Kikker GroenIn Kikker Groenbeheer is het wegbeheer uitgebreid met groenbeheer functies. Op deze wijze kunt u de onderdelen genoemd in de CROW kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2010, zoals bomen, gazons, speeltoestellen, kunstwerken en dergelijke, uitgebreider beheren.
Voor het groenbeheer kunt u de puntgegevens in het wegbeheer uitbreiden met elementgegevens. Een groenbeheer element is dus een punt met aanvullende element gegevens. Belangrijke aanvullingen zijn de beheergroep en het object waarvan het element deel uitmaakt.

Een beheergroep geeft de typering van het element aan qua beheer. Per beheergroep geeft u aan hoe Kikker de elementen onder de beheergroep:
  • Zal afbeelden met kleur, lijndikte en type: st=punt m1=lijn en m2=vlak;
  • De hoeveelheden zal bereken in type: st=punt m1=lijn en m2=vlak;
  • Wat voor maatregelen nodig zijn per beheergroep en streefniveau: A+, A, B, C en D, om het streefniveau te kunnen    handhaven.
Op basis van deze informatie berekent kikker de beheerkosten van de beheergroepen.

Een stedelijk waterbeheer object is een verzameling elementen met dezelfde gebiedskenmerken. De elementen, geregistreerd onder een object, erven de kenmerken van het object. Bijvoorbeeld de gewenste streefniveau’s volgens de CROW schaalbalken.
Via elementsoort geeft u de soort aan per groenelement. Per soort kunt u de volgende gegevens registeren:
  • Code (snel code);
  • Naam Latijns;
  • Naam Nederlands;
  • Bestand- en locatienaam met een afbeelding van de soort.

 Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten ? Neem dan gerust contact met ons op !

Gebruiksvriendelijk en functioneel 


De achterliggende gedachte van Kikker is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk en functioneel...

meer weten

Verschillende databases ondersteunen en lezen

 

Omdat Kikker verschillende database structuren onder verschillende database programma?s kan lezen...

meer weten

Revisies en inspecties aanmaken en uitwisselen

 
Kikker heeft een unieke manier om de beheergegevens te herzien, ofwel te reviseren...

meer weten

Onafhankelijk van uw Windows versie

 

Kikker is een Windows API. Een application programming interface (API) maakt gebruik van de mogelijkheden van...

meer weten