Kikker Wegen

Veel advies en inspectiebedrijven gebruiken Kikker als instrument om te inspecteren, voor de maatregeltoets en voor het maken van meerjarenbegrotingen. De module Kikker wegbeheer is populair omdat:

 • Het gebruikersvriendelijk en functioneel is;
 • U de wegvakonderdelen, lichtmasten, borden kunt registreren en weergeven zoals deze in de topografie (BGT databank) is getekend. U gebruikt de beschikbare topografie om de beheerobjecten te muteren. Door het beschikbare geheugen onder Windows API en het efficiënte opslagformaat is Kikker zeer snel en heeft u altijd totaal overzicht op het beheerareaal op het gebied van hoeveelheden, kwaliteit en functioneren;
 • Kikker niet alleen gemakkelijk gegevens weergeeft uit het eigen beheersysteem, maar ook uit andere beheersystemen, zoals die van Antea, Grontmij en Arcadis;
 • Kikker deze data combineert met inspectie gegevens en volgens de CROW methodiek een planning maakt met planjaar, maatregelen en kosten. Via de operationele planning in Kikker toetst u de maatregelen en maakt u een operationeel plan;
 • Kikker de toestandsaspecten in de riolering kan weergeven die de oorzaak kunnen zijn van oneffenheden en gaten in het wegvak.


Voor het beheer van wegen hanteert Kikker de richtlijnen volgens: 


 • Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2010, CROW-publicatie 288;
 • Wegbeheer 2011, CROW-publicatie147;
 • Handleiding globale visuele inspectie 2011, CROW-publicatie 146b;
 • Handboek visuele inspectie 2011, CROW-publicatie 146a;
 • SUFWEG 1.0 en overige uitwissel formaten.


Daarnaast bevat het programma diverse functies ingebracht door beheerders van openbare ruimte om werkzaamheden
zo effectief mogelijk uit te voeren. Het programma Kikker is hierdoor een goede oplossing met beproefde technologie,
welke bij elke uitgave wordt verbeterd.

Het programma Kikker hanteert voor het beheer van wegen de volgende object definities en relaties:

 • In Kikker bestaan de wegen uit punten, wegvakken, wegvakonderdelen, bebording, masten, armaturen, lampen, meldingen en kolken;
 • Een wegvak kan uit een of meerdere wegvakonderdelen bestaan. Een wegvakonderdeel ligt altijd tussen 2 punten. Een             wegvakonderdeel heeft een eigen geografie. Geografie kan uit 1 of meer lijnen of vlakken bestaan. Indien geen geografie is geregistreerd tekent Kikker het wegvakonderdeel als een rechte lijn tussen de 2 punten;
 • Bij een punt kunnen 1 of meer wegvakken samen komen. Naast een begin- of eindpunt van een wegvak kan een punt een groen, kunstwerk, meubilair, riolering, verharding, water of fictief punt zijn. Een punt kan 1 of meer voorzieningen hebben in de vorm van een bord, mast, armatuur en/of lamp. Een punt heeft een eigen geografie en kan uit een of meer punten, lijnen of vlakken bestaan;
 • Een kolk is een zelfstandig object in Kikker met specifieke kolk informatie;
 • Een melding is een klacht of registratie van klein onderhoud. Het is een zelfstandig object met eigen geografie;
 • Van borden, masten, armaturen en lampen kan men er 1 of meer per punt registeren;
 • Een installatie kan men 1 keer registeren per punt. Een installatie heeft groepen waarop men masten, armaturen en lampen kan registeren.

 

Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten ? Neem dan gerust contact met ons op !
        

Gebruiksvriendelijk en functioneel 


De achterliggende gedachte van Kikker is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk en functioneel...

meer weten

Verschillende databases ondersteunen en lezen

 

Omdat Kikker verschillende database structuren onder verschillende database programma?s kan lezen...

meer weten

Revisies en inspecties aanmaken en uitwisselen

 
Kikker heeft een unieke manier om de beheergegevens te herzien, ofwel te reviseren...

meer weten

Onafhankelijk van uw Windows versie

 

Kikker is een Windows API. Een application programming interface (API) maakt gebruik van de mogelijkheden van...

meer weten