Bent u klaar voor de WIBON

Hier brengen wij u u als centrale netbeheerder graag op de hoogte over:


De nieuwe wet tot wijziging van de Wet Informatie uitwisseling ondergrondse netten is op 1 juli in werking getreden. De WIBON vervangt de WION.

Uitgezonderd in de wet zijn de netbeheerders die volgens INSPIRE regelgeving gegevens van netten centraal dienen aan te leveren. Voor deze centrale netbeheerders treden de artikelen in de wet per 1 januari 2019 in werking. Deze latere inwerkingtreding geeft u de tijd om u voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe situatie


Om goed voorbereid te zijn kunt u al geruime tijd uw data en systeem testen. Doe dit tijdig zodat u op 1 januari 2019, uw gegevens centraal bij het Kadaster KLIC hebt staan.


Informatie uitwisseling volgens WIBON via KLICWIN

KLICWIN is het nieuwe programma van KLIC. Dit programma moderniseert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie volgens de WIBON en sluit systemen en processen beter aan op de Europese richtlijn INSPIRE. Volgens de WIBON is de netbeheerder verantwoordelijk voor een centrale aanlevering bij KLIC van vector informatie van de netwerken in IMKL2015 formaat, zodat:

 • KLIC niet meer de (decentrale) WION service provider hoeft te raadplegen bij elk graafbericht. De informatie uitwisseling met de grondroerder verloopt hierdoor veel sneller en efficiënter.
 • Door slimme Apps aan de grondroerder beschikbaar te stellen, met vectorinformatie, zal het aantal graafschades verminderen.
 • De informatie direct beschikbaar is voor INSPIRE. INSPIRE vereist een snelle reactietijd op informatieaanvragen.
 • De informatie ook direct beschikbaar is voor nieuwe producten van KLIC zoals de BGT pastelkaart. Op deze kaart moeten kabels en leidingen goed zichtbaar zijn.


De rol van de WION service provider, is in deze nieuwe situatie, beperkt tot het decentraal aanleveren van netinformatie in die gevallen dat de netwerken niet INSPIRE plichtig zijn.


Omdat diensten niet meer nodig zijn stoppen WION service providers en veranderen zij hun diensten. Zo is het beheerprogramma Kikker niet meer nodig als programma voor het maken van beheerinformatie berichten volgens de oude methode.
Daarvoor in de plaats is een IMKL2015 export functie aan het programma toegevoegd.
Standaard beschikbaar voor alle centrale netbeheerders. Met deze functie kunt u ook eenvoudig ander thema’s dan riolering aan de IMKL2015 dataset toevoegen.:


Dankzij deze export functie kunt u als centrale beheerder zelfstandig het IMKL2015 bericht maken om uw netinformatie centraal aan te leveren of te actualiseren.
Belangrijke argumenten om dit zelf te doen, zijn:

 • Geen extra werk. In feite voert u deze taak nu ook uit met het verschil dat u thans levert aan een WION service provider.
 • Goede facilitering van KLIC om via mijn.kadaster.nl het IMKL2015 te uploaden, te valideren, te beoordelen en in productie te plaatsen.
 • Het operationeel zijn van de test faciliteit op mijn.kadaster.nl.


IMKL2015 is een formaat waarin de uitwisseling van gegevens voor WION en INSPIRE is gerealiseerd. Bovendien is er een koppeling gelegd met:

 • het Informatiemodel Stedelijk Water;
 • Risico Register voor buisleidingen met gevaarlijke inhoud;
 • de Europese regeling voor aanleg snel internet.


Onze test ervaringen:
Gebruikers van het rioolbeheerprogramma Kikker zijn al geruime tijd aan het testen om te beoordelen of de gemeente op de juiste manier aangesloten kan worden.

Actualiseren netinformatie:
Het IMKL2015 voorziet in het netinformatie bericht. Het IMKL2015 bevat de gegevens aangegeven in figuur 1.
Het IMKL2015 bestaat uit:

 • Appurtenances: zijn de knopen, zoals: overstorten, gemalen, infiltratievoorzieningen, kunstwerken, uitlaten, kolken e.d.;
 • DiepteTovMaaiveld: zijn de maatvoeringpunten met binnen onderkant buis peil;
 • ExtraGeometrie: zijn de contouren van de appurtenances en mangaten indien getekend binnen het beheerprogramma en de contouren van de utilitylinks en rioolleidingen vanaf een op te geven buismaat;
 • Mangat: de rioolputten;
 • Rioolleiding: zijn de rioolleidingen met onder meer materiaalsoort, diameter, drukklasse en stelseltype: gemengd, dwa, rwa etc. Eenduidig uitgewisseld dankzij het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW);
 • Utiliteitsnet: zijn de verschillende thema netwerken, zoals: “riool onder druk”, “laagspanning” en dergelijk, waaronder de andere lagen vallen;
 • UtilityLink: de strengen van de diverse netwerken;


Het beheerprogramma plaatst het IMKL2015 XML bericht automatisch in een zip bestand met dezelfde naam als het XML. De naam van het XML bestand met IMKL2015 formaat dient te beginnen met “netinformatie”. Let hierop bij het testen!

Het zip-bestand mag bij het testen maximaal 500 Mb groot zijn. Na 1 januari maximaal 2 Gb. Relevant voor grote netbeheerders zoals: Enexis of KPN. Voor gemeenten ruim voldoende. Het grootste bestand wat wij tot nu toe hebben getest is een zip-bestand van 7,5 Mb met de netwerken van de gemeente Apeldoorn. De netinformatie is met behulp van het programma Kikker verkregen uit de GBI6 databank van de gemeente.  In figuur 2 is het IMKL2015 netwerk van de gemeente Apeldoorn, met behulp van QGIS, weergegeven. Als XML bijna 300 Mb groot en gezipt 7,5 MB.


Het betreffende IMKL2015 bevat:

 • 76 km datatransport;
 • 75 km laagspanning;
 • 320 km riool onder druk;
 • 986 km riool vrij verval;
 • 3,5 km warmte;
 • 40 km overig (drainage);

Centraal in productie plaatsen bij KLIC:

Nadat u het zip-bestand met IMKL2015 heeft geëxporteerd kunt u dit bestand bij KLIC in productie plaatsen.

U doet dit via de volgende stappen:

 • Start uw Internet Browser, zoals: Explorer, FireFox of Google Chrome. U gaat naar de site mijn.kadaster.nl en voert uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 • Na inloggen klikt u op de optie: Klic Netbeheerder Testdienst. En vervolgens op: NTD Actualiseren netinformate (béta versie).
 • KLIC geeft daarna uw statusoverzicht van eerdere netinformatie bestanden weer. Ook treft u een [Selecteer bestand] knop aan. Door op deze knop te klikken verschijnt een venster waarmee u het netinformatie bestand op uw computer selecteert.
 • Na selectie verschijnt de knop [Verstuur]. Door op deze knop te klikken verstuurd u het bestand naar KLIC. In het status overzicht kunt u vervolgens de aanlevering en het valideren van het bestand volgen.
 • Na ongeveer een minuut (hangt denk ik een beetje van de drukte bij KLIC af) verschijnt er een melding: “Gereed voor beoordeling”. En verschijnt een knop [Controleren]. Na klikken op deze knop begint het feest!
 • U krijgt een venster voorgeschoteld met kaarten en statistieken ten opzichte van voorgaande leveringen. Zie figuur 3.
 • Hiermee controleert u zelf of uw laatste revisies zijn verwerkt en of de levering compleet is. U kunt kiezen tussen WION en INSPIRE weergave. Indien u geen onvolkomenheden aantreft klikt u op [Goedkeuren], waarna KLIC de netinformatie in productie neemt.

Op de test locatie van mijn.kadaster.nl staan ook instructies van KLIC hoe u netinformatie en bijlage documenten kunt actualiseren door deze in productie kunt plaatsen.


Naast het netinformatie bericht kunt u ook pdf documenten gerelateerd aan de netinformatie centraal opslaan bij KLIC en doorgeven aan de grondroerder.


Actualiseren documenten (optioneel):

Optioneel kunt u ook pdf documenten doorgeven aan de grondroerder. Deze functionaliteit hebben we overigens nog niet getest.

Indien u pdf documenten wil doorgeven aan de grondroerder kunt u een zip-bestand met pdf documenten centraal opslaan bij KLIC. Onder documenten kan bijvoorbeeld worden verstaan: huisaansluiting, aansluiting, profielschets (van gestuurde boring), verzoek tot contact, overig. Indien u hiervan gebruik wil maken is het belangrijk eerst deze documenten centraal op te slaan voordat u de netinformatie actualiseert.

In een apart documenten XML bestand geeft u verwijzingen op tussen objecten in het IMKL2015 naar de documenten. Dit bestand plaatst u samen met de documenten in een zip-bestand. Waarna u deze via mijn.kadaster.nl centraal kunt actualiseren/opslaan. Via actualiseren documenten is het nog steeds mogelijk pdf schetsen mee te leveren aan de grondroerder. Maar veel beter is deze te digitaliseren en aan het netwerk toe te voegen.

Indien bekend, de aansluitgegevens in ieder geval tot aan de ontstoppingsstuk/erfgrens aanleveren. Maar als de ligging op het particuliere terrein ook digitaal beschikbaar is, ook gewoon meeleveren.


B2B oplossing:

KLIC biedt ook een zogenaamde Business to Business oplossing. Hiermee kunt u het actualiseren van netinformatie geheel automatisch laten uitvoeren. U kunt dan de overname van gegevens uit uw netwerk beheersysteem geheel automatisch met zekere regelmaat laten uitvoeren.

Ik denk dat deze oplossing minder interessant is voor gemeentelijke netbeheerders omdat er geen moment van vrijgeven is. Bij het handmatig in productie stellen is er even een moment van controle en vrijgave. Daarnaast wijzigen de gemeentelijke netwerken niet dagelijks. Onze ervaring is dat de meest actieve beheerders wekelijks uploaden naar de WION service.

Begin met het handmatig testen volgens bovenstaande procedure zodat u na 1 januari gecontroleerd de netwerk informatie in productie plaatst bij KLIC. Daarna kunt u altijd nog kijken of een B2B oplossing beter is.


Het gevoerde berichtenverkeer:

Voor het volgen van het door KLIC, namens de centrale netbeheerder, gevoerde berichten verkeer stelt KLIC een REST-API beschikbaar. Met software waarin deze REST-API is verwerkt kunt u het gevoerde berichtenverkeer opvragen.

Het gevoerde berichtenverkeer geeft Kikker zoals bij het huidige WION berichten verkeer weer.


Aandachtspunten:

Via het IMKL2015 kunt u geen:

 • Contactinformatie opgeven. Dus geen persoonsgegevens, telefoonnummers of Email adressen. U doet dit straks via mijn.kadaster.nl bij het onderdeel contactinformatie.
 • Standaardbrief met voorwaarden voor het grondroeren opgeven bij wel of geen raakvlak met het netwerk. Via mijn.kadaster.nl registreert u een URL naar een Internetpagina waarop u deze voorwaarden publiceert.Voor informatie over de WION


Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten ? Neem dan gerust contact met ons op !        

Gebruiksvriendelijk en functioneel 


De achterliggende gedachte van Kikker is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk en functioneel...

meer weten

Verschillende databases ondersteunen en lezen

 

Omdat Kikker verschillende database structuren onder verschillende database programma?s kan lezen...

meer weten

Revisies en inspecties aanmaken en uitwisselen

 
Kikker heeft een unieke manier om de beheergegevens te herzien, ofwel te reviseren...

meer weten

Onafhankelijk van uw Windows versie

 

Kikker is een Windows API. Een application programming interface (API) maakt gebruik van de mogelijkheden van...

meer weten