Kikker Riolering

Het rioleringsbeheer van Kikker is enorm populair omdat :

 • Het gebruikersvriendelijk en functioneel is;
 • U de riolering kunt registeren en weergeven zoals deze werkelijk aanwezig is. Putten en leidingen tekent Kikker op basis van werkelijke       afmeting en ligging. Het toezicht kan de omvang zien van wat er onder de grond ligt en hoe dit hoort te functioneren. De modelleur slaat      de data op in een hydraulisch rekenbestand en kan, zonder teveel modelleren, direct rekenen. Er is sprake van een win/win situatie voor     beheer en beleid;
 • Kikker niet alleen gemakkelijk gegevens weergeeft uit het eigen beheersysteem maar ook uit andere beheersystemen, zoals die van            Antea, Grontmij en Arcadis;
 • Kikker deze data combineert met inspectie gegevens, foto’s en video’s, waarna u deze gegevens en beelden met een muisklik op een toestand aspect kunt weergeven;
 • Riodesk een heldere visie heeft op het maken van meerjarenbegrotingen en duidelijke gereedschappen heeft voor het beoordelen van riolering op basis van inspectiegegevens.

Voor het beheer van riolering hanteert Kikker de volgende richtlijnen:

 • NEN-EN 752:2005 Ontw. en, NEN-EN 752:2008 en NEN-EN 752:2008 nl
 • NEN-EN 13508 en NEN3399 voor het inspecteren van riolering;
 • Leidraad Riolering module 2100 voor het maken van hydraulische rekenbestanden;
 • Leidraad Riolering module 3000 voor onderhoudsmaatregelen;
 • NEN3398 voor het beoordelen van riolering;
 • Artikel vakblad Riolering: “Beoordelen met een druk op de knop” en “Meerjarenbegroting met een druk op de knop”, voor het bepalen van     strategische uitgangspunten;
 • Het GWSW van Rioned voor de uitwisseling van gegevens naar andere systemen;
 • SUFRIB 1.0, 2.0, 2.1 en RIBX 3.0 en overige uitwisselformaten.

Daarnaast bevat het programma diverse functies, ingebracht door rioleringsbeheerders in Nederland, België en Indonesië om werkzaamheden zo effectief mogelijk uit te voeren. Het programma Kikker is hierdoor al vanaf 2002 een goede oplossing met beproefde technologie, welke bij elke uitgave wordt verbeterd.

Het programma Kikker hanteert voor het beheer van riolering de volgende object definities en relaties:

 • In Kikker bestaat de riolering uit knopen, strengen, doorlaten, overstortdrempels, afsluiters, sensoren, pompen, installaties,                          meldingen en kolken;
 • Een streng kan uit een of meerdere kabels en leidingen bestaan. Een kabel of leiding ligt altijd tussen 2 knopen. Een kabel of leiding heeft  een eigen geografie. Geografie kan uit 1 of meer lijnen of vlakken bestaan. Indien geen geografie is geregistreerd tekent Kikker de leiding of kabel als een rechte lijn tussen 2 knopen;
 • Een knoop is een punt waar 1 of meer strengen samen komen. Een knoop kan bijvoorbeeld een inspectieput, compartiment, t-stuk in            persleiding, inlaat, eindkap, uitmonding of kolk zijn. Een knoop kan 1 of meer voorzieningen hebben in de vorm van een doorlaat,               overstortdrempel, afsluiter, pomp of sensor naar een andere knoop. Een knoop heeft een eigen geografie en kan uit een punt of 1 of            meerdere vlakken bestaan;
 • Een kolk is een zelfstandig object in Kikker met specifieke kolk informatie. Op een kolk kan men een knoop specificeren, zodat men                knoopgegevens kan registeren en de kolk kan koppelen aan een streng;
 • Een melding is een klacht of registratie van klein onderhoud. Het is een zelfstandig object met eigen geografie;
 • Van doorlaten, overstortdrempels, sensoren en pompen kan men er 1 of meer per knoop registreren. Indien geen eindknoop is geregistreerd op  een voorziening betreft het een afvoerpunt van het rioleringsstelsel;
 • Een installatie kan men 1 keer registeren per knoop. Een installatie heeft groepen waarop men afsluiters, pompen en sensoren kan              registreren.

 
        
Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten ? Neem dan gerust contact met ons op !
Gebruiksvriendelijk en functioneel 


De achterliggende gedachte van Kikker is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk en functioneel...

meer weten

Verschillende databases ondersteunen en lezen

 

Omdat Kikker verschillende database structuren onder verschillende database programma?s kan lezen...

meer weten

Revisies en inspecties aanmaken en uitwisselen

 
Kikker heeft een unieke manier om de beheergegevens te herzien, ofwel te reviseren...

meer weten

Onafhankelijk van uw Windows versie

 

Kikker is een Windows API. Een application programming interface (API) maakt gebruik van de mogelijkheden van...

meer weten