in het logboek tab-blad. Deze functie gaf geen hellingshoek meer aan na weergave inspectiefoto. Dit is verbeterd zodat de hellingshoek ook na weergave van een foto wordt weergegeven.

Invoer riool reinigingsgegevens en export naar RIBX verbeterd. Codes GXB en GAK verwijderd. Verplichte resultaat codes GBC, JBC en JBD toegevoegd.Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2n t.o.v. 5.2k


BGT gerelateerd:
 • Verbeterde inleesfunctie van mutatie- en einddatum in GML van PDOK;
 • Via startoptie: "einddatum", geeft u aan of u ook vervallen topografie (met einddatum) uit GML/XML wil importeren en weergeven. 0= niet importeren 1= wel importeren;
 • Verbeterde importfunctie van het fysiek voorkomen van topografie wegdelen uit GML/XML;
 • Nieuwe functies om revisie te maken uit de BGT kaart. Onder menuoptie: Revisie -> Revisie uit geselecteerde geometrie overnemen:
  • Punt geometrie naar knopen en punten
  • Vlak geometrie naar wegvakonderdelen
  • Vlak geometrie naar groenelementen
 • Verbeterde markering voor raadplegen geselecteerde vlaktopografie. Topografie met einddatum (vervallen) kleurt kikker roze en andere licht blauw.

Ook bij ver uitzoomen altijd weergave van de legenda. Deze legenda viel weg bij combinatie startoptie slowtopo != 0. en ver uitzoomen.

Verbeterde markering voor raadplegen of wijzigen geselecteerde wegvakken, wegvakonderdelen, groenelementen en putten en strengen met vlakgeometrie. Zie onderstaande figuur: waarbij het wegvakonderdeel geel is gekleurd en de andere wegvakonderdelen die bij het wegvak behoren grijs.


Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.2n t.o.v. 5.2k


De registratie van de kolken toestand gebruikersvriendelijker gemaakt. U hoeft niet meer telkens op de [Wijzig Kolk] knop te klikken om een kolk te selecteren voor het registeren van de toestand van de kolk. Zodra u via menufunctie: Reiniging en Inspectie -> Kolkenzuigen, het registratie venster start krijgt u de vraag: "Kolken zuig WIJZIG venster starten". Indien u hier op [Yes] klikt, start Kikker een venster met een [Toevoegen Kolk] knop. Zodra dit venster is gestart klikt u (of de GPS functie) op een kolk en kunt u direct de toestand aangeven. Om een kolk toe te voegen dient u eerst op de [Toevoegen kolk] knop te klikken om de locatie van een nieuwe kolk aan te geven waarna u hiervan de gegevens kunt invoeren. Indien u hier op [No] klikt, start kikker een venster met een [Wijzig kolk] knop en werkt de registratie zoals u gewend bent in oudere versies.

Gebruik inspectiegegevens voor weergave en beoordeling riolering baseren op renovatiejaar als deze is ingevuld. Niet op jaar van aanleg.

Naast strenginspectie nu ook importeren putinspectie volgens het Belgische BEFDSS (BELGIAN EXCHANGE FORMAT FOR DRAIN AND SEWER SYSTEMS).

Startoptie: "usbdrive". Indien waarde 1 gebruikt Kikker altijd de driveletter van de schijf waarop Kikker is gestart. Waardoor Kikker altijd bij zoeken inspectiebeelden de juiste driveletter toepast. Vergelijkbaar met startoptie: "ribdrive", maar dan dynamisch.Verbeteringen in Kikker wegbeheer versie 5.2n t.o.v. 5.2k


De meerjarenbegroting (bepaling van planjaren en maatregelen voor de termijn na 5 jaar) is gewijzigd:
 • Indien startoptie: "cyclusplan", actief is (waarde 1 heeft) past Kikker de maatregelcyclus toe voor de bepaling van maatregelen en planjaren in de periode na 5 jaar. De eerst 5 jaar vult Kikker voornamelijk met maatregelen en planjaren gebaseerd op weginspectie.
 • Kikker gebruikt de maatregelcyclus om planjaar en maatregel te bepalen indien:
  • Kikker volgens de inspectieresultaten en gedragsmodellen een planjaar later of gelijk aan 10 jaar berekend. Dit is vaak in gevallen als er geen schade is geconstateerd. Er valt dan op basis van inspectie niets te plannen.
  • Bij de verhardings-, constructie- en wettelijk type van het wegvakonderdeel een maatregelcyclus aanwezig is.
  • Het jaar laatste onderhoud of jaar van aanleg recenter is dan het jaar berekend uit (huidig jaar – levensduur startoptie parameter : 1947):
   • Indien jaar van aanleg bekend: gebruikt Kikker het jaar van aanleg. Indien hier planjaar uitrolt die vroeger is dan het planjaar berekend uit levensduur van de cyclus termijn/stap – (huidig jaar - jaar laatste onderhoud) dan gebruikt kikker het planjaar op basis van laatste onderhoud.
   • Indien alleen jaar van laatste onderhoud bekend is gebruikt Kikker de eerste maatregel en cyclustermijn/stap in de cyclus.
 • Om te voorkomen dat maatregelen in de 1e 5 jaar worden gepland: Is het planjaar van de cyclusmaatregel altijd plus 5. Dus als volgens cyclus in 2022 maatregel nodig geeft Kikker (+5) 2027 als planjaar weer.
 • Andere interpretatie van de gedragsmodellen volgens bijlage III in de CROW publicatie wegbeheer 2011. Indien gedragsmodel aangeeft dat een wegvakonderdeel nog langer dan > 5 mee gaat tot volgende maatregel ging Kikker uit van 10 jaar. Dat is ook het jaar waar vanaf Kikker de cyclusmaatregel gaat plannen. Door de 10 jaar in he gedragsmodel op > 5 plaatsen te vervangen door 6-9 jaar is deze altijd kleiner dan 10 jaar en plant Kikker alleen als het nodig is een maatregel uit de cyclus.Verbeteringen in Kikker groenbeheer versie 5.2n t.o.v. 5.2k


De weergave van groen-element locatie en eindbeeld is verwisseld ten opzichte van de database tabellen. Dit is in versie 5.2n rechtgezet. Dit kan leiden voor een verkeerde weergave bij gebruikers die onbewust locatie in eindbeeld tabel hebben geregistreerd en eindbeeld in locatie tabel hebben geregistreerd zorgen voor een verwisselde weergave. Indien u hier tegen aanloopt met deze nieuwe versie graag contact opnemen met info@riodesk.nl. Wij hebben een script die de inhoud van de tabellen vwerwisseld zodat u ook bij gebruik van kikker versies 5.2n en daarna een juiste weergave van locatie en beeldtype heeft.

10 extra vrije eigenschap velden toegevoegd aan de gegevensregistratie van elementen. Dit zijn kenmerkenlijsten waarop u ook elementen kunt selecteren. Indien startoptie: newcode de waarde 1 heeft kunt u zelf bij mutatie of toevoegen van elementen nieuwe kenmerken toevoegen. De naamgeving van de velden registreert u via menuoptie: Toepassingen -> startopties: Eigenschap_A t/m Eigenschap_J. U kunt deze velden bijvoorbeeld gebruiken voor registratie van materiaalsoort, registratie of elementen binnen of buiten de kom ligt of voor een uitgebreide VTA registratie van kroon, stam en wortelvoet bijvoorbeeld.

De VTA historie van bomen zichtbaar gemaakt in het elementen logboek tab-blad. In principe altijd de meeste recente VTA gegevens. Voor weergave oudere VTA gegevens gebruikt u de riodesk*.txt databank werkbestanden. In een Kikker ".dbv" werkbestand staat dus geen VTA historie.

Velden toegevoegd voor de berekening van knipoppervlak:
 • Haag Boven knippen [0/1] (ja of nee);
 • Haag Breedte [m];
 • Haag Hoogte [m];
 • Haag Aantal Zijden.

Velden toegevoegd voor de registratie van harde en zachte kanten:
 • Kanten Hard [m];
 • Kanten Zacht [m].

De berekening van element lengte en knipoppervlak treft u aan onder menuoptie: Toepassingen -> Knip oppervlak berekenen. Het berekende knipoppervlak registreert Kikker in het veld: Knip/maai oppervlak [m2]. De berekende lengte in: Afmeting/lengte [m]

Voor het berekenen van het knipoppervlak hanteert Kikker de volgende formules (bron: gemeente Landgraaf):
 • knipoppervlakte 1 zijdig scheren (hoogte * lengte);
 • knipoppervlakte 1 zijdig incl. bovenzijde scheren (hoogte * lengte)+(breedte * lengte);
 • knipoppervlakte 2 zijdig excl. bovenzijde scheren (hoogte * lengte) *2)+(hoogte * breedte)*2);
 • knipoppervlakte 3 zijdig scheren (hoogte * lengte) *2)+(hoogte * breedte)*2)+(breedte * lengte).

Weergave totale hoeveelheden knipoppervlak en zachte/harde kanten in legenda.

De lay-out van het "Beheergroepen" venster aangepast zodat u gemakkelijk onderscheid kan maken in het aan of uitzetten van algemene gegevensvelden, boom gerelateerde velden , knipoppervlak velden en vrij eigenschap velden.

Toevoegen groeifase in VTA venster.Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2k t.o.v. 5.2j


Weergave label teksten uit GeoStUF (GML en XML) in topografie.

Verbeteringen in Kikker Weg- en groenbeheer versie 5.2k t.o.v. 5.2j


Onder menuoptie revisie menuoptie: "Revisie uit geselecteerde geometrie overnemen", toegevoegd. Met deze nieuwe optie kunt u geselecteerde geometrie omzetten naar beheerobjecten. of bestaande beheerobjecten muteren/verbeteren op basis van geselecteerde geometrie. Deze nieuwe functie heeft de volgende voordelen/kenmerken:

 • De functie is alleen operationeel indien een revisiebestand is geopend of en geometrie is geselecteerd. Geselecteerde geometrie kleurt Kikker vet/geel.
 • Geometrie selecteert u van te voren via de menufuncties onder: Selecteren -> Geometrie.
 • U kunt kiezen uit het toevoegen verbeteren van wegvakonderdelen of groenelementen.
 • Kikker vraagt: of u ook geometrie imgeo+ informatie uit de geometrie wil overnemen en of u alleen wilt verbeteren of ook toevoegen.
 • De nieuwe beheerinformatie en verbeteringen slaat Kikker ook op in het revisiebestand. Het voordeel hiervan is dat als u Kikker afsluit de mutaties in het revisiebestand zijn opgeslagen. Hierdoor hoeft u niet meer de verbeteringen direct na omzetten in de database op te slaan.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2j t.o.v. 5.2h


Vanaf versie 5.2h is Kikker ook toe te passen in 2018, zonder toegangscode.

Verbeterde import van topografie uit GML bestanden, als hierin imgeo is opgenomen.

De uitvoer van BGT mutatieberichten is verbeterend (naar aanleiding van een test door GISKit bij gemeente waterland).

Verbeterde controle numerieke invoer velden. Indien een spatie was ingetikt gaf Kikker hierop een foutmelding.

Knop toegevoegd om menu te openen ten behoeve van BORG Beheerfilosofie. Deze versie is op aanvraag beschikbaar voor gebruikers die met dit kennisconcept van InnoFra werken.

Verbeterde opslag van multi- lijnen en polygonen in Oracle sdo_geom. Teven menufunctie onder GIS-analyse om multi- lijnen en polygoon beheer geometrie te selecteren en deze te markeren als revisie, zodat men deze geometrie op de verbeterde wijze in sdo-geom kan opslaan.

Menufunctie toegevoegd om topografie met een polygoon/fence te selecteren. Alleen selectie van topografie geheel binnen fence. Ook via selectie van topografie met een window selecteert Kikker vanaf nu alleen topografie geheel binnen het window.

De kleur van geselecteerde topografie is vanaf versie 5.2j vet-geel in plaats van vet-oranje, zodat er beter onderscheid is te maken tussen geselecterde topografie en geselecteerde beheerobjecten.


Verbeteringen in Kikker Rioolbeheer versie 5.2j t.o.v. 5.2h


Nauwkeurigere weergave van de kengetallen. Niet meer in kilometers maar in meters.

Probleem opgelost, in recente versie, bij weergave data uit GBI. In versie 5.2h is de import van inspectiegegevens uit GBI databank uitgebreid met de locatie van beeld bestanden. Dit gaf een leesfout omdat deze optie nog niet voor alle GBI databanken is aangezet (alleen voor Hengelo). In versie 5.2j is de leesfout verwijderd.

Verbeterde export van inspectie data naar RIB 2.0 en 2.1. Veld BAB en BAC worden nu ook gevuld. En de uitvoer van het jaar van aanleg en de foto bestandsnaam is verbeterd.

De [Teken Polygoon] knop in knoop toevoeg en mutatie venster verbeterd, zodat ronde knoopprofielen direct met juiste maatvoering worden getekend. (Niet meer 2 keer zo groot).


Verbeteringen in Kikker Wegbeheer versie 5.2j t.o.v. 5.2h


Verbeterde overname van topografie uit BGT. Nu ook overname van alleen geselecteerde topografie mogelijk op geselecteerde wegvakonderdelen

Indien bij overname uit BGT topografie de beheergroep onbekend is vraagt Kikker u om een default beheergroep te kiezen, indien er al beheergroepen zijn.

Veld: Groeifase toegevoegd in VTA registratie venster. Is nog wel numeriek

Bij bulkmutatie blijven de opmerkingen niet meer hangen. In oudere versies werden opmerkingen aan overige wegvakonderdelen doorgegeven.


Verbeteringen in Kikker Groenbeheer versie 5.2j t.o.v. 5.2h


Verbeterde overname van topografie uit BGT. Nu ook overname van alleen geselecteerde topografie mogelijk op geselecteerde groenelementen

Indien bij overname uit BGT topografie de beheergroep onbekend is vraagt Kikker u om een default beheergroep te kiezen, indien er al beheergroepen zijn.

Veld: Groeifase toegevoegd in VTA registratie venster. Is nog wel numeriek

Bij bulkmutatie blijven de opmerkingen niet meer hangen. In oudere versies werden opmerkingen aan overige groenelementen doorgegeven.

Om bij VTA de vorige inspectie weg te laten kan men vanaf nu de reset startoptie kan gebruiken. Door deze startoptie de waarde 1 te geven (via toepassingen -> startopties). Haalt Kikker bij opstart alle vinkjes uit het VTA weg. Zodat je weer een leeg VTA invul formulier hebt zonder vinkjes.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2h t.o.v. 5.2e


Versie 5.2h is ook toe te passen in 2018, zonder toegangscode.

WFS (Web Feature Service) op basis van GeoJSON op aanvraag actief op beheergegevens in de Cloud. Operationeel bij de gemeente Overbetuwe voor het rioleringsbeheer.

De locatie van de standaard beschikbare Cloud, voor beheergegevens, is veranderd. Voor het exporteren en importeren van actuele informatie, naar of van de standaard Cloud, is versie 5.2h nodig.


Verbeteringen in Kikker Rioleringsbeheer versie 5.2h t.o.v. 5.2e


Opslag logboek beoordelingen direct in databank. In Kikker is het, in het logboek, mogelijk per toestandaspect een maatregel/beoordeling op te geven met alle bijbehorende gegevens, zoals uitgevoerd ja/nee. In vorige versie was mutatie alleen mogelijk door de inspectie uit de databank te verwijderen. Te muteren en daarna weer toe te voegen. Dit is nu niet meer nodig. Zodra u in het beoordeeld (rechtermuisknop) venster op [OK] klikt muteert Kikker de beoordeling van het toestandaspect in de databank. De andere opslag opties zijn ongewijzigd.

Weergave "jaar van aanleg", tekst naast materiaalsoort en afmeting boven streng bij weergave in venster, plot en DXF export. (Op verzoek van de gemeenten Landerd en Oldambt waarbij deze weergave nu standaard is). U kunt deze weergave aanzetten via menuoptie: "beeld -> weergave opties", tabblad: knoop en tekst

Na menuoptie: "Toepassingen -> Gegevens controle -> Start", is het in dezelfde sessie niet meer mogelijk revisies in de databank te verwerken. Via deze optie is het mogelijk knopen met dezelfde coördinaten uniek te maken. Dit betekent dat dubbele knopen worden verwijderd. Een onopgemerkte/onachtzame verwijdering uit de databank is echter ongewenst. Vandaar dat dit nu beter beveiligd is.

Via startoptie: "aanwijsnr", kunt u het streepje bij verplaatste knoopnummers aan en uit zetten.

Import gegevens vanuit Obsurv uitgebreid met de mogelijkheid om Groepcode voor het knoopnummer te zetten, om deze uniek te maken. En selectie bemalingsgebieden uit GROEPEN tabel, in plaats vanuit STROOMGEBIEDEN.

Importeren GWSW Oro-X (via menuoptie: omzetten) verbeterd: Meer compartimenten mogelijk en import inlaatconstructies toegevoegd.

Van de topografie kleurt Kikker nu ook losse lijnen naast polylijnen.

Weergave speciale knopen (knopen met drempels en pompen) staat standaard aan. Uit te zetten via menuoptie: "beeld -> weergave opties", tabblad: beeld. Ook de weergave van topografie puinten zet u hiermee aan en uit.

In rapportage meerjarenbegroting extra waarschuwing indien startoptie: "kous", actief is. Indien kous=1 gaat Kikker uit van renoveren in plaats van vervangen. Indien renovatiekosten onbekend zijn (bijvoorbeeld voor diameters kleiner dan 250 mm gaat Kikker uit van vervanging).

Importeren gegevens uit GBI6 uitgebreid met import locatie inspectiebestanden. Voorlopig alleen voor de gemeente Hengelo actief! Kikker gaat hierbij uit van NEN3399:2004.


Verbeteringen in Kikker Wegbeheer versie 5.2h t.o.v. 5.2e


De planning van wegvakonderdelen die de waarschuwrichtlijn hebben bereikt is veranderd. In oudere versies gebruikt Kikker de restlevensduurmodellen. Dit gaf niet altijd een goed beeld, zodat deze wegvakonderdelen niet altijd een maatregel gepland krijgen voor de komende 10 jaar. Is nu veranderd dat deze wegvakonderdelen altijd een maatregel krijgen tussen 3 en 5 jaar. In versie 5.2h is dit nu voor alle rapportages aangepast.


Verbeteringen in Kikker Groenbeheer versie 5.2h t.o.v. 5.2e


Kikker controleert niet meer op bomen met vrijwel dezelfde coördinaten bij omzetten data uit topografie bestand. Ook is de toekenning van knoopnummers van bomen verbeterd bij omzetten uit topografie. In oudere versie gebruikt Kikker ook het boom ID als knoopnummer. Nu gebeurt deze toekenning alleen als dit in conversie venster is aangegeven.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2e t.o.v. 5.2d


Verlengen veldlengte beheergroepcode en beheergroepnaam. Beheergroepcode van 10 naar 16 tekens en beheergroepnaam van 40 naar 64 tekens. In de database van 10 naar 24 tekens en 40 naar 80 tekens.

Kolom ELEM_KROONHOOGTE toegevoegd in de tabel: TR_ELEMENT_GROEN en FR_ELEMENT_GROEN nu ook voor waterbeheer doorgevoerd. Bij doorvoeren revisie werd deze kolom gemist en krijgt men in stedelijk waterbeheer versie 5.2d een foutmelding

Verbeterde import van GML ARC topografie. Cirkelbogen vertaald Kikker nu ook naar een goede weergave.

Eenheidsprijzen wegbeheer: "ZOAB vervangen of deklaag vervangen" en "Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak en dunne deklaag" verbeterd, volgens berekening Arcadis.

Opslag startoptie: "aspect", verwijderd. Door niet plotten onderhoudsmaatregelen voor de riolering kreeg deze de waarde 0 waardoor de beoordeling in het logboek niet meer werkte.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2d t.o.v. 5.2c


Mogelijke knoopnummers voor compartimenten uit GWSW Oro-X uitgebreid. Ook kunt u na importeren van Oro-X de compartimenten verwijderen en laten vervangen door knoopnummer, via menuoptie: Toepassingen -> Gegevens controle -> start.

Kolom ELEM_KROONHOOGTE toegevoegd in de tabel: TR_ELEMENT_GROEN en FR_ELEMENT_GROEN nu ook voor groenbeheer doorgevoerd.

Onder meer nieuwe eenheidsprijzen voor vervanging riolering en onderhoud wegen. Prijspeil 2017. LET OP! verwijder riodesk_pav.xml om de nieuwe prijzen zichtbaar te maken. Indien prijzen in riodesk_pav.xml staan maakt Kikker gebruik van deze prijzen. Door startoptie: "oudeprijzen" actief (1) te maken gebruikt Kikker de oude eenheidsprijzen.

Voor asfalt (incl. toeslagfactor van 0.417 voor uitvoeringskosten, CAR, algemene kosten, risico, voorbereiding, toezicht en advies):
V- type Maatregelcode  
1 ASFUV Asfalt en fundering vervangen € 101,89
1 ASV Asfalt vervangen € 77,97
1 DUBOB Dubbele oppervlakbehandeling € 6,50
1 DUNDK Dunne deklaag € 22,21
1 F310 Frezen 3 cm + inlage 10% oppervlak € 4,13
1 F310O Frezen 3 cm + inlage 10% oppervlak en oppervlakbehandeling € 7,09
1 F410 Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak € 5,06
1 F410O Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en oppervlakbehandeling € 7,95
1 F410U Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en dubbele oppervlakbehandeling € 11,22
1 F615 Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak € 9,67
1 F615D Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak en dunne deklaag € 25,35
1 F815 Frezen 8 cm + inlage 15% oppervlak € 12,27
1 F815D Frezen 8 cm + inlage 15% oppervlak en dunne deklaag € 27,68
1 F815N Frezen 8 cm + inlage 15% oppervlak en nieuwe deklaag € 29,69
1 F8TDK Frezen 8 cm / tussenlaag + deklaag € 51,21
1 FDK Frezen / deklaag € 35,72
1 NVT Geen maatregel uitvoeren € 0,00
1 OB Oppervlakbehandeling € 3,19
1 OPHNC Ophogen en nieuwe constructie € 113,14
1 OVERL Overlagen € 34,73
1 PRODK Profileer deklaag € 27,80
1 UIDK Uitvullen + deklaag € 47,50
1 ZOVDK ZOAB vervangen of deklaag vervangen € 25,73
 
Voor beton en elementen: (incl. toeslagfactor van 0.417 voor uitvoeringskosten, CAR, algemene kosten, risico, voorbereiding, toezicht en advies):
V- type Maatregelcode  
2 CBFVO Cementbeton + fundering vervangen/ beuken + overlagen € 73,44
2 CBVO Cementbeton vervangen/ beuken + overlagen € 43,91
2 GPOF Ged. plaatvervanging/ oppersen/ frezen € 85,03
2 KOHV Klein onderhoud wegtype 4 t/m 7 € 47,15
2 KOHC Klein onderhoud wegtype 4 t/m 7 € 1,46
2 NVT Geen maatregel uitvoeren € 0,00
2 OPHNC Ophogen en nieuwe constructie € 79,41
2 REPAR Plaatselijk repareren en voegen vullen € 74,43
3 HR100 Herstraten 100% € 43,02
3 HR101 (reh.) Herstraten 100%; 100% nieuw materiaal € 86,05
3 HR30 Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak € 14,73
3 HR50 Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak € 24,55
3 HRFUV Herstraten + fundering vervangen € 75,00
3 NVT Geen maatregel uitvoeren € 0,00
3 OPHHR Ophogen en herstraten € 54,97
3 HT100 Hertegelen 100% met 1 kantopsluiting € 38,97


Samenvatting prijzen riool
bedragen excl. BTW, excl. toeslagen
Opbouw basisprijs vervangen riool beton300
excl. Verharding, incl. putten en aansluitingen
diepte 1  € 122,94 
1,5  € 136,95 
2  € 150,95 
2,5  € 164,96 
3  € 210,46 
3,5  € 224,47 
4  € 238,47 
4,5  € 252,48 
5  € 266,48 
Opbouw basisprijs vervangen riool beton 700
excl. Verharding, incl. putten en aansluitingen
diepte 1  € 212,42 
1,5  € 231,70 
2  € 250,98 
2,5  € 270,26 
3  € 321,04 
3,5  € 340,32 
4  € 359,60 
4,5  € 378,88 
5  € 398,16 
Bemaling  € 20,00 
Renovatie d.m.v. aanbrengen kous
inclusief inspectie voor en na en uitboren inlaten
rond 250  € 210,00 
300  € 224,00 
400  € 238,00 
500  € 280,00 
600  € 364,00 
700  € 462,00 
800  € 560,00 
1000  € 770,00 
ei  250-375  € 266,00 
300-450  € 322,00 
350-525  € 350,00 
400-600  € 420,00 
500-750  € 560,00 
600-900  € 700,00 

Opbouw basisprijs vervangen riool pvc 125-250 zand klei veen
inclusief inspectieputten diep 1m
pvc 125  € 59,04   € 63,85   € 73,48 
160  € 64,79   € 69,60   € 79,23 
200  € 69,79   € 74,60   € 84,23 
250  € 68,79   € 73,60   € 83,23 

Opbouw basisprijs vervangen riool pvc 125-250 zand klei veen
inclusief inspectieputten diep 1,5m
pvc 125  € 72,36   € 79,58   €94,01 
160  € 78,11   € 85,33   € 99,76
200  € 83,11   € 90,33   € 104,76 
250  € 82,11   € 89,33   € 103,76 

Opbouw basisprijs vervangen drukriool
63-75  € 42,40 
90-110  € 49,90 
gelsoten verharding per m1 hoofdriool  € 350,55 
elementenverharding per m1 hoofdriool  € 186,44 
perceelsaansluiting per m1 hoofdriool  € 53,15 
kolkaansluiting per  m1 hoofdriool  € 31,82 Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2c t.o.v. 5.1x


Verbeterde weergave ECW luchtfoto's. In versies ouder dan 5.1z werd bij een bepaalde beeldscherm verhouding de luchtfoto onjuist weergeven

Import en weergave topografie uit GML en XML-GeoStuF toegevoegd. (Via: Importeren > GML, DXF of SHP topografie...)

Automatisch overnemen essentiele GeoStuf informatie uit XML topografie tbv, BGT BOR-koppeling

Registratie DBF kolommen tbv overnemen essentiele GeoStuf informatie uit SHP topografie, tbv BGT BOR-koppeling

Nieuwe startoptie: "dbfactief" tbv registratie BGT bronhouderscode. Bij controle en overname geometrie uit BGT doet Kikker dit alleen voor de aangegeven bronhoudercode.

Tbv BGT mogelijkheden topografie selectie mogelijkheden uitgebreid, onder menu: Selecteren > Selecteer geometrie, met: selectie op mutatiedatum en te verwijderen geometrie.

Nieuwe startoptie: "topolab". Bij waarde 1 analyseert Kikker alle vlakken in vlakken zodat Kikker deze op de juiste wijze kleurt.

Nieuwe startoptie: "checkdate" tbv correctie mutatiedatums bij inlezen werkbestanden.

In Kikker direct naar de PDOK site voor download van bgt (basisregistratie-grootschalige-topografie) (Via: Info > PDOK downloads).Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.2c t.o.v. 5.1x


Export van Oro-X Basis volgens GWSW versie 1.3.2 (via: Exporteren > TTL Bouwwerk Informatie Model volgens GWSW-ORO-X-BAS)

Omzetten Oro-X Basis naar Kikker revisie bestand volgens GWSW versie 1.3.2 (via: Omzetten > Naar revisiebestand omzetten > TTL Bouwwerk Informatie Model volgens GWSW-ORO-X-BAS) Via startoptie: "obsurv", kan men instellen hoe het knoopnummer van Oro-X uit obsurv te importeren:
 • 0: Neem knoopnummer label ongewijzigd over
 • 1: Vervang "/" door "-" in knoopnummer label.
 • 2: Verwijder "/" in knoopnummer label
 • 3: Verwijder "/" en alle tekst daarvoor in knoopnummer label

Menuoptie: Toepassingen -> Gegevens controle -> start, is uitgebreid met functie waarmee obsurv compartimenten worden veranderd door knoopnummers. Na opslag in kikker.dbk werkbestand verwijderd u daarna de compartimenten uit het bestand. Dit is handig bij importeren RIB na omzetten Oro-X.

Export van WION netwerk voor centrale upload voorziening van het kadaster volgens IMKL versie 1.2. (via: exporteren > XML Objectgegevens > XML IMKL2015 netwerkinformatie)

Export van strengen naar SHP bestanden per afvoertype (via: exporteren > SHP Objectgegevens > strengen per afvoertype)

RIBX stortbonnen registratie toegevoegd. (via: Reiniging en Inspectie > Stortbonnen). Kikker importeert stortbonnen registratie uit RIBX en exporteert de geregistreerde stortbonnen in RIBX reiniging. Registratie vindt plaats in werkbestand: "stortbonlist.csv". Maximaal aantal te registreren stortbonnen is 100 st. Via startoptie: "stortbonnen" kan men maximaal aantal wijzigen.

RIBX calamiteiten registratie toegevoegd. (via: Reiniging en Inspectie > Calamiteiten). Kikker importeert calamiteiten registratie uit RIBX en exporteert de geregistreerde calamiteiten in RIBX reiniging. Registratie vindt plaats in werkbestand: "calamiteitlist.csv". Maximaal aantal te registreren calamiteiten is 100 st. Via startoptie: "calamiteiten" kan men maximaal aantal wijzigen.

RIBX stagnatie registratie toegevoegd. (via: Reiniging en Inspectie > Stagnaties). Kikker importeert stagnatie registratie uit RIBX en exporteert de geregistreerde stagnaties in RIBX reiniging. Registratie vindt plaats in werkbestand: stagmatielist.csv". Maximaal aantal te registreren stagnaties is 100 st. Via startoptie: "stagnaties" kan men maximaal aantal wijzigen.

Verbeteringen restlevensduur berekening:
 • Ook bij de berekening van de restlevensduur voor de lange termijn houdt kikker nu rekening met de ingrijp- en waarschuwmaatstaven. Dit betekent dat als een ingrijpmaatstaf van klasse 4 is ingesteld, het riool bij bereiken van klasse 4 wordt vervangen. Bij een levensduur van 70 jaar geeft dit een verkorting van 10 jaar op basis van het verouderingsmodel: 1-2-4-5 in stapjes van 25-20-15-10 jaar (10 jaar minder)
 • Bij de stedelijk waterbeheer versie is de categorieindeling van de riolering voor het bepalen van de restlevensduur van niet geinspecteerde riolen uitgebreid met kwaliteitsklasse van de riolering (A+, A, B, C en D)
 • Indien een riool is beoordeeld met "geen maatregel" en de restlevensduur groter is dan 15 jaar past Kikker het indicatief berekende planjaar toe. In oudere versies was dit altijd 15 jaar.
 • Indien geen inspecties aanwezig is de restlevensduur altijd de standaard levensduurjaar min het jaar van aanleg. In vorige versies werd dit niet altijd toegepast.

De weergave van de hellingshoek meting is verbeterd. Deze wordt nu getoond ten opzicht van het profiel van de buis. De weergave van de hellingshoek start u met de knop: [Hell] in het Logboek tabblad van het strenginfo venster.

In de thema weergave van de indicatieve planjaren de periode: 2040-2050 toegevoegd. Deze ontbrak in oudere versies. vanaf versie 5.1a wel op thema/klassen en kleuren opnieuw voor dit thema instellen door op de default knop te drukken.Verbeteringen in Kikker weg- en groenbeheer versie 5.2c t.o.v. 5.1x (optioneel ook voor riolering)


Menuoptie: "Berichten GeoBOR maken", onder menuoptie: Revisie. Dit menu is voorzien van de volgende opties:
 • Mutatie verzoek: Deze optie is alleen actief indien een revisiebestand actief is. Kikker maakt een mutatieverzoek op basis van de mutaties in het revisiebestand. Indien een SHP of XML topografie met BGT GUID informatie is geimporteerd vult Kikker de mutaties aan met de GUID's uit de topogtrafie. Ook geeft Kikker bij maken verzoek een venster weer waarin u aanvullende informatie kunt opgegeven voor in het mutatie-verzoek.
 • Exploratie verzoek: Kikker maakt een exploratie verzoek en slaat deze op in de map aangegevens door startoptie: "xmlmap". De inhoud van het exploratie verzoek is afhankelijk van de van te voren in te tekenen punt, lijn of vlak waarvoor men de situatie door Geo wil laten opnemen. Ook geeft Kikker bij maken verzoek een venster weer waarin u aanvullende informatie kunt opgegeven voor in het exploratie-verzoek.

Het overnemen van wegvakonderdelen, elementen en beheerobjecten uit geometrie is verbeterd, zodat men gegevens kan overnemen uit mutatie berichten en BGT topografie bestanden

Nieuwe startoptie: "sufwegwvnum". Indien deze de waarde 1 heeft houdt kikker geen rekening met de vulling van het "WVNUM" in het sufweg.

Optie om weginspectiegegevens te kopiëren van een wegvakonderdeel naar andere wegvakonderdelen. (via: Wijzigen > Inspectie kopiëren van weginfo vak naar geselecteerde wegvakonderdelen. Wel eerst van te kopiëren wegvakonderdeel het wegvakinfo venster openen).

Introductie wegfunctie: "niet in beheer". Bij overname uit BGT kan Kikker heel veel wegdelen overnemen die niet bij de gemeente in beheer zijn. Om te voorkomen dat men deze keer op keer moet verwijderen, kunt u ze ook de functie: "niet in beheer", geven. U kunt via de weergave opties de weergave van deze wegvakonderdelen in één keer uitschakelen. Ook verwerkt Kikker deze wegvakonderdelen niet in de rapportages en berekeningen.
Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.1x t.o.v. 5.1w


Verbetering weergave locatie schadebeeld bij selectie in het logboek. Bij tegeninspectie en een streng met eigen geometrie werd het toestandaspect op de verkeerde locatie getoond. Alle overige weergave van toestandaspecten en symbolen zijn juist.Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.1w t.o.v. 5.1s


Startoptie: dbfactief, toegevoegd. Achter deze optie zet u bijvoorbeeld de BGT bronhoudercode. Bij overhalen geometrie en imgeo+ informatie toets Kikker alle vlakken en lijnen in shp of xml met deze code. U gebruikt deze optie samen met optie: actief, bij importeren shp bestanden. Achter optie actief zet u de dbf kolomnaam waarin de dbfactief code staat.

Bij importeren shp-bestanden gebruikt kikker optie actief om te toetsen of vlakken en lijnen in de topografie van de gemeente zijn.

Kikker bewaart de dbf kolomnamen achter actief en type. Type: bevat de dbf kolomnaam waarin de laagnamen staan. Actief bevat de kolomnaam waarin de te toetsen dbfactief code staat. Kikker bewaart deze in topo.lst (Het bestand wat u maakt via de knop [Opslaan] in de topografie balk.

Bij het toetsen van de BGT controleert Kikker alleen topografie met de dbfactief code en de actieve lagen. De lagen zet u aan of uit via de [Lagen] knop in de topografie balk.

Bij importeren uit GBI6 (Antea Group en Dataquint) geeft Kikker in de statusbalk achter bron de databank van oorsprong aan: GB=GBIBASIS, GD=GBIDATABANK of UD=UitwisseldatabankVerbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.1w t.o.v. 5.1s


Export van IMKL2015.xml naar zip-bestand toegevoegd. Dit is het nieuwe uitwisselformaat voor KLIC-WIN (WION). Netbeheerders kunnen het uploaden van dit bestand via mijn.kadaster.nl controleren. de functie is beschikbaar onder menuoptie: Exporteren -> XML Object gegevens -> XML IMKL2015 voor INSPIRE en WION. deze functie ie beschikbaar zodra wij bronhoudercode van netbeheerder hebben ontvangen.

Verbeteringen in de export van RIBX. Na toetsing via de Rioned validator zijn verplichte elementen aan het RIBX toegevoegd. Zoals straatnaam en kernnaam.

Verbeterde classificering van toestandaspecten, uit RIBX, waarvan de classificatie afhankelijk is van kwantificering. Bij 1e weergave uit RIBX werden deze te laag geclassificeerd.

Verbeterde weergave van toestandaspect BCA A.

Startoptie: owner, toegevoegd. Hiermee geeft u het Oracle schema aan waaronder de LIS (leiding registratiesystem van waterschappen)tabellen zijn geïnstalleerd.

Startoptie: stad, toegevoegd. Deze bevat de default vulling (tekst) van de RIBX elementen: EAN, EAO, AAN, AAO (wijk en kern).

De CSV uitvoer van onderhoudsmaatregelen uit beoordelen is verbeterd. De naam van het RIBX bestand werd niet altijd correct weergeven.

De weergave van de symbolen van de onderhoudmaatregelen uit beoordelen is verbeterd, zodat deze ook juist worden weergegeven indien de afstand groter is dan de strenglengte. Bij startoptie wrap=0 op de eindknoop. Bij wrap=1 voorbij de knoop.

Bij importeren van inspecties uit RIBX en BEFDSS (Belgisch XML) importeert Kikker nu ook de tegeninspecties. Indien tegeninspectie vlak na de 1e inspectie van de streng in het XML is opgenomen voegt Kikker de toestandaspecten samen in 1 inspectie gebeurtenis.Verbeteringen in Kikker wegbeheer versie 5.1w t.o.v. 5.1s


Knop [Reset] toegevoegd in weginspectieformulier. Om de toestandaspecten van de globale weginspectie in het inspectieformulier te resetten.

Operationele planning projectnaam toegevoegd in de CSV export van wegvakonderdelen.

Operationele planning projectnaam, planjaar, plan maatregelen en plankosten toegevoegd in SHP export van wegvakonderdelen.Verbeteringen in Kikker groen en waterbeheer versie 5.1w t.o.v. 5.1s


Export van alle elementen naar revisie bestand, via menuoptie: Exporteren -> CSV Objectgegevens -> Groenbeheer -> Revisie bestand incl. geometrie van elementen....Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.1s t.o.v. 5.1q


Standaard is data uit werkbestanden via importeren niet meer samen te voegen. Via startoptie: adddbk=1 kan men deze mogelijkheid weer activeren.

De weergave van rioolkolken, bij het starten van Kikker, is uit te zetten via startoptie: dispgully=0. Via dispgully=1 is de weergave bij aanvang weer aangezet.

De berekening van de kwaliteit score uit rioolinspectie is veranderd. Per toestandaspect is via de beslismodel parameters een gewicht/ernst van een toestandaspect aan te geven aan te geven. Deze ernst is een vermenigvuldigingsfactor op de klasse (-1) maal de geconstateerde lengte percentage.

Zodra men het tab-blad: "Beoordeling", weergeeft in het streng info venster geeft Kikker de locaties en omvang weer van de strengdelen die de ingrijp- en waarschuwmaatstaf hebben bereikt. Van de actuele inspectie en van de vorige inspectie. Zie onderstaande weergave.

Verbeterde dagrapportage van de kolkenregistratie. In de voorgaande versies zit een onvolkomenheid waardoor bij iedere straat de 1e kolk niet wordt gerapporteerd.

Het selecteren van dubbele kolken is toegevoegd onder menuoptie: Selecteren. Hierbij kunt u een afstand invoeren. Indien ten opzichte van een kolk uit een vorige ronde een nieuwe kolk is toegevoegd binnen deze afstand kunt u deze selecteren, de inspectie data overnemen op de oude kolk en de nieuwe "dubbele" kolk verwijderen.

Nieuwe handleiding Kikker Rioleringsbeheer, versie 1.1 in PDF (klik hier voor nieuwe handleiding).
Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.1s t.o.v. 5.1q


Verbeterde weergave van de rijrichting bij aangesloten GPS-antenne.

Overige kleine verbeteringen rond het importeren en exporteren van gegevens.Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.1q t.o.v. 5.1n


Verbeteren functie: "Controleren en corrigeren databank". Kikker hersteld, vanaf deze versie de koppeling tussen objecten en GEOOBJECT tabel in plaats van het verwijderen van de objecten (strengen, knopen, pompen, overstorten, wegvakonderdelen, elementen e.d.) indien geen koppeling aanwezig is.


Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.1q t.o.v. 5.1n


Dag-Rapportage van rioolreiniging is uitgebreid met materiaal en afmetingen per streng.

Het aangeven of de waarschuw- en ingrijpmaatstaf is bereikt bij toestandsaspect BAFE (aantasting, oorzaak onbekend). Hierbij gebruikt Kikker de maatstaven bij BAFB.

Weergave locaties waarschuwmaatstaf en ingrijpmaatstaf, van actuele inspectie en voorgaande inspectie, in grafisch venster indien het tab-blad: "Beoordeling", van "Leiding Info" venster is geopend.

Bij het toestandsaspect BAIZ (indringend afdichtingsmateriaal, andere afdichting) wordt bij een vermindering van de dwarsdoorsnede <= 5% een klasse 2 aangegeven. Conform de NEN 3399 (2004) is dit klasse 1

De selectie van rioolbeheergegevens uit GBI6 uitgebreid met gegevens uit: GB_WAARNEMINGEN. Hierbij wel altijd startoptie NEN3399_2004=1 hanteren.

De nummering van knopen uit LIS (leiding registratiesystem van waterschappen) is verbeterd door de knoopnummering uniek te maken.

De export van SUFHYD (Hydraulisch rekenformaat) is verbeterd:
 • *BOP regel: 2e niveau van de put is altijd 30 cm lager dan het maaiveldniveau.
 • *LEI regel: Indien de streng als *DRL (doorlaat) aanwezig is slaat kikker de uitvoer van deze *LEI regel over.
 • *KNP regel: Ook uitvoer aantal woningen indien inprik van afvalwater = 0

Oudere versies kunnen vastlopen indien knoopnummers langer zijn dan 10 tekens (maximaal 12 tekens is mogelijk bij dbk bestanden). Is opgelost in deze versie.

Verbeterde overname maatregelen uit oude inspecties naar nieuwe. Probleem was dat verschil in registratie klokstand van toestandaspecten maatregelen niet werden overgenomen


Verbeteringen in Kikker wegen en groen versie 5.1q t.o.v. 5.1n


Bij opstart bepaalt Kikker automatisch de basisplanning, zodat de maatregelen direct beschikbaar zijn in de overzichten.

Weergave element nummer van lijn elementen in Kikker groen indien deze de coördinaten 0,0 hebben.

Verbeterde berekening van de wegvakonderdeel breedte.Verbeteringen in Kikker versie 5.1n t.o.v. 5.1k


Opmerkingen water of groenelement laten meekopiëren naar nieuw venster.

Verbeterde weergave van boomhoogtes uit de databank (alleen groenbeheer).

Juiste weergave diameters en straatnamen bij dagrapportage rioolreiniging.

De selectie van rioolbeheergegevens uit GBI6 uitgebreid met gegevens uit:
 • GB_RIOOLINSPECTIE (Een samenvatting per streng)
 • GB_KOLK
 • GB_RL_VOORZIENING (Op basis relatie: GB_RIOOLPUT.PUTCODE=GB_ RL_VOORZIENING.KNOOPNUMMER)
 • GB_AANSLUITLEIDING (is in startopties aan en uit te zetten via startoptie: gbiaansl=1)

De weergave van spatial data uit Oracle uitgebreid met SDO_GTYPE=4402 (lijnen met 4 dimensies, bijvoorbeeld x,y,bodem- en maaiveld-peil

Verbeterde 3D weergave van het digitale terreinmodel uit bijvoorbeeld AHN (Algemeen Hoogte Bestand).

Invoer put/knoop inspectie verbeterd. (kan nu weer aspecten toevoegen).Verbeteringen in Kikker versie 5.1k t.o.v. 5.1d


Weergave streetmap achtergrond kaart uitgebreid met weergave kaartjes van PDOK. Kikker download deze kaartjes tijdens het inzoomen van het Internet en kopieert deze op uw computer. Zoals Kikker dat ook doet met de streetmap kaartjes. Voordeel van PDOK is dat de kaartjes gebaseerd zijn op RD-coördinaten waardoor de kaartjes beter aansluiten. U kunt via menuoptie: "Toepassingen -> Startopties", een venster starten, waarin u via startoptie "pdok" kunt aangeven wat voor kaart u als achtergrond wilt hebben. U kunt kiezen uit:
 • 0 = streetmap (oude keuze)
 • 1 = PDOK opentopo (nu standaard)
 • 2 = PDOK opentopoachtergrondkaart
 • 3 = PDOK brtachtergrondkaart
 • 4 = PDOK brtachtergrondkaartgrijs
 • 5 = PDOK top10nlv2

In de balk met topografie gegeven is een knop: [Lagen] toegevoegd. Hiermee start u een venster waarmee u de weergave van lagen in de topografie aan of uit kan zetten. Ook kunt u vanuit dit venster de registratie van de kleuren per laag starten.

De weergave van geïmporteerde hoogte grid uit ASCII.asc hoogtebestanden is verbeterd. Indien de beeld weergave van coördinaten zichtbaar is, dan is het hoogte grid ook zichtbaar. Zowel bij 2D als bij 3D weergave.

Via de "Home" en "End" toets op de uw toetsenbord kunt u het coördinaten grid en hoogte grid kleiner en groter maken. Zolang niet op de weergave wordt in- en uitgezoomd houdt Kikker deze grid grote vast.

Via snapopties venster kunt u de getekende fence/polygoon gemakkelijk verschalen, verplaatsen en roteren.

De zoom mogelijkheden zijn uitgebreid met een "zoom previous" knop en menuoptie. U kunt hiermee maximaal 12 weergaves terug zoomen/bladeren.

Via toepassingen herberekening hoeveelheden gebeurt voortaan alleen voor geselecteerde objecten.

Verwijderen onvolkomenheden, zoals het operationeel maken van de "docu" startoptie voor het registeren van een documenten map.Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.1k t.o.v. 5.1d


In het knoop toevoeg en mutatie venster zit nu een knop [Teken Polygoon] waarmee u ten opzichte van hart knooppunt een polygoon/fence tekent op basis van profiel/vorm en de afmetingen van de put. Via snapopties venster kunt u de getekende fence/polygoon gemakkelijk verschalen, verplaatsen en roteren.

In het logboek tabblad van streng- en knoopinfo, waarmee u de toestandaspecten bekijkt, geeft Kikker nu zowel de algemene opmerking als de naam en locatie van de inspectiegegevens weer. Ook kleurt Kikker alle toestandaspecten:
 • rood indien de ingrijpmaatstaf is bereikt
 • oranje indien de waarschuwmaatstaf is bereikt
 • blauw voor de overige toestadaspecten

Ook de toestandaspecten in de weergave worden volgens bovenstaande kleuren getoond.

Omzetten Kikker CSV bestanden naar Kikker REV revisie bestanden, via menuoptie: Omzetten -> Naar Revisiebestand omzetten -> CSV Objectgegevens. Dit is handig als u inspecties uit RIB in de Kikker revisie cloud wil registeren. U kunt dan via Kikker RIB omzetten naar CSV en CSV naar REV, waarna u de inspectie in de Cloud kunt registreren.

Het importeren van opmerkingen bij toestandaspecten is verbeterd. Op de standaard opmerkingen (karakterisering 3) kunt u nu ook selecteren.

De selectie mogelijkheden zijn uitgebreid met een selectie van strengen met meer dan 1 inspectie en de selectie van strengen waarin tussen 2 inspecties de hoeveelheid ingrijp- en waarschuwmaatstaf is toegenomen op: scheuren, breuk, aantasting, deformatie, infiltratie, axiale verplaatsing, grond zicht baar, zandinloop en holle ruimten zichtbaar. Met andere woorden alle constructieve toestandaspecten.

Via menuoptie: Toepassingen, kunt u de straatnaam van strengen overnemen op nabijgelegen kolken.

Uitvoer strengvlak op basis van leidingbreedte naar SHP bestand in plaats van hartlijn streng, indien de weergave op dat moment via de [kleuren] knop de werkelijke breedte van de streng weergeeft. Zie ook nieuwe "offset" startoptie.

Nieuwe startopties:
 • alldbk=1, kikker start op met alle dbk bestanden in de kikker werkmap
 • exclbput=1, voor het uitvoeren van bergingsberekening zonder de berging in putten. Berging in strengen wordt dan berekend over de gehele strenglengte.
 • offset=5.0, voor het uitvoeren van een leidingvlak van 5.0 meter breed over alle strengen bij exporteren van strengen naar SHP bestand, in plaats van de werkelijke breedte. (Indien strengen via [Kleuren] knop op werkelijke dikte zijn getekend, voert kikker een strengvlak uit in plaats van een hartlijn.)

Bestandnamen van inspectiebeelden mogen 60 tekens lang zijn. Geheugengebruik is getest bij grote beheerbestanden. Indien dit toch problemen oplevert graag een bericht. Dan krijgt u een versie met geheugengebruik voor 30 tekens. (de oude situatie)Verbeteringen in Kikker weg- en groenbeheer versie 5.1k t.o.v. 5.1d


Omzetten Kikker CSV bestanden naar Kikker REV revisie bestanden, via menuoptie: Importeren -> Naar Revisiebestand omzetten -> CSV Objectgegevens. Dit is handig als u gegevens uit CSV in de Kikker revisie cloud wil registeren. U kunt dan via Kikker CSV naar REV omzetten, waarna u de gegevens in de Cloud kunt registreren.

Diverse mogelijkheden om straatnamen over te nemen van groenobjecten, adressen en riolering. Bij conversie wegbeheer uit BGT wegdelen ontbreekt vak een straatnaam en wegvakindeling. Door het overnemen van straatnamen registreert kikker niet alleen de straatnaam per wegvakonderdeel, maar maakt kikker ook een wegvakindeling op basis van straatnaam aan.

Verbeterde conversie van wegvakonderdelen en groenelemementen uit SHP bestanden.Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.1d t.o.v. 5.1b


In versie 5.0z t/m 5.1c is een onjuiste verbetering doorgevoerd, door de inspectierichting uit RioolInspectieBestanden (RIB) te baseren op de inspectierichting in de *RIOO regels. Vanaf versie 5.1d is deze weer gebaseerd op de inspectierichting in de *WAAR regels, zoals in de versies voor 5.0z.

Bij beoordelen via Logboek venster wordt de status van een toestandaspect op hersteld gezet, zodra in het beoordeling venster (onder rechtermuisknop) is aangegeven dat een maatregel is uitgevoerd. (j of y achter uitgevoerd)

Maatregelen uit de beoordeling van verouderde inspecties worden niet meer weergegeven.

Bij Axiale verplaatsing (BAJ A) (NEN3399:2015) wordt nu ook naar kwantificering 2 gekeken voor het bepalen van de classificering.

Karakterisering 3 code A toegevoegd voor BBA en BBF en code B voor BDD (deze worden overigens niet meer in RIBX 1.3 document genoemd). In oudere RIB worden deze nog steeds gebruikt.

In wijzig- en plaats knoop vensters een knop toegevoegd waarmee men een polygoon kan tekenen op basis van opgegeven knoop profiel en afmetingen. In het snapopties vensters zijn knoppen toegevoegd om de polygoon te verplaatsen, te verschalen en te roteren.Hiermee kan men heel gemmakkelijk putcompartimenten tekenen.

Het toestandaspect binnen dringen van grond, materiaal oer, ((BBD C) wordt niet meer mee genomen bij het beoordelen.

In het streng filter (selectie) venster tabblad: "Bestand", wordt alleen de naam van het inspectiebestand weergegeven. In eerdere versies geeft Kikker ook de naam van de inspecteur weer.

Indien bestand: "logo.bmp" aanwezig is in de map met werkbestanden (bij Kikker.exe) dan geeft kikker de bitmap in dit bestand weer in de rechtbovenhoek van de weergave vensters.

Dagrapportage mogelijkheden toegevoegd voor de weergave van gereinigde riolering. Per dag geeft kikker via xml, lst of pdf de gereinigde strengen en hoeveelheden weer per: profiel, afmeting, waterstand, vervuilingsgraad en aanwezigheid afwijkende verontreiniging.

Diverse verbeteringen voor het importeren van data uit RIBX RioolInspectieBestanden.Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.1b t.o.v. 5.0v


Sinds kikker versie 5.0v classificeert Kikker bij opstart opnieuw de toestandaspecten. Hierbij komt naar voren dat Kikker Inspectie kwantiteit 2 niet altijd goed heeft opgeslagen in riodeski.txt en kikker.dbk. Hierdoor zit bij opnieuw classificeren volgens NEN3399-2004 of -2015 Kikker een klasse te laag bij toestandaspecten, waarbij kwantiteit 2 een rol speelt. In versie 5.0z is dit probleem opgelost zodra u inspecties opnieuw importeert uit RIB (RioolInspectieBestanden). Bij gebruikers met een Kikker versie waarbij kikker altijd NEN3399-2004 als standaard gebruikt speelt dit probleem minder omdat deze versie niet opnieuw bij opstart classificeert.

In versie 5.1b wordt de inspectierichting vanaf knoop gebaseerd op de inspectierichting in *RIOO regels. Dit is een foute correctie. De inspectierichting vanaf welke knoop staat alleen in de *WAAR regels. De inspectierichting in de *RIOO regel is de inspectierichting ten opzichte van de stroomrichting van het afvalwater.

Vanaf versie 5.1b kan de verkenner versie van kikker ook gegevens uit revisie weergeven. De verkenner versie kan geen revisie maken. Hiervoor heeft u de professional versie nodig.Verbeteringen in Kikker versie 5.0v t.o.v. 5.0m


Het menu is logischer opgebouwd. Elk menu bevat een afzonderlijke knoppenbalk, vooruitlopend op het "Ribbon" stijl menu. Menu: "Toepassingen" is gesplitst in: "Toepassingen" en "Planning". Menu: "Revisie", is gesplitst in "Revisie", "Toevoegen", "Wijzigen", Verwijderen" en "Reiniging en Inspectie". Menuoptie: "Gegevens" is veranderd in: "Raadplegen".

De knoppenbalk is korter en duidelijker gemaakt. Onder planning en Beeld zijn nieuwe knoppen toegevoegd. ook is er een beter onderscheid tussen knop: "Nieuw" en "Weergave Opties".

Verbeterde import van hoogtes uit ASCI hoogte bestand.

Kikker WMS service: Aanpassingen doorgevoerd zodat Kikker.exe als MS Windows service kan worden gestart op een internet service, waarbij de Kikker service kaartmateriaal maakt voor een WMS.

Zie verbeteringen hieronder voor specifiek riolering, wegen en groen.Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.0v t.o.v. 5.0m


De classificatie rioolinspectieresultaten kan zowel volgens NEN3399:2004 als NEN3399:2015 plaats vinden. Via startoptie: NEN3399_2004=1, classificeert kikker volgens de NEN3399:2004. Bij startoptie: NEN3399_2004=0, volgens NEN3399:2015. NEN3399:2004 is aangepast op de veranderingen in NEN-EN 13508-2_2003+A1_2011.

Het openen, importeren van inspectiebestanden is gereed voor RIBX 1.3. Het exporteren van inspecties volgens RIBX gebeurt volgens RIBX 1.3

Via menuoptie: "Importeren -> Hoogtebestand bewerkingen", kan men de hoogtes uit het hoogte bestand overnemen op geselecteerde knopen en onderliggende bob peilen.

Selecteren op peil verschil tussen 2 netwerken. Men kan naast netwerken samenvoegen ook netwerken uit verschillende tijdperiodes samenvoegen en vergelijken.

Bij beoordelingsadvies vergelijkt Kikker de laatste inspectieresultaten met inspecties van minimaal een jaar ouder. Indien er een verslechtering is wordt dit meegewogen.

Selecteren strengen met verslechtering inspectiewaarden, op basis van bovenstaande.

Selecteren strengen met dubbele inspecties.

Opslag kolk knoopnummer en extra kolk inspectiegegevens in databank, dit is in eerdere versies nog niet mogelijk in databanken.

Weergave totaal aantal aangesloten adressen en drinkwaterverbruik huishoudelijk en bedrijven in kengetallen venster.

Verbeterde kleuren bij weergave van toestandaspect locaties, blauw = voldoende, oranje = matig (waarschuwniveau bereikt), rood = onvoldoende (ingrijpmaatstaf bereikt).

Gebruik van dezelfde kleuren bij weergaven van de toestandaspecten in het tabblad: logboek, van het strenggegevens (info) venster.

Weergave beoordelinggeschiedenis in het tabblad: beoordeling, van het strenggegevens (info) venster.

Verbeterde conversie kolkgegevens uit SHP (shape) bestanden uit GBI.

Script ontwikkeld voor installatie VIEW's onder Oracle gemaakt waarmee GBI6 UD tabellen worden nagebootst, zodat men in GBI6 direct inkijk heeft in de inhoud van de Kikker tabellen.

Bij kopiëren geselecteerde knoop ook gekoppelde kolk mee kopiëren.

Verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van de gemeentelijke GWSW-effectanalyses, waarbij Kikker als GWSW Oro-X tool is gebruikt.

Verbeterde registratie drinkwaterverbruik bij samenvoegen van netwerken.

Maak nieuwe geautomatiseerde beoordeling (onderhoudsadvies) op geïnspecteerde strengen. Via menuoptie: "Planning -> Tactisch beoordelen -> Maak nieuw onderhoudsadvies". Kikker vraagt of u vastgestelde beoordelingen wilt vervangen door nieuwe. Beoordeling vindt plaats op basis van waarschuw- en ingrijpmaatstaven. Voorheen was deze optie alleen beschikbaar bij het importeren of openen van inspectiebestanden.

Vele andere kleine en grote verbeteringen.


Verbeteringen in Kikker wegen en groen versie 5.0v t.o.v. 5.0m


Weergave kengetallen percentage voldoende/matig/onvoldoende, via menuoptie: "Raadplegen -> Kengetallen".

Verbeterde import van hoogtes uit ASCI hoogte bestand.

Via menuoptie: "Importeren -> Hoogtebestand bewerkingen", kan men de hoogtes uit het hoogte bestand overnemen op geselecteerde knopen en onderliggende bob peilen.

Via menuoptie: "Importeren -> Hoogtebestand bewerkingen", kan men de hoogtes uit het hoogte bestand overnemen op geselecteerde wegvakonderdelen.

selecteren op peil verschil tussen knopen en geometrie.

Verbeterde registratie van constructieopbouw code van wegvakonderdelen.

Wijzigen van maatregelcyclussen in het tabblad: beoordeling, van het wegvakonderdeelgegevens (info) venster..

Bij overname geometrie en gegevens uit (BGT)topografie worden gewijzigde wegvakonderdelen direct als gewijzigd gemarkeerd voor doorvoering wijzigingen in de databank.

Verbeterde conversie traditionele geometrie opslag naar spatial (SDO_GEOM) opslag van gegevens onder Oracle.

Verbeterde wegvakonderdeel lengte en breedte berekening uit vlak.

Selecteren wegvakonderdelen met verslechtering inspectiewaarden.

Selecteren wegvakonderdelen met dubbele inspecties.

Vele andere kleine en grote verbeteringen.
Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.0m t.o.v. 5.0j


Op aanvraag is levering mogelijk van versie met classificatie rioolinspectieresultaten volgens NEN3399:2004. Omdat veel classificaties 2, 3 en 4 in versie 2004 worden omgezet naar classificatie 5 in versie 2015, komen zonder aanpassing van ingrijpmaatstaven veel extra riolen in de korte termijnplanning terecht. Ook kan de indicator (gemiddelde berekenende indicatieve restlevensduur) bij overgang naar versie 2015 erg afwijken.

Voor bedrijven met kolken dagrapportage optie is een pdf uitvoer van de kolken met gebreken en extra werkzaamheden beschikbaar gemaakt (zie onderstaande voorbeeld weergave).

Automatisch correctie van SHP topografie waarbij kikker de vlakken met gaten controleert. Vlakken die in een vlak liggen en in klok richting zijn getekend corrigeert Kikker, zodat de coördinaten tegen de kolk in worden getekend en het vlak als gat zichtbaar is.

Veranderd is de classificering van toestandsaspect: BAA, BAE, BAG, BAI(Z), BAJ(B), BBA, BBB, BBC, BBD, BBE. Kikker keek alleen naar Kwantificering 1 (wat volgens mij correct is). Maar in het SUFRIB wordt vaak in kwantificering 1 de ondergrens van de klasse geregistreerd en bij kwantificering 2 een bovengrens. Bijvoorbeeld: kw1=25 en kw2=100. (inspecteur registreert dat inlaat tussen de 25% en 100 % insteekt. Terwijl Kikker in kw1 een meting verwacht bijvoorbeeld kw1=50. Nu dus zo veranderd dat indien kw2 een grotere waarde bevat dan kw1. Dan gebruikt kikker kw2 om de klasse te registreren.

Toegevoegd is de DXF export van projecten. Via het projectregistratie venster kan men de projecten thema weergave aanzetten. Indien men daarna een DXF export van de riolering maakt zet kikker de projectnaam in de laag naam.

Vele andere kleine verbeteringen.Verbeteringen in Kikker groen versie 5.0m t.o.v. 5.0j


De beheerkosten per beheergroep kan men nu uitsplitsen in de kostensoorten: arbeidsuren, arbeidskosten, materiaalkosten, materieelkosten en overige kosten. Ook de overzichten van kosten per object en beheergroep worden per kostensoort uitgesplitst. Zie onderstaande weergave met Kikker venster en export kosten naar MS Excel:Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.0j t.o.v. 5.0h


Import uit DHV Oracle wegbeheer verbeterd.

Gescheiden uitvoer van DWA instroom bewoners en bedrijven in export en import knopen naar CSV.

Optimaliseren weergave huisaansluiting kaarten/tekeningen.

Geen extra .ipf extensie (achter panoramo bestandnamen) plaatsen indien deze extensie al aanwezig is.

Veranderd is de classificering van toestandaspect BAG. Kikker keek alleen naar Kwantificering 1 (wat volgens mij correct is). Maar in het SUFRIB wordt vaak in kwantificering 1 de ondergrens van de klasse geregistreerd en bij kwantificering 2 een bovengrens. Bijvoorbeeld: kw1=25 en kw2=100. (inspecteur registreert dat inlaat tussen de 25% en 100 % insteekt. Terwijl Kikker in kw1 een meting verwacht bijvoorbeeld kw1=50. Nu dus zo veranderd dat indien kw2 een grotere waarde bevat dan kw1. Dan gebruikt kikker kw2 om de klasse te registreren.

Het na openen van inspectiebestand corrigeren (splitsen van inspecties) is nu ook mogelijk met onbekende knoopnummers.

Op aanvraag is er een kikker versie beschikbaar voor export en import naar GBI 6 UD databank, in plaats van een Kikker databank. Ideaal in combinatie met GBI 6 als Kikker wordt gebruikt voor mutatie.

Op aanvraag is een kikker versie beschikbaar die als met optie “way=…” wordt gestart een GeoJSON bestand vult met de GPS positie om de “frq=….” Seconden. Deze is door Kikker weer te importeren waarbij tijdens het importeren SHP bestanden worden gemaakt. Zo is de afgelegde route beschikbaar met de gereden snelheden.

Vele andere kleine verbeteringen.
Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.0h t.o.v. 5.0b


Import uit IRIS LIS databank van waterschappen. Deze data kan men combineren met stelsel gegevens van gemeenten waardoor weergaves en berekeningen over gehele stroomgebieden mogelijk zijn.

Import RIBX verbeterd. In versie 5.0b liep de import soms vast door te weinig geheugen voor registratie koppeling met beeldmateriaal.

Import uit GBI6 verbeterd. Nu ook juiste weergave persleidingen uit GBIBASIS zoals uit GBIDATABANK.

Verbeterde weergave streng ID in RIBX en CSV indien ID afkomstig is uit Kikker databank.

Verbeterde classificatie inspectieresultaten volgens NEN3399:2015.

Voor importeren Wegvakonderdeelnummer uit SUFWEG nu keuze uit GID of KEY waarde, via startoptie: sufwegid=1 (voor GID) en sufwegid=0 (voor KEY).

Pulldownmenu voor registratie plantdatum van bomen in VTA venster.

Weergave logo in alle weergaves rechtsboven in venster uit logo.bmp bestand (test bij gemeente De Fryske Marren).

Verbeterde import van riolering uit GBI SHP bestanden.

Verbeterde import van SUFRIB met hele lange foto en videobestandsnamen uit Panoramo inspecties.

Startoptie: fixpix, toegevoegd om de pixelhoogtes van bitmaps in te stellen. Bijvooorbeeld fixpix=5. Bitmaps van verkeersborden, puttypes en beheergroepen zijn dan 5 pixels hoog .

Startoptie: nobxa, toegevoegd. Indien nobxa=1 worden geen metingen uit RIBX geimporteerd. Indien nobxa=0 worden wel metingen uit RIBX geimporteerd. De import van meetwaarden kan een behoorlijke vervuiling van het logboek in Kikker opleveren.

Vele andere kleine verbeteringen.
Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.0b t.o.v. 4.9v


GWSW: Openen, importeren, exporteren van het RIBX uitwisselformaat voor inspectie en reiniging van riolen, putten en kolken. Ook toepasbaar voor conversie met oudere uitwisselformaten.

GWSW: Importeren en exporteren van BIM (= Bouwwerk Informatie Model) volgens het generieke uitwisselformaat oroX (= object-relatie-object eXchange).

GWSW: Registratie reiniging van riolen, putten en kolken.

Classificatie inspectieresultaten volgens NEN3399:2015.

Verbeterde kolken registratie door kolkinformatie te koppelen aan knooppunt (klik hier voor werkinstructie kolken).

Berekening stelselkarakteristieken op basis van afstroming.
Verbeteringen in Kikker wegen en groen versie 5.0b t.o.v. 4.9v


Importeren topografie en plus informatie uit BGT.

Meerjaren begroting onderhoud en vervanging van groen elementen verbeterd, inclusief rapportages.
Algemene verbeteringen in Kikker versie 5.0b t.o.v. 4.9v


Naast lst (kladblok) weergave, directe xml weergave via MS Excel.

Importeren GML Topografie (op aanvraag vanwege uitgebreide set DLL bestanden).

Verbeterde weergave documenten en foto's.

Verbeterde tekenfuncties (klik hier voor tekenfuncties voor het wegbeheer).

Startopties om kikker met bepaald thema te laten starten (klik hier voor overzicht nieuwe startopties).

Verwijderen ongebruikte definities uit werkbestand. 
        

Gebruiksvriendelijk en functioneel 


De achterliggende gedachte van Kikker is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk en functioneel...

meer weten

Verschillende databases ondersteunen en lezen

 

Omdat Kikker verschillende database structuren onder verschillende database programma?s kan lezen...

meer weten

Revisies en inspecties aanmaken en uitwisselen

 
Kikker heeft een unieke manier om de beheergegevens te herzien, ofwel te reviseren...

meer weten

Onafhankelijk van uw Windows versie

 

Kikker is een Windows API. Een application programming interface (API) maakt gebruik van de mogelijkheden van...

meer weten