"899"

Kikker release 5.2o nu beschikbaar !


Verbeteringen in Kikker Rioleringsbeheer versie 5.2o t.o.v. 5.2n


Weergave hellingshoekmeting uit rioolinspectie verbeterd. Dit is de functie onder de knop [Hell.] in het logboek tab-blad. Deze functie gaf geen hellingshoek meer aan na weergave inspectiefoto. Dit is verbeterd zodat de hellingshoek ook na weergave van een foto wordt weergegeven.

Invoer riool reinigingsgegevens en export naar RIBX verbeterd. Codes GXB en GAK verwijderd. Verplichte resultaat codes GBC, JBC en JBD toegevoegd.Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2n t.o.v. 5.2k


BGT gerelateerd:
 • Verbeterde inleesfunctie van mutatie- en einddatum in GML van PDOK;
 • Via startoptie: "einddatum", geeft u aan of u ook vervallen topografie (met einddatum) uit GML/XML wil importeren en weergeven. 0= niet importeren 1= wel importeren;
 • Verbeterde importfunctie van het fysiek voorkomen van topografie wegdelen uit GML/XML;
 • Nieuwe functies om revisie te maken uit de BGT kaart. Onder menuoptie: Revisie -> Revisie uit geselecteerde geometrie overnemen:
  • Punt geometrie naar knopen en punten
  • Vlak geometrie naar wegvakonderdelen
  • Vlak geometrie naar groenelementen
 • Verbeterde markering voor raadplegen geselecteerde vlaktopografie. Topografie met einddatum (vervallen) kleurt kikker roze en andere licht blauw.

Ook bij ver uitzoomen altijd weergave van de legenda. Deze legenda viel weg bij combinatie startoptie slowtopo != 0. en ver uitzoomen.

Verbeterde markering voor raadplegen of wijzigen geselecteerde wegvakken, wegvakonderdelen, groenelementen en putten en strengen met vlakgeometrie. Zie onderstaande figuur: waarbij het wegvakonderdeel geel is gekleurd en de andere wegvakonderdelen die bij het wegvak behoren grijs.


Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.2n t.o.v. 5.2k


De registratie van de kolken toestand gebruikersvriendelijker gemaakt. U hoeft niet meer telkens op de [Wijzig Kolk] knop te klikken om een kolk te selecteren voor het registeren van de toestand van de kolk. Zodra u via menufunctie: Reiniging en Inspectie -> Kolkenzuigen, het registratie venster start krijgt u de vraag: "Kolken zuig WIJZIG venster starten". Indien u hier op [Yes] klikt, start Kikker een venster met een [Toevoegen Kolk] knop. Zodra dit venster is gestart klikt u (of de GPS functie) op een kolk en kunt u direct de toestand aangeven. Om een kolk toe te voegen dient u eerst op de [Toevoegen kolk] knop te klikken om de locatie van een nieuwe kolk aan te geven waarna u hiervan de gegevens kunt invoeren. Indien u hier op [No] klikt, start kikker een venster met een [Wijzig kolk] knop en werkt de registratie zoals u gewend bent in oudere versies.

Gebruik inspectiegegevens voor weergave en beoordeling riolering baseren op renovatiejaar als deze is ingevuld. Niet op jaar van aanleg.

Naast strenginspectie nu ook importeren putinspectie volgens het Belgische BEFDSS (BELGIAN EXCHANGE FORMAT FOR DRAIN AND SEWER SYSTEMS).

Startoptie: "usbdrive". Indien waarde 1 gebruikt Kikker altijd de driveletter van de schijf waarop Kikker is gestart. Waardoor Kikker altijd bij zoeken inspectiebeelden de juiste driveletter toepast. Vergelijkbaar met startoptie: "ribdrive", maar dan dynamisch.Verbeteringen in Kikker wegbeheer versie 5.2n t.o.v. 5.2k


De meerjarenbegroting (bepaling van planjaren en maatregelen voor de termijn na 5 jaar) is gewijzigd:
 • Indien startoptie: "cyclusplan", actief is (waarde 1 heeft) past Kikker de maatregelcyclus toe voor de bepaling van maatregelen en planjaren in de periode na 5 jaar. De eerst 5 jaar vult Kikker voornamelijk met maatregelen en planjaren gebaseerd op weginspectie.
 • Kikker gebruikt de maatregelcyclus om planjaar en maatregel te bepalen indien:
  • Kikker volgens de inspectieresultaten en gedragsmodellen een planjaar later of gelijk aan 10 jaar berekend. Dit is vaak in gevallen als er geen schade is geconstateerd. Er valt dan op basis van inspectie niets te plannen.
  • Bij de verhardings-, constructie- en wettelijk type van het wegvakonderdeel een maatregelcyclus aanwezig is.
  • Het jaar laatste onderhoud of jaar van aanleg recenter is dan het jaar berekend uit (huidig jaar – levensduur startoptie parameter : 1947):
   • Indien jaar van aanleg bekend: gebruikt Kikker het jaar van aanleg. Indien hier planjaar uitrolt die vroeger is dan het planjaar berekend uit levensduur van de cyclus termijn/stap – (huidig jaar - jaar laatste onderhoud) dan gebruikt kikker het planjaar op basis van laatste onderhoud.
   • Indien alleen jaar van laatste onderhoud bekend is gebruikt Kikker de eerste maatregel en cyclustermijn/stap in de cyclus.
 • Om te voorkomen dat maatregelen in de 1e 5 jaar worden gepland: Is het planjaar van de cyclusmaatregel altijd plus 5. Dus als volgens cyclus in 2022 maatregel nodig geeft Kikker (+5) 2027 als planjaar weer.
 • Andere interpretatie van de gedragsmodellen volgens bijlage III in de CROW publicatie wegbeheer 2011. Indien gedragsmodel aangeeft dat een wegvakonderdeel nog langer dan > 5 mee gaat tot volgende maatregel ging Kikker uit van 10 jaar. Dat is ook het jaar waar vanaf Kikker de cyclusmaatregel gaat plannen. Door de 10 jaar in he gedragsmodel op > 5 plaatsen te vervangen door 6-9 jaar is deze altijd kleiner dan 10 jaar en plant Kikker alleen als het nodig is een maatregel uit de cyclus.Verbeteringen in Kikker groenbeheer versie 5.2n t.o.v. 5.2k


De weergave van groen-element locatie en eindbeeld is verwisseld ten opzichte van de database tabellen. Dit is in versie 5.2n rechtgezet. Dit kan leiden voor een verkeerde weergave bij gebruikers die onbewust locatie in eindbeeld tabel hebben geregistreerd en eindbeeld in locatie tabel hebben geregistreerd zorgen voor een verwisselde weergave. Indien u hier tegen aanloopt met deze nieuwe versie graag contact opnemen met info@riodesk.nl. Wij hebben een script die de inhoud van de tabellen vwerwisseld zodat u ook bij gebruik van kikker versies 5.2n en daarna een juiste weergave van locatie en beeldtype heeft.

10 extra vrije eigenschap velden toegevoegd aan de gegevensregistratie van elementen. Dit zijn kenmerkenlijsten waarop u ook elementen kunt selecteren. Indien startoptie: newcode de waarde 1 heeft kunt u zelf bij mutatie of toevoegen van elementen nieuwe kenmerken toevoegen. De naamgeving van de velden registreert u via menuoptie: Toepassingen -> startopties: Eigenschap_A t/m Eigenschap_J. U kunt deze velden bijvoorbeeld gebruiken voor registratie van materiaalsoort, registratie of elementen binnen of buiten de kom ligt of voor een uitgebreide VTA registratie van kroon, stam en wortelvoet bijvoorbeeld.

De VTA historie van bomen zichtbaar gemaakt in het elementen logboek tab-blad. In principe altijd de meeste recente VTA gegevens. Voor weergave oudere VTA gegevens gebruikt u de riodesk*.txt databank werkbestanden. In een Kikker ".dbv" werkbestand staat dus geen VTA historie.

Velden toegevoegd voor de berekening van knipoppervlak:
 • Haag Boven knippen [0/1] (ja of nee);
 • Haag Breedte [m];
 • Haag Hoogte [m];
 • Haag Aantal Zijden.

Velden toegevoegd voor de registratie van harde en zachte kanten:
 • Kanten Hard [m];
 • Kanten Zacht [m].

De berekening van element lengte en knipoppervlak treft u aan onder menuoptie: Toepassingen -> Knip oppervlak berekenen. Het berekende knipoppervlak registreert Kikker in het veld: Knip/maai oppervlak [m2]. De berekende lengte in: Afmeting/lengte [m]

Voor het berekenen van het knipoppervlak hanteert Kikker de volgende formules (bron: gemeente Landgraaf):
 • knipoppervlakte 1 zijdig scheren (hoogte * lengte);
 • knipoppervlakte 1 zijdig incl. bovenzijde scheren (hoogte * lengte)+(breedte * lengte);
 • knipoppervlakte 2 zijdig excl. bovenzijde scheren (hoogte * lengte) *2)+(hoogte * breedte)*2);
 • knipoppervlakte 3 zijdig scheren (hoogte * lengte) *2)+(hoogte * breedte)*2)+(breedte * lengte).

Weergave totale hoeveelheden knipoppervlak en zachte/harde kanten in legenda.

De lay-out van het "Beheergroepen" venster aangepast zodat u gemakkelijk onderscheid kan maken in het aan of uitzetten van algemene gegevensvelden, boom gerelateerde velden , knipoppervlak velden en vrij eigenschap velden.

Toevoegen groeifase in VTA venster.Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2k t.o.v. 5.2j


Weergave label teksten uit GeoStUF (GML en XML) in topografie.

Verbeteringen in Kikker Weg- en groenbeheer versie 5.2k t.o.v. 5.2j


Onder menuoptie revisie menuoptie: "Revisie uit geselecteerde geometrie overnemen", toegevoegd. Met deze nieuwe optie kunt u geselecteerde geometrie omzetten naar beheerobjecten. of bestaande beheerobjecten muteren/verbeteren op basis van geselecteerde geometrie. Deze nieuwe functie heeft de volgende voordelen/kenmerken:

 • De functie is alleen operationeel indien een revisiebestand is geopend of en geometrie is geselecteerd. Geselecteerde geometrie kleurt Kikker vet/geel.
 • Geometrie selecteert u van te voren via de menufuncties onder: Selecteren -> Geometrie.
 • U kunt kiezen uit het toevoegen verbeteren van wegvakonderdelen of groenelementen.
 • Kikker vraagt: of u ook geometrie imgeo+ informatie uit de geometrie wil overnemen en of u alleen wilt verbeteren of ook toevoegen.
 • De nieuwe beheerinformatie en verbeteringen slaat Kikker ook op in het revisiebestand. Het voordeel hiervan is dat als u Kikker afsluit de mutaties in het revisiebestand zijn opgeslagen. Hierdoor hoeft u niet meer de verbeteringen direct na omzetten in de database op te slaan.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2j t.o.v. 5.2h


Vanaf versie 5.2h is Kikker ook toe te passen in 2018, zonder toegangscode.

Verbeterde import van topografie uit GML bestanden, als hierin imgeo is opgenomen.

De uitvoer van BGT mutatieberichten is verbeterend (naar aanleiding van een test door GISKit bij gemeente waterland).

Verbeterde controle numerieke invoer velden. Indien een spatie was ingetikt gaf Kikker hierop een foutmelding.

Knop toegevoegd om menu te openen ten behoeve van BORG Beheerfilosofie. Deze versie is op aanvraag beschikbaar voor gebruikers die met dit kennisconcept van InnoFra werken.

Verbeterde opslag van multi- lijnen en polygonen in Oracle sdo_geom. Teven menufunctie onder GIS-analyse om multi- lijnen en polygoon beheer geometrie te selecteren en deze te markeren als revisie, zodat men deze geometrie op de verbeterde wijze in sdo-geom kan opslaan.

Menufunctie toegevoegd om topografie met een polygoon/fence te selecteren. Alleen selectie van topografie geheel binnen fence. Ook via selectie van topografie met een window selecteert Kikker vanaf nu alleen topografie geheel binnen het window.

De kleur van geselecteerde topografie is vanaf versie 5.2j vet-geel in plaats van vet-oranje, zodat er beter onderscheid is te maken tussen geselecterde topografie en geselecteerde beheerobjecten.


Verbeteringen in Kikker Rioolbeheer versie 5.2j t.o.v. 5.2h


Nauwkeurigere weergave van de kengetallen. Niet meer in kilometers maar in meters.

Probleem opgelost, in recente versie, bij weergave data uit GBI. In versie 5.2h is de import van inspectiegegevens uit GBI databank uitgebreid met de locatie van beeld bestanden. Dit gaf een leesfout omdat deze optie nog niet voor alle GBI databanken is aangezet (alleen voor Hengelo). In versie 5.2j is de leesfout verwijderd.

Verbeterde export van inspectie data naar RIB 2.0 en 2.1. Veld BAB en BAC worden nu ook gevuld. En de uitvoer van het jaar van aanleg en de foto bestandsnaam is verbeterd.

De [Teken Polygoon] knop in knoop toevoeg en mutatie venster verbeterd, zodat ronde knoopprofielen direct met juiste maatvoering worden getekend. (Niet meer 2 keer zo groot).


Verbeteringen in Kikker Wegbeheer versie 5.2j t.o.v. 5.2h


Verbeterde overname van topografie uit BGT. Nu ook overname van alleen geselecteerde topografie mogelijk op geselecteerde wegvakonderdelen

Indien bij overname uit BGT topografie de beheergroep onbekend is vraagt Kikker u om een default beheergroep te kiezen, indien er al beheergroepen zijn.

Veld: Groeifase toegevoegd in VTA registratie venster. Is nog wel numeriek

Bij bulkmutatie blijven de opmerkingen niet meer hangen. In oudere versies werden opmerkingen aan overige wegvakonderdelen doorgegeven.


Verbeteringen in Kikker Groenbeheer versie 5.2j t.o.v. 5.2h


Verbeterde overname van topografie uit BGT. Nu ook overname van alleen geselecteerde topografie mogelijk op geselecteerde groenelementen

Indien bij overname uit BGT topografie de beheergroep onbekend is vraagt Kikker u om een default beheergroep te kiezen, indien er al beheergroepen zijn.

Veld: Groeifase toegevoegd in VTA registratie venster. Is nog wel numeriek

Bij bulkmutatie blijven de opmerkingen niet meer hangen. In oudere versies werden opmerkingen aan overige groenelementen doorgegeven.

Om bij VTA de vorige inspectie weg te laten kan men vanaf nu de reset startoptie kan gebruiken. Door deze startoptie de waarde 1 te geven (via toepassingen -> startopties). Haalt Kikker bij opstart alle vinkjes uit het VTA weg. Zodat je weer een leeg VTA invul formulier hebt zonder vinkjes.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2h t.o.v. 5.2e


Versie 5.2h is ook toe te passen in 2018, zonder toegangscode.

WFS (Web Feature Service) op basis van GeoJSON op aanvraag actief op beheergegevens in de Cloud. Operationeel bij de gemeente Overbetuwe voor het rioleringsbeheer.

De locatie van de standaard beschikbare Cloud, voor beheergegevens, is veranderd. Voor het exporteren en importeren van actuele informatie, naar of van de standaard Cloud, is versie 5.2h nodig.


Verbeteringen in Kikker Rioleringsbeheer versie 5.2h t.o.v. 5.2e


Opslag logboek beoordelingen direct in databank. In Kikker is het, in het logboek, mogelijk per toestandaspect een maatregel/beoordeling op te geven met alle bijbehorende gegevens, zoals uitgevoerd ja/nee. In vorige versie was mutatie alleen mogelijk door de inspectie uit de databank te verwijderen. Te muteren en daarna weer toe te voegen. Dit is nu niet meer nodig. Zodra u in het beoordeeld (rechtermuisknop) venster op [OK] klikt muteert Kikker de beoordeling van het toestandaspect in de databank. De andere opslag opties zijn ongewijzigd.

Weergave "jaar van aanleg", tekst naast materiaalsoort en afmeting boven streng bij weergave in venster, plot en DXF export. (Op verzoek van de gemeenten Landerd en Oldambt waarbij deze weergave nu standaard is). U kunt deze weergave aanzetten via menuoptie: "beeld -> weergave opties", tabblad: knoop en tekst

Na menuoptie: "Toepassingen -> Gegevens controle -> Start", is het in dezelfde sessie niet meer mogelijk revisies in de databank te verwerken. Via deze optie is het mogelijk knopen met dezelfde coördinaten uniek te maken. Dit betekent dat dubbele knopen worden verwijderd. Een onopgemerkte/onachtzame verwijdering uit de databank is echter ongewenst. Vandaar dat dit nu beter beveiligd is.

Via startoptie: "aanwijsnr", kunt u het streepje bij verplaatste knoopnummers aan en uit zetten.

Import gegevens vanuit Obsurv uitgebreid met de mogelijkheid om Groepcode voor het knoopnummer te zetten, om deze uniek te maken. En selectie bemalingsgebieden uit GROEPEN tabel, in plaats vanuit STROOMGEBIEDEN.

Importeren GWSW Oro-X (via menuoptie: omzetten) verbeterd: Meer compartimenten mogelijk en import inlaatconstructies toegevoegd.

Van de topografie kleurt Kikker nu ook losse lijnen naast polylijnen.

Weergave speciale knopen (knopen met drempels en pompen) staat standaard aan. Uit te zetten via menuoptie: "beeld -> weergave opties", tabblad: beeld. Ook de weergave van topografie puinten zet u hiermee aan en uit.

In rapportage meerjarenbegroting extra waarschuwing indien startoptie: "kous", actief is. Indien kous=1 gaat Kikker uit van renoveren in plaats van vervangen. Indien renovatiekosten onbekend zijn (bijvoorbeeld voor diameters kleiner dan 250 mm gaat Kikker uit van vervanging).

Importeren gegevens uit GBI6 uitgebreid met import locatie inspectiebestanden. Voorlopig alleen voor de gemeente Hengelo actief! Kikker gaat hierbij uit van NEN3399:2004.


Verbeteringen in Kikker Wegbeheer versie 5.2h t.o.v. 5.2e


De planning van wegvakonderdelen die de waarschuwrichtlijn hebben bereikt is veranderd. In oudere versies gebruikt Kikker de restlevensduurmodellen. Dit gaf niet altijd een goed beeld, zodat deze wegvakonderdelen niet altijd een maatregel gepland krijgen voor de komende 10 jaar. Is nu veranderd dat deze wegvakonderdelen altijd een maatregel krijgen tussen 3 en 5 jaar. In versie 5.2h is dit nu voor alle rapportages aangepast.


Verbeteringen in Kikker Groenbeheer versie 5.2h t.o.v. 5.2e


Kikker controleert niet meer op bomen met vrijwel dezelfde coördinaten bij omzetten data uit topografie bestand. Ook is de toekenning van knoopnummers van bomen verbeterd bij omzetten uit topografie. In oudere versie gebruikt Kikker ook het boom ID als knoopnummer. Nu gebeurt deze toekenning alleen als dit in conversie venster is aangegeven.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2e t.o.v. 5.2d


Verlengen veldlengte beheergroepcode en beheergroepnaam. Beheergroepcode van 10 naar 16 tekens en beheergroepnaam van 40 naar 64 tekens. In de database van 10 naar 24 tekens en 40 naar 80 tekens.

Kolom ELEM_KROONHOOGTE toegevoegd in de tabel: TR_ELEMENT_GROEN en FR_ELEMENT_GROEN nu ook voor waterbeheer doorgevoerd. Bij doorvoeren revisie werd deze kolom gemist en krijgt men in stedelijk waterbeheer versie 5.2d een foutmelding

Verbeterde import van GML ARC topografie. Cirkelbogen vertaald Kikker nu ook naar een goede weergave.

Eenheidsprijzen wegbeheer: "ZOAB vervangen of deklaag vervangen" en "Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak en dunne deklaag" verbeterd, volgens berekening Arcadis.

Opslag startoptie: "aspect", verwijderd. Door niet plotten onderhoudsmaatregelen voor de riolering kreeg deze de waarde 0 waardoor de beoordeling in het logboek niet meer werkte.


Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2d t.o.v. 5.2c


Mogelijke knoopnummers voor compartimenten uit GWSW Oro-X uitgebreid. Ook kunt u na importeren van Oro-X de compartimenten verwijderen en laten vervangen door knoopnummer, via menuoptie: Toepassingen -> Gegevens controle -> start.

Kolom ELEM_KROONHOOGTE toegevoegd in de tabel: TR_ELEMENT_GROEN en FR_ELEMENT_GROEN nu ook voor groenbeheer doorgevoerd.

Onder meer nieuwe eenheidsprijzen voor vervanging riolering en onderhoud wegen. Prijspeil 2017. LET OP! verwijder riodesk_pav.xml om de nieuwe prijzen zichtbaar te maken. Indien prijzen in riodesk_pav.xml staan maakt Kikker gebruik van deze prijzen. Door startoptie: "oudeprijzen" actief (1) te maken gebruikt Kikker de oude eenheidsprijzen.

Voor asfalt (incl. toeslagfactor van 0.417 voor uitvoeringskosten, CAR, algemene kosten, risico, voorbereiding, toezicht en advies):
V- type Maatregelcode  
1 ASFUV Asfalt en fundering vervangen € 101,89
1 ASV Asfalt vervangen € 77,97
1 DUBOB Dubbele oppervlakbehandeling € 6,50
1 DUNDK Dunne deklaag € 22,21
1 F310 Frezen 3 cm + inlage 10% oppervlak € 4,13
1 F310O Frezen 3 cm + inlage 10% oppervlak en oppervlakbehandeling € 7,09
1 F410 Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak € 5,06
1 F410O Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en oppervlakbehandeling € 7,95
1 F410U Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en dubbele oppervlakbehandeling € 11,22
1 F615 Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak € 9,67
1 F615D Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak en dunne deklaag € 25,35
1 F815 Frezen 8 cm + inlage 15% oppervlak € 12,27
1 F815D Frezen 8 cm + inlage 15% oppervlak en dunne deklaag € 27,68
1 F815N Frezen 8 cm + inlage 15% oppervlak en nieuwe deklaag € 29,69
1 F8TDK Frezen 8 cm / tussenlaag + deklaag € 51,21
1 FDK Frezen / deklaag € 35,72
1 NVT Geen maatregel uitvoeren € 0,00
1 OB Oppervlakbehandeling € 3,19
1 OPHNC Ophogen en nieuwe constructie € 113,14
1 OVERL Overlagen € 34,73
1 PRODK Profileer deklaag € 27,80
1 UIDK Uitvullen + deklaag € 47,50
1 ZOVDK ZOAB vervangen of deklaag vervangen € 25,73
 
Voor beton en elementen: (incl. toeslagfactor van 0.417 voor uitvoeringskosten, CAR, algemene kosten, risico, voorbereiding, toezicht en advies):
V- type Maatregelcode  
2 CBFVO Cementbeton + fundering vervangen/ beuken + overlagen € 73,44
2 CBVO Cementbeton vervangen/ beuken + overlagen € 43,91
2 GPOF Ged. plaatvervanging/ oppersen/ frezen € 85,03
2 KOHV Klein onderhoud wegtype 4 t/m 7 € 47,15
2 KOHC Klein onderhoud wegtype 4 t/m 7 € 1,46
2 NVT Geen maatregel uitvoeren € 0,00
2 OPHNC Ophogen en nieuwe constructie € 79,41
2 REPAR Plaatselijk repareren en voegen vullen € 74,43
3 HR100 Herstraten 100% € 43,02
3 HR101 (reh.) Herstraten 100%; 100% nieuw materiaal € 86,05
3 HR30 Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak € 14,73
3 HR50 Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak € 24,55
3 HRFUV Herstraten + fundering vervangen € 75,00
3 NVT Geen maatregel uitvoeren € 0,00
3 OPHHR Ophogen en herstraten € 54,97
3 HT100 Hertegelen 100% met 1 kantopsluiting € 38,97


Samenvatting prijzen riool
bedragen excl. BTW, excl. toeslagen
Opbouw basisprijs vervangen riool beton300
excl. Verharding, incl. putten en aansluitingen
diepte 1  € 122,94 
1,5  € 136,95 
2  € 150,95 
2,5  € 164,96 
3  € 210,46 
3,5  € 224,47 
4  € 238,47 
4,5  € 252,48 
5  € 266,48 
Opbouw basisprijs vervangen riool beton 700
excl. Verharding, incl. putten en aansluitingen
diepte 1  € 212,42 
1,5  € 231,70 
2  € 250,98 
2,5  € 270,26 
3  € 321,04 
3,5  € 340,32 
4  € 359,60 
4,5  € 378,88 
5  € 398,16 
Bemaling  € 20,00 
Renovatie d.m.v. aanbrengen kous
inclusief inspectie voor en na en uitboren inlaten
rond 250  € 210,00 
300  € 224,00 
400  € 238,00 
500  € 280,00 
600  € 364,00 
700  € 462,00 
800  € 560,00 
1000  € 770,00 
ei  250-375  € 266,00 
300-450  € 322,00 
350-525  € 350,00 
400-600  € 420,00 
500-750  € 560,00 
600-900  € 700,00 

Opbouw basisprijs vervangen riool pvc 125-250 zand klei veen
inclusief inspectieputten diep 1m
pvc 125  € 59,04   € 63,85   € 73,48 
160  € 64,79   € 69,60   € 79,23 
200  € 69,79   € 74,60   € 84,23 
250  € 68,79   € 73,60   € 83,23 

Opbouw basisprijs vervangen riool pvc 125-250 zand klei veen
inclusief inspectieputten diep 1,5m
pvc 125  72,36   79,58   94,01 
160  78,11   85,33   € 99,76
200  € 83,11   € 90,33   € 104,76 
250  € 82,11   € 89,33   € 103,76 

Opbouw basisprijs vervangen drukriool
63-75  € 42,40 
90-110  € 49,90 
gelsoten verharding per m1 hoofdriool  € 350,55 
elementenverharding per m1 hoofdriool  € 186,44 
perceelsaansluiting per m1 hoofdriool  € 53,15 
kolkaansluiting per  m1 hoofdriool  € 31,82 Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.2c t.o.v. 5.1x


Verbeterde weergave ECW luchtfoto's. In versies ouder dan 5.1z werd bij een bepaalde beeldscherm verhouding de luchtfoto onjuist weergeven

Import en weergave topografie uit GML en XML-GeoStuF toegevoegd. (Via: Importeren > GML, DXF of SHP topografie...)

Automatisch overnemen essentiele GeoStuf informatie uit XML topografie tbv, BGT BOR-koppeling

Registratie DBF kolommen tbv overnemen essentiele GeoStuf informatie uit SHP topografie, tbv BGT BOR-koppeling

Nieuwe startoptie: "dbfactief" tbv registratie BGT bronhouderscode. Bij controle en overname geometrie uit BGT doet Kikker dit alleen voor de aangegeven bronhoudercode.

Tbv BGT mogelijkheden topografie selectie mogelijkheden uitgebreid, onder menu: Selecteren > Selecteer geometrie, met: selectie op mutatiedatum en te verwijderen geometrie.

Nieuwe startoptie: "topolab". Bij waarde 1 analyseert Kikker alle vlakken in vlakken zodat Kikker deze op de juiste wijze kleurt.

Nieuwe startoptie: "checkdate" tbv correctie mutatiedatums bij inlezen werkbestanden.

In Kikker direct naar de PDOK site voor download van bgt (basisregistratie-grootschalige-topografie) (Via: Info > PDOK downloads).Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.2c t.o.v. 5.1x


Export van Oro-X Basis volgens GWSW versie 1.3.2 (via: Exporteren > TTL Bouwwerk Informatie Model volgens GWSW-ORO-X-BAS)

Omzetten Oro-X Basis naar Kikker revisie bestand volgens GWSW versie 1.3.2 (via: Omzetten > Naar revisiebestand omzetten > TTL Bouwwerk Informatie Model volgens GWSW-ORO-X-BAS) Via startoptie: "obsurv", kan men instellen hoe het knoopnummer van Oro-X uit obsurv te importeren:
 • 0: Neem knoopnummer label ongewijzigd over
 • 1: Vervang "/" door "-" in knoopnummer label.
 • 2: Verwijder "/" in knoopnummer label
 • 3: Verwijder "/" en alle tekst daarvoor in knoopnummer label

Menuoptie: Toepassingen -> Gegevens controle -> start, is uitgebreid met functie waarmee obsurv compartimenten worden veranderd door knoopnummers. Na opslag in kikker.dbk werkbestand verwijderd u daarna de compartimenten uit het bestand. Dit is handig bij importeren RIB na omzetten Oro-X.

Export van WION netwerk voor centrale upload voorziening van het kadaster volgens IMKL versie 1.2. (via: exporteren > XML Objectgegevens > XML IMKL2015 netwerkinformatie)

Export van strengen naar SHP bestanden per afvoertype (via: exporteren > SHP Objectgegevens > strengen per afvoertype)

RIBX stortbonnen registratie toegevoegd. (via: Reiniging en Inspectie > Stortbonnen). Kikker importeert stortbonnen registratie uit RIBX en exporteert de geregistreerde stortbonnen in RIBX reiniging. Registratie vindt plaats in werkbestand: "stortbonlist.csv". Maximaal aantal te registreren stortbonnen is 100 st. Via startoptie: "stortbonnen" kan men maximaal aantal wijzigen.

RIBX calamiteiten registratie toegevoegd. (via: Reiniging en Inspectie > Calamiteiten). Kikker importeert calamiteiten registratie uit RIBX en exporteert de geregistreerde calamiteiten in RIBX reiniging. Registratie vindt plaats in werkbestand: "calamiteitlist.csv". Maximaal aantal te registreren calamiteiten is 100 st. Via startoptie: "calamiteiten" kan men maximaal aantal wijzigen.

RIBX stagnatie registratie toegevoegd. (via: Reiniging en Inspectie > Stagnaties). Kikker importeert stagnatie registratie uit RIBX en exporteert de geregistreerde stagnaties in RIBX reiniging. Registratie vindt plaats in werkbestand: stagmatielist.csv". Maximaal aantal te registreren stagnaties is 100 st. Via startoptie: "stagnaties" kan men maximaal aantal wijzigen.

Verbeteringen restlevensduur berekening:
 • Ook bij de berekening van de restlevensduur voor de lange termijn houdt kikker nu rekening met de ingrijp- en waarschuwmaatstaven. Dit betekent dat als een ingrijpmaatstaf van klasse 4 is ingesteld, het riool bij bereiken van klasse 4 wordt vervangen. Bij een levensduur van 70 jaar geeft dit een verkorting van 10 jaar op basis van het verouderingsmodel: 1-2-4-5 in stapjes van 25-20-15-10 jaar (10 jaar minder)
 • Bij de stedelijk waterbeheer versie is de categorieindeling van de riolering voor het bepalen van de restlevensduur van niet geinspecteerde riolen uitgebreid met kwaliteitsklasse van de riolering (A+, A, B, C en D)
 • Indien een riool is beoordeeld met "geen maatregel" en de restlevensduur groter is dan 15 jaar past Kikker het indicatief berekende planjaar toe. In oudere versies was dit altijd 15 jaar.
 • Indien geen inspecties aanwezig is de restlevensduur altijd de standaard levensduurjaar min het jaar van aanleg. In vorige versies werd dit niet altijd toegepast.

De weergave van de hellingshoek meting is verbeterd. Deze wordt nu getoond ten opzicht van het profiel van de buis. De weergave van de hellingshoek start u met de knop: [Hell] in het Logboek tabblad van het strenginfo venster.

In de thema weergave van de indicatieve planjaren de periode: 2040-2050 toegevoegd. Deze ontbrak in oudere versies. vanaf versie 5.1a wel op thema/klassen en kleuren opnieuw voor dit thema instellen door op de default knop te drukken.Verbeteringen in Kikker weg- en groenbeheer versie 5.2c t.o.v. 5.1x (optioneel ook voor riolering)


Menuoptie: "Berichten GeoBOR maken", onder menuoptie: Revisie. Dit menu is voorzien van de volgende opties:
 • Mutatie verzoek: Deze optie is alleen actief indien een revisiebestand actief is. Kikker maakt een mutatieverzoek op basis van de mutaties in het revisiebestand. Indien een SHP of XML topografie met BGT GUID informatie is geimporteerd vult Kikker de mutaties aan met de GUID's uit de topogtrafie. Ook geeft Kikker bij maken verzoek een venster weer waarin u aanvullende informatie kunt opgegeven voor in het mutatie-verzoek.
 • Exploratie verzoek: Kikker maakt een exploratie verzoek en slaat deze op in de map aangegevens door startoptie: "xmlmap". De inhoud van het exploratie verzoek is afhankelijk van de van te voren in te tekenen punt, lijn of vlak waarvoor men de situatie door Geo wil laten opnemen. Ook geeft Kikker bij maken verzoek een venster weer waarin u aanvullende informatie kunt opgegeven voor in het exploratie-verzoek.

Het overnemen van wegvakonderdelen, elementen en beheerobjecten uit geometrie is verbeterd, zodat men gegevens kan overnemen uit mutatie berichten en BGT topografie bestanden

Nieuwe startoptie: "sufwegwvnum". Indien deze de waarde 1 heeft houdt kikker geen rekening met de vulling van het "WVNUM" in het sufweg.

Optie om weginspectiegegevens te kopiëren van een wegvakonderdeel naar andere wegvakonderdelen. (via: Wijzigen > Inspectie kopiëren van weginfo vak naar geselecteerde wegvakonderdelen. Wel eerst van te kopiëren wegvakonderdeel het wegvakinfo venster openen).

Introductie wegfunctie: "niet in beheer". Bij overname uit BGT kan Kikker heel veel wegdelen overnemen die niet bij de gemeente in beheer zijn. Om te voorkomen dat men deze keer op keer moet verwijderen, kunt u ze ook de functie: "niet in beheer", geven. U kunt via de weergave opties de weergave van deze wegvakonderdelen in één keer uitschakelen. Ook verwerkt Kikker deze wegvakonderdelen niet in de rapportages en berekeningen.
Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.1x t.o.v. 5.1w


Verbetering weergave locatie schadebeeld bij selectie in het logboek. Bij tegeninspectie en een streng met eigen geometrie werd het toestandaspect op de verkeerde locatie getoond. Alle overige weergave van toestandaspecten en symbolen zijn juist.Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.1w t.o.v. 5.1s


Startoptie: dbfactief, toegevoegd. Achter deze optie zet u bijvoorbeeld de BGT bronhoudercode. Bij overhalen geometrie en imgeo+ informatie toets Kikker alle vlakken en lijnen in shp of xml met deze code. U gebruikt deze optie samen met optie: actief, bij importeren shp bestanden. Achter optie actief zet u de dbf kolomnaam waarin de dbfactief code staat.

Bij importeren shp-bestanden gebruikt kikker optie actief om te toetsen of vlakken en lijnen in de topografie van de gemeente zijn.

Kikker bewaart de dbf kolomnamen achter actief en type. Type: bevat de dbf kolomnaam waarin de laagnamen staan. Actief bevat de kolomnaam waarin de te toetsen dbfactief code staat. Kikker bewaart deze in topo.lst (Het bestand wat u maakt via de knop [Opslaan] in de topografie balk.

Bij het toetsen van de BGT controleert Kikker alleen topografie met de dbfactief code en de actieve lagen. De lagen zet u aan of uit via de [Lagen] knop in de topografie balk.

Bij importeren uit GBI6 (Antea Group en Dataquint) geeft Kikker in de statusbalk achter bron de databank van oorsprong aan: GB=GBIBASIS, GD=GBIDATABANK of UD=UitwisseldatabankVerbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.1w t.o.v. 5.1s


Export van IMKL2015.xml naar zip-bestand toegevoegd. Dit is het nieuwe uitwisselformaat voor KLIC-WIN (WION). Netbeheerders kunnen het uploaden van dit bestand via mijn.kadaster.nl controleren. de functie is beschikbaar onder menuoptie: Exporteren -> XML Object gegevens -> XML IMKL2015 voor INSPIRE en WION. deze functie ie beschikbaar zodra wij bronhoudercode van netbeheerder hebben ontvangen.

Verbeteringen in de export van RIBX. Na toetsing via de Rioned validator zijn verplichte elementen aan het RIBX toegevoegd. Zoals straatnaam en kernnaam.

Verbeterde classificering van toestandaspecten, uit RIBX, waarvan de classificatie afhankelijk is van kwantificering. Bij 1e weergave uit RIBX werden deze te laag geclassificeerd.

Verbeterde weergave van toestandaspect BCA A.

Startoptie: owner, toegevoegd. Hiermee geeft u het Oracle schema aan waaronder de LIS (leiding registratiesystem van waterschappen)tabellen zijn geïnstalleerd.

Startoptie: stad, toegevoegd. Deze bevat de default vulling (tekst) van de RIBX elementen: EAN, EAO, AAN, AAO (wijk en kern).

De CSV uitvoer van onderhoudsmaatregelen uit beoordelen is verbeterd. De naam van het RIBX bestand werd niet altijd correct weergeven.

De weergave van de symbolen van de onderhoudmaatregelen uit beoordelen is verbeterd, zodat deze ook juist worden weergegeven indien de afstand groter is dan de strenglengte. Bij startoptie wrap=0 op de eindknoop. Bij wrap=1 voorbij de knoop.

Bij importeren van inspecties uit RIBX en BEFDSS (Belgisch XML) importeert Kikker nu ook de tegeninspecties. Indien tegeninspectie vlak na de 1e inspectie van de streng in het XML is opgenomen voegt Kikker de toestandaspecten samen in 1 inspectie gebeurtenis.Verbeteringen in Kikker wegbeheer versie 5.1w t.o.v. 5.1s


Knop [Reset] toegevoegd in weginspectieformulier. Om de toestandaspecten van de globale weginspectie in het inspectieformulier te resetten.

Operationele planning projectnaam toegevoegd in de CSV export van wegvakonderdelen.

Operationele planning projectnaam, planjaar, plan maatregelen en plankosten toegevoegd in SHP export van wegvakonderdelen.Verbeteringen in Kikker groen en waterbeheer versie 5.1w t.o.v. 5.1s


Export van alle elementen naar revisie bestand, via menuoptie: Exporteren -> CSV Objectgegevens -> Groenbeheer -> Revisie bestand incl. geometrie van elementen....Verbeteringen in Kikker rioleringsbeheer versie 5.1s t.o.v. 5.1q


Standaard is data uit werkbestanden via importeren niet meer samen te voegen. Via startoptie: adddbk=1 kan men deze mogelijkheid weer activeren.

De weergave van rioolkolken, bij het starten van Kikker, is uit te zetten via startoptie: dispgully=0. Via dispgully=1 is de weergave bij aanvang weer aangezet.

De berekening van de kwaliteit score uit rioolinspectie is veranderd. Per toestandaspect is via de beslismodel parameters een gewicht/ernst van een toestandaspect aan te geven aan te geven. Deze ernst is een vermenigvuldigingsfactor op de klasse (-1) maal de geconstateerde lengte percentage.

Zodra men het tab-blad: "Beoordeling", weergeeft in het streng info venster geeft Kikker de locaties en omvang weer van de strengdelen die de ingrijp- en waarschuwmaatstaf hebben bereikt. Van de actuele inspectie en van de vorige inspectie. Zie onderstaande weergave.

Verbeterde dagrapportage van de kolkenregistratie. In de voorgaande versies zit een onvolkomenheid waardoor bij iedere straat de 1e kolk niet wordt gerapporteerd.

Het selecteren van dubbele kolken is toegevoegd onder menuoptie: Selecteren. Hierbij kunt u een afstand invoeren. Indien ten opzichte van een kolk uit een vorige ronde een nieuwe kolk is toegevoegd binnen deze afstand kunt u deze selecteren, de inspectie data overnemen op de oude kolk en de nieuwe "dubbele" kolk verwijderen.

Nieuwe handleiding Kikker Rioleringsbeheer, versie 1.1 in PDF (klik hier voor nieuwe handleiding).
Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.1s t.o.v. 5.1q


Verbeterde weergave van de rijrichting bij aangesloten GPS-antenne.

Overige kleine verbeteringen rond het importeren en exporteren van gegevens.Verbeteringen in Kikker algemeen versie 5.1q t.o.v. 5.1n


Verbeteren functie: "Controleren en corrigeren databank". Kikker hersteld, vanaf deze versie de koppeling tussen objecten en GEOOBJECT tabel in plaats van het verwijderen van de objecten (strengen, knopen, pompen, overstorten, wegvakonderdelen, elementen e.d.) indien geen koppeling aanwezig is.


Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.1q t.o.v. 5.1n


Dag-Rapportage van rioolreiniging is uitgebreid met materiaal en afmetingen per streng.

Het aangeven of de waarschuw- en ingrijpmaatstaf is bereikt bij toestandsaspect BAFE (aantasting, oorzaak onbekend). Hierbij gebruikt Kikker de maatstaven bij BAFB.

Weergave locaties waarschuwmaatstaf en ingrijpmaatstaf, van actuele inspectie en voorgaande inspectie, in grafisch venster indien het tab-blad: "Beoordeling", van "Leiding Info" venster is geopend.

Bij het toestandsaspect BAIZ (indringend afdichtingsmateriaal, andere afdichting) wordt bij een vermindering van de dwarsdoorsnede <= 5% een klasse 2 aangegeven. Conform de NEN 3399 (2004) is dit klasse 1

De selectie van rioolbeheergegevens uit GBI6 uitgebreid met gegevens uit: GB_WAARNEMINGEN. Hierbij wel altijd startoptie NEN3399_2004=1 hanteren.

De nummering van knopen uit LIS (leiding registratiesystem van waterschappen) is verbeterd door de knoopnummering uniek te maken.

De export van SUFHYD (Hydraulisch rekenformaat) is verbeterd:
 • *BOP regel: 2e niveau van de put is altijd 30 cm lager dan het maaiveldniveau.
 • *LEI regel: Indien de streng als *DRL (doorlaat) aanwezig is slaat kikker de uitvoer van deze *LEI regel over.
 • *KNP regel: Ook uitvoer aantal woningen indien inprik van afvalwater = 0

Oudere versies kunnen vastlopen indien knoopnummers langer zijn dan 10 tekens (maximaal 12 tekens is mogelijk bij dbk bestanden). Is opgelost in deze versie.

Verbeterde overname maatregelen uit oude inspecties naar nieuwe. Probleem was dat verschil in registratie klokstand van toestandaspecten maatregelen niet werden overgenomen


Verbeteringen in Kikker wegen en groen versie 5.1q t.o.v. 5.1n


Bij opstart bepaalt Kikker automatisch de basisplanning, zodat de maatregelen direct beschikbaar zijn in de overzichten.

Weergave element nummer van lijn elementen in Kikker groen indien deze de coördinaten 0,0 hebben.

Verbeterde berekening van de wegvakonderdeel breedte.Verbeteringen in Kikker versie 5.1n t.o.v. 5.1k


Opmerkingen water of groenelement laten meekopiëren naar nieuw venster.

Verbeterde weergave van boomhoogtes uit de databank (alleen groenbeheer).

Juiste weergave diameters en straatnamen bij dagrapportage rioolreiniging.

De selectie van rioolbeheergegevens uit GBI6 uitgebreid met gegevens uit:
 • GB_RIOOLINSPECTIE (Een samenvatting per streng)
 • GB_KOLK
 • GB_RL_VOORZIENING (Op basis relatie: GB_RIOOLPUT.PUTCODE=GB_ RL_VOORZIENING.KNOOPNUMMER)
 • GB_AANSLUITLEIDING (is in startopties aan en uit te zetten via startoptie: gbiaansl=1)

De weergave van spatial data uit Oracle uitgebreid met SDO_GTYPE=4402 (lijnen met 4 dimensies, bijvoorbeeld x,y,bodem- en maaiveld-peil

Verbeterde 3D weergave van het digitale terreinmodel uit bijvoorbeeld AHN (Algemeen Hoogte Bestand).

Invoer put/knoop inspectie verbeterd. (kan nu weer aspecten toevoegen).Verbeteringen in Kikker versie 5.1k t.o.v. 5.1d


Weergave streetmap achtergrond kaart uitgebreid met weergave kaartjes van PDOK. Kikker download deze kaartjes tijdens het inzoomen van het Internet en kopieert deze op uw computer. Zoals Kikker dat ook doet met de streetmap kaartjes. Voordeel van PDOK is dat de kaartjes gebaseerd zijn op RD-coördinaten waardoor de kaartjes beter aansluiten. U kunt via menuoptie: "Toepassingen -> Startopties", een venster starten, waarin u via startoptie "pdok" kunt aangeven wat voor kaart u als achtergrond wilt hebben. U kunt kiezen uit:
 • 0 = streetmap (oude keuze)
 • 1 = PDOK opentopo (nu standaard)
 • 2 = PDOK opentopoachtergrondkaart
 • 3 = PDOK brtachtergrondkaart
 • 4 = PDOK brtachtergrondkaartgrijs
 • 5 = PDOK top10nlv2

In de balk met topografie gegeven is een knop: [Lagen] toegevoegd. Hiermee start u een venster waarmee u de weergave van lagen in de topografie aan of uit kan zetten. Ook kunt u vanuit dit venster de registratie van de kleuren per laag starten.

De weergave van geïmporteerde hoogte grid uit ASCII.asc hoogtebestanden is verbeterd. Indien de beeld weergave van coördinaten zichtbaar is, dan is het hoogte grid ook zichtbaar. Zowel bij 2D als bij 3D weergave.

Via de "Home" en "End" toets op de uw toetsenbord kunt u het coördinaten grid en hoogte grid kleiner en groter maken. Zolang niet op de weergave wordt in- en uitgezoomd houdt Kikker deze grid grote vast.

Via snapopties venster kunt u de getekende fence/polygoon gemakkelijk verschalen, verplaatsen en roteren.

De zoom mogelijkheden zijn uitgebreid met een "zoom previous" knop en menuoptie. U kunt hiermee maximaal 12 weergaves terug zoomen/bladeren.

Via toepassingen herberekening hoeveelheden gebeurt voortaan alleen voor geselecteerde objecten.

Verwijderen onvolkomenheden, zoals het operationeel maken van de "docu" startoptie voor het registeren van een documenten map.Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.1k t.o.v. 5.1d


In het knoop toevoeg en mutatie venster zit nu een knop [Teken Polygoon] waarmee u ten opzichte van hart knooppunt een polygoon/fence tekent op basis van profiel/vorm en de afmetingen van de put. Via snapopties venster kunt u de getekende fence/polygoon gemakkelijk verschalen, verplaatsen en roteren.

In het logboek tabblad van streng- en knoopinfo, waarmee u de toestandaspecten bekijkt, geeft Kikker nu zowel de algemene opmerking als de naam en locatie van de inspectiegegevens weer. Ook kleurt Kikker alle toestandaspecten:
 • rood indien de ingrijpmaatstaf is bereikt
 • oranje indien de waarschuwmaatstaf is bereikt
 • blauw voor de overige toestadaspecten

Ook de toestandaspecten in de weergave worden volgens bovenstaande kleuren getoond.

Omzetten Kikker CSV bestanden naar Kikker REV revisie bestanden, via menuoptie: Omzetten -> Naar Revisiebestand omzetten -> CSV Objectgegevens. Dit is handig als u inspecties uit RIB in de Kikker revisie cloud wil registeren. U kunt dan via Kikker RIB omzetten naar CSV en CSV naar REV, waarna u de inspectie in de Cloud kunt registreren.

Het importeren van opmerkingen bij toestandaspecten is verbeterd. Op de standaard opmerkingen (karakterisering 3) kunt u nu ook selecteren.

De selectie mogelijkheden zijn uitgebreid met een selectie van strengen met meer dan 1 inspectie en de selectie van strengen waarin tussen 2 inspecties de hoeveelheid ingrijp- en waarschuwmaatstaf is toegenomen op: scheuren, breuk, aantasting, deformatie, infiltratie, axiale verplaatsing, grond zicht baar, zandinloop en holle ruimten zichtbaar. Met andere woorden alle constructieve toestandaspecten.

Via menuoptie: Toepassingen, kunt u de straatnaam van strengen overnemen op nabijgelegen kolken.

Uitvoer strengvlak op basis van leidingbreedte naar SHP bestand in plaats van hartlijn streng, indien de weergave op dat moment via de [kleuren] knop de werkelijke breedte van de streng weergeeft. Zie ook nieuwe "offset" startoptie.

Nieuwe startopties:
 • alldbk=1, kikker start op met alle dbk bestanden in de kikker werkmap
 • exclbput=1, voor het uitvoeren van bergingsberekening zonder de berging in putten. Berging in strengen wordt dan berekend over de gehele strenglengte.
 • offset=5.0, voor het uitvoeren van een leidingvlak van 5.0 meter breed over alle strengen bij exporteren van strengen naar SHP bestand, in plaats van de werkelijke breedte. (Indien strengen via [Kleuren] knop op werkelijke dikte zijn getekend, voert kikker een strengvlak uit in plaats van een hartlijn.)

Bestandnamen van inspectiebeelden mogen 60 tekens lang zijn. Geheugengebruik is getest bij grote beheerbestanden. Indien dit toch problemen oplevert graag een bericht. Dan krijgt u een versie met geheugengebruik voor 30 tekens. (de oude situatie)Verbeteringen in Kikker weg- en groenbeheer versie 5.1k t.o.v. 5.1d


Omzetten Kikker CSV bestanden naar Kikker REV revisie bestanden, via menuoptie: Importeren -> Naar Revisiebestand omzetten -> CSV Objectgegevens. Dit is handig als u gegevens uit CSV in de Kikker revisie cloud wil registeren. U kunt dan via Kikker CSV naar REV omzetten, waarna u de gegevens in de Cloud kunt registreren.

Diverse mogelijkheden om straatnamen over te nemen van groenobjecten, adressen en riolering. Bij conversie wegbeheer uit BGT wegdelen ontbreekt vak een straatnaam en wegvakindeling. Door het overnemen van straatnamen registreert kikker niet alleen de straatnaam per wegvakonderdeel, maar maakt kikker ook een wegvakindeling op basis van straatnaam aan.

Verbeterde conversie van wegvakonderdelen en groenelemementen uit SHP bestanden.Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.1d t.o.v. 5.1b


In versie 5.0z t/m 5.1c is een onjuiste verbetering doorgevoerd, door de inspectierichting uit RioolInspectieBestanden (RIB) te baseren op de inspectierichting in de *RIOO regels. Vanaf versie 5.1d is deze weer gebaseerd op de inspectierichting in de *WAAR regels, zoals in de versies voor 5.0z.

Bij beoordelen via Logboek venster wordt de status van een toestandaspect op hersteld gezet, zodra in het beoordeling venster (onder rechtermuisknop) is aangegeven dat een maatregel is uitgevoerd. (j of y achter uitgevoerd)

Maatregelen uit de beoordeling van verouderde inspecties worden niet meer weergegeven.

Bij Axiale verplaatsing (BAJ A) (NEN3399:2015) wordt nu ook naar kwantificering 2 gekeken voor het bepalen van de classificering.

Karakterisering 3 code A toegevoegd voor BBA en BBF en code B voor BDD (deze worden overigens niet meer in RIBX 1.3 document genoemd). In oudere RIB worden deze nog steeds gebruikt.

In wijzig- en plaats knoop vensters een knop toegevoegd waarmee men een polygoon kan tekenen op basis van opgegeven knoop profiel en afmetingen. In het snapopties vensters zijn knoppen toegevoegd om de polygoon te verplaatsen, te verschalen en te roteren.Hiermee kan men heel gemmakkelijk putcompartimenten tekenen.

Het toestandaspect binnen dringen van grond, materiaal oer, ((BBD C) wordt niet meer mee genomen bij het beoordelen.

In het streng filter (selectie) venster tabblad: "Bestand", wordt alleen de naam van het inspectiebestand weergegeven. In eerdere versies geeft Kikker ook de naam van de inspecteur weer.

Indien bestand: "logo.bmp" aanwezig is in de map met werkbestanden (bij Kikker.exe) dan geeft kikker de bitmap in dit bestand weer in de rechtbovenhoek van de weergave vensters.

Dagrapportage mogelijkheden toegevoegd voor de weergave van gereinigde riolering. Per dag geeft kikker via xml, lst of pdf de gereinigde strengen en hoeveelheden weer per: profiel, afmeting, waterstand, vervuilingsgraad en aanwezigheid afwijkende verontreiniging.

Diverse verbeteringen voor het importeren van data uit RIBX RioolInspectieBestanden.Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.1b t.o.v. 5.0v


Sinds kikker versie 5.0v classificeert Kikker bij opstart opnieuw de toestandaspecten. Hierbij komt naar voren dat Kikker Inspectie kwantiteit 2 niet altijd goed heeft opgeslagen in riodeski.txt en kikker.dbk. Hierdoor zit bij opnieuw classificeren volgens NEN3399-2004 of -2015 Kikker een klasse te laag bij toestandaspecten, waarbij kwantiteit 2 een rol speelt. In versie 5.0z is dit probleem opgelost zodra u inspecties opnieuw importeert uit RIB (RioolInspectieBestanden). Bij gebruikers met een Kikker versie waarbij kikker altijd NEN3399-2004 als standaard gebruikt speelt dit probleem minder omdat deze versie niet opnieuw bij opstart classificeert.

In versie 5.1b wordt de inspectierichting vanaf knoop gebaseerd op de inspectierichting in *RIOO regels. Dit is een foute correctie. De inspectierichting vanaf welke knoop staat alleen in de *WAAR regels. De inspectierichting in de *RIOO regel is de inspectierichting ten opzichte van de stroomrichting van het afvalwater.

Vanaf versie 5.1b kan de verkenner versie van kikker ook gegevens uit revisie weergeven. De verkenner versie kan geen revisie maken. Hiervoor heeft u de professional versie nodig.Verbeteringen in Kikker versie 5.0v t.o.v. 5.0m


Het menu is logischer opgebouwd. Elk menu bevat een afzonderlijke knoppenbalk, vooruitlopend op het "Ribbon" stijl menu. Menu: "Toepassingen" is gesplitst in: "Toepassingen" en "Planning". Menu: "Revisie", is gesplitst in "Revisie", "Toevoegen", "Wijzigen", Verwijderen" en "Reiniging en Inspectie". Menuoptie: "Gegevens" is veranderd in: "Raadplegen".

De knoppenbalk is korter en duidelijker gemaakt. Onder planning en Beeld zijn nieuwe knoppen toegevoegd. ook is er een beter onderscheid tussen knop: "Nieuw" en "Weergave Opties".

Verbeterde import van hoogtes uit ASCI hoogte bestand.

Kikker WMS service: Aanpassingen doorgevoerd zodat Kikker.exe als MS Windows service kan worden gestart op een internet service, waarbij de Kikker service kaartmateriaal maakt voor een WMS.

Zie verbeteringen hieronder voor specifiek riolering, wegen en groen.Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.0v t.o.v. 5.0m


De classificatie rioolinspectieresultaten kan zowel volgens NEN3399:2004 als NEN3399:2015 plaats vinden. Via startoptie: NEN3399_2004=1, classificeert kikker volgens de NEN3399:2004. Bij startoptie: NEN3399_2004=0, volgens NEN3399:2015. NEN3399:2004 is aangepast op de veranderingen in NEN-EN 13508-2_2003+A1_2011.

Het openen, importeren van inspectiebestanden is gereed voor RIBX 1.3. Het exporteren van inspecties volgens RIBX gebeurt volgens RIBX 1.3

Via menuoptie: "Importeren -> Hoogtebestand bewerkingen", kan men de hoogtes uit het hoogte bestand overnemen op geselecteerde knopen en onderliggende bob peilen.

Selecteren op peil verschil tussen 2 netwerken. Men kan naast netwerken samenvoegen ook netwerken uit verschillende tijdperiodes samenvoegen en vergelijken.

Bij beoordelingsadvies vergelijkt Kikker de laatste inspectieresultaten met inspecties van minimaal een jaar ouder. Indien er een verslechtering is wordt dit meegewogen.

Selecteren strengen met verslechtering inspectiewaarden, op basis van bovenstaande.

Selecteren strengen met dubbele inspecties.

Opslag kolk knoopnummer en extra kolk inspectiegegevens in databank, dit is in eerdere versies nog niet mogelijk in databanken.

Weergave totaal aantal aangesloten adressen en drinkwaterverbruik huishoudelijk en bedrijven in kengetallen venster.

Verbeterde kleuren bij weergave van toestandaspect locaties, blauw = voldoende, oranje = matig (waarschuwniveau bereikt), rood = onvoldoende (ingrijpmaatstaf bereikt).

Gebruik van dezelfde kleuren bij weergaven van de toestandaspecten in het tabblad: logboek, van het strenggegevens (info) venster.

Weergave beoordelinggeschiedenis in het tabblad: beoordeling, van het strenggegevens (info) venster.

Verbeterde conversie kolkgegevens uit SHP (shape) bestanden uit GBI.

Script ontwikkeld voor installatie VIEW's onder Oracle gemaakt waarmee GBI6 UD tabellen worden nagebootst, zodat men in GBI6 direct inkijk heeft in de inhoud van de Kikker tabellen.

Bij kopiëren geselecteerde knoop ook gekoppelde kolk mee kopiëren.

Verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van de gemeentelijke GWSW-effectanalyses, waarbij Kikker als GWSW Oro-X tool is gebruikt.

Verbeterde registratie drinkwaterverbruik bij samenvoegen van netwerken.

Maak nieuwe geautomatiseerde beoordeling (onderhoudsadvies) op geïnspecteerde strengen. Via menuoptie: "Planning -> Tactisch beoordelen -> Maak nieuw onderhoudsadvies". Kikker vraagt of u vastgestelde beoordelingen wilt vervangen door nieuwe. Beoordeling vindt plaats op basis van waarschuw- en ingrijpmaatstaven. Voorheen was deze optie alleen beschikbaar bij het importeren of openen van inspectiebestanden.

Vele andere kleine en grote verbeteringen.


Verbeteringen in Kikker wegen en groen versie 5.0v t.o.v. 5.0m


Weergave kengetallen percentage voldoende/matig/onvoldoende, via menuoptie: "Raadplegen -> Kengetallen".

Verbeterde import van hoogtes uit ASCI hoogte bestand.

Via menuoptie: "Importeren -> Hoogtebestand bewerkingen", kan men de hoogtes uit het hoogte bestand overnemen op geselecteerde knopen en onderliggende bob peilen.

Via menuoptie: "Importeren -> Hoogtebestand bewerkingen", kan men de hoogtes uit het hoogte bestand overnemen op geselecteerde wegvakonderdelen.

selecteren op peil verschil tussen knopen en geometrie.

Verbeterde registratie van constructieopbouw code van wegvakonderdelen.

Wijzigen van maatregelcyclussen in het tabblad: beoordeling, van het wegvakonderdeelgegevens (info) venster..

Bij overname geometrie en gegevens uit (BGT)topografie worden gewijzigde wegvakonderdelen direct als gewijzigd gemarkeerd voor doorvoering wijzigingen in de databank.

Verbeterde conversie traditionele geometrie opslag naar spatial (SDO_GEOM) opslag van gegevens onder Oracle.

Verbeterde wegvakonderdeel lengte en breedte berekening uit vlak.

Selecteren wegvakonderdelen met verslechtering inspectiewaarden.

Selecteren wegvakonderdelen met dubbele inspecties.

Vele andere kleine en grote verbeteringen.
Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.0m t.o.v. 5.0j


Op aanvraag is levering mogelijk van versie met classificatie rioolinspectieresultaten volgens NEN3399:2004. Omdat veel classificaties 2, 3 en 4 in versie 2004 worden omgezet naar classificatie 5 in versie 2015, komen zonder aanpassing van ingrijpmaatstaven veel extra riolen in de korte termijnplanning terecht. Ook kan de indicator (gemiddelde berekenende indicatieve restlevensduur) bij overgang naar versie 2015 erg afwijken.

Voor bedrijven met kolken dagrapportage optie is een pdf uitvoer van de kolken met gebreken en extra werkzaamheden beschikbaar gemaakt (zie onderstaande voorbeeld weergave).

Automatisch correctie van SHP topografie waarbij kikker de vlakken met gaten controleert. Vlakken die in een vlak liggen en in klok richting zijn getekend corrigeert Kikker, zodat de coördinaten tegen de kolk in worden getekend en het vlak als gat zichtbaar is.

Veranderd is de classificering van toestandsaspect: BAA, BAE, BAG, BAI(Z), BAJ(B), BBA, BBB, BBC, BBD, BBE. Kikker keek alleen naar Kwantificering 1 (wat volgens mij correct is). Maar in het SUFRIB wordt vaak in kwantificering 1 de ondergrens van de klasse geregistreerd en bij kwantificering 2 een bovengrens. Bijvoorbeeld: kw1=25 en kw2=100. (inspecteur registreert dat inlaat tussen de 25% en 100 % insteekt. Terwijl Kikker in kw1 een meting verwacht bijvoorbeeld kw1=50. Nu dus zo veranderd dat indien kw2 een grotere waarde bevat dan kw1. Dan gebruikt kikker kw2 om de klasse te registreren.

Toegevoegd is de DXF export van projecten. Via het projectregistratie venster kan men de projecten thema weergave aanzetten. Indien men daarna een DXF export van de riolering maakt zet kikker de projectnaam in de laag naam.

Vele andere kleine verbeteringen.Verbeteringen in Kikker groen versie 5.0m t.o.v. 5.0j


De beheerkosten per beheergroep kan men nu uitsplitsen in de kostensoorten: arbeidsuren, arbeidskosten, materiaalkosten, materieelkosten en overige kosten. Ook de overzichten van kosten per object en beheergroep worden per kostensoort uitgesplitst. Zie onderstaande weergave met Kikker venster en export kosten naar MS Excel:Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.0j t.o.v. 5.0h


Import uit DHV Oracle wegbeheer verbeterd.

Gescheiden uitvoer van DWA instroom bewoners en bedrijven in export en import knopen naar CSV.

Optimaliseren weergave huisaansluiting kaarten/tekeningen.

Geen extra .ipf extensie (achter panoramo bestandnamen) plaatsen indien deze extensie al aanwezig is.

Veranderd is de classificering van toestandaspect BAG. Kikker keek alleen naar Kwantificering 1 (wat volgens mij correct is). Maar in het SUFRIB wordt vaak in kwantificering 1 de ondergrens van de klasse geregistreerd en bij kwantificering 2 een bovengrens. Bijvoorbeeld: kw1=25 en kw2=100. (inspecteur registreert dat inlaat tussen de 25% en 100 % insteekt. Terwijl Kikker in kw1 een meting verwacht bijvoorbeeld kw1=50. Nu dus zo veranderd dat indien kw2 een grotere waarde bevat dan kw1. Dan gebruikt kikker kw2 om de klasse te registreren.

Het na openen van inspectiebestand corrigeren (splitsen van inspecties) is nu ook mogelijk met onbekende knoopnummers.

Op aanvraag is er een kikker versie beschikbaar voor export en import naar GBI 6 UD databank, in plaats van een Kikker databank. Ideaal in combinatie met GBI 6 als Kikker wordt gebruikt voor mutatie.

Op aanvraag is een kikker versie beschikbaar die als met optie “way=…” wordt gestart een GeoJSON bestand vult met de GPS positie om de “frq=….” Seconden. Deze is door Kikker weer te importeren waarbij tijdens het importeren SHP bestanden worden gemaakt. Zo is de afgelegde route beschikbaar met de gereden snelheden.

Vele andere kleine verbeteringen.
Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.0h t.o.v. 5.0b


Import uit IRIS LIS databank van waterschappen. Deze data kan men combineren met stelsel gegevens van gemeenten waardoor weergaves en berekeningen over gehele stroomgebieden mogelijk zijn.

Import RIBX verbeterd. In versie 5.0b liep de import soms vast door te weinig geheugen voor registratie koppeling met beeldmateriaal.

Import uit GBI6 verbeterd. Nu ook juiste weergave persleidingen uit GBIBASIS zoals uit GBIDATABANK.

Verbeterde weergave streng ID in RIBX en CSV indien ID afkomstig is uit Kikker databank.

Verbeterde classificatie inspectieresultaten volgens NEN3399:2015.

Voor importeren Wegvakonderdeelnummer uit SUFWEG nu keuze uit GID of KEY waarde, via startoptie: sufwegid=1 (voor GID) en sufwegid=0 (voor KEY).

Pulldownmenu voor registratie plantdatum van bomen in VTA venster.

Weergave logo in alle weergaves rechtsboven in venster uit logo.bmp bestand (test bij gemeente De Fryske Marren).

Verbeterde import van riolering uit GBI SHP bestanden.

Verbeterde import van SUFRIB met hele lange foto en videobestandsnamen uit Panoramo inspecties.

Startoptie: fixpix, toegevoegd om de pixelhoogtes van bitmaps in te stellen. Bijvooorbeeld fixpix=5. Bitmaps van verkeersborden, puttypes en beheergroepen zijn dan 5 pixels hoog .

Startoptie: nobxa, toegevoegd. Indien nobxa=1 worden geen metingen uit RIBX geimporteerd. Indien nobxa=0 worden wel metingen uit RIBX geimporteerd. De import van meetwaarden kan een behoorlijke vervuiling van het logboek in Kikker opleveren.

Vele andere kleine verbeteringen.
Verbeteringen in Kikker riolering versie 5.0b t.o.v. 4.9v


GWSW: Openen, importeren, exporteren van het RIBX uitwisselformaat voor inspectie en reiniging van riolen, putten en kolken. Ook toepasbaar voor conversie met oudere uitwisselformaten.

GWSW: Importeren en exporteren van BIM (= Bouwwerk Informatie Model) volgens het generieke uitwisselformaat oroX (= object-relatie-object eXchange).

GWSW: Registratie reiniging van riolen, putten en kolken.

Classificatie inspectieresultaten volgens NEN3399:2015.

Verbeterde kolken registratie door kolkinformatie te koppelen aan knooppunt (klik hier voor werkinstructie kolken).

Berekening stelselkarakteristieken op basis van afstroming.
Verbeteringen in Kikker wegen en groen versie 5.0b t.o.v. 4.9v


Importeren topografie en plus informatie uit BGT.

Meerjaren begroting onderhoud en vervanging van groen elementen verbeterd, inclusief rapportages.
Algemene verbeteringen in Kikker versie 5.0b t.o.v. 4.9v


Naast lst (kladblok) weergave, directe xml weergave via MS Excel.

Importeren GML Topografie (op aanvraag vanwege uitgebreide set DLL bestanden).

Verbeterde weergave documenten en foto's.

Verbeterde tekenfuncties (klik hier voor tekenfuncties voor het wegbeheer).

Startopties om kikker met bepaald thema te laten starten (klik hier voor overzicht nieuwe startopties).

Verwijderen ongebruikte definities uit werkbestand. 
        

Gebruiksvriendelijk en functioneel 


De achterliggende gedachte van Kikker is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk en functioneel...

meer weten

Verschillende databases ondersteunen en lezen

 

Omdat Kikker verschillende database structuren onder verschillende database programma?s kan lezen...

meer weten

Revisies en inspecties aanmaken en uitwisselen

 
Kikker heeft een unieke manier om de beheergegevens te herzien, ofwel te reviseren...

meer weten

Onafhankelijk van uw Windows versie

 

Kikker is een Windows API. Een application programming interface (API) maakt gebruik van de mogelijkheden van...

meer weten