"899"


Kikker Cloud

Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica, waar een groot, decentraal netwerk (zoals internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid.


Naast PUB-DR en de WION Service levert Riodesk ook integraal in het programma Kikker Cloud diensten voor het beheren en doorgeven van gegevens.


Doorgeven van gegevens:

Voor het doorgeven van gegevens heeft elke Kikker abonnee een mapje op internet waarin men vanuit het Kikker programma een “Kikker.dbk” databank bestand kan maken en exporteren (uploaden). Dit databank bestand is daarna beschikbaar voor:


  • Iedereen die ook de beschikking heeft over hetzelfde Kikker programma en een download sleutel;
  • Alle partijen binnen een samenwerkingsverband. Binnen een samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen levert Riodesk Kikker programma’s met een knop waarmee men de data binnen de samenwerking kan bekijken en samenvoegen.


Beheren van gegevens:

Voor het beheren van gegevens kunnen Kikker abonnees gebruik maken van een extra service waarmee men de mutaties (revisies) registreert op de data in het hierboven genoemde mapje op internet.


De revisies registreert men lokaal met het programma Kikker op een Windows Laptop of tablet pc. Voor het registreren van revisies is geen internet verbinding nodig. Zodra, bijvoorbeeld via Wi-Fi, een internet verbinding aanwezig is, kan me de geregistreerde revisie naar het eerder genoemde mapje op internet zenden. Men kan daarna ook weer de laatste data van internet ophalen om een beeld te krijgen van de voortgang en de laatste mutaties.


De Cloud dienst voor het beheren van gegevens wordt veel toegepast bij de registratie van kolken, weginspectie en het uitbesteden van databeheer aan derden.


De voordelen van de Cloud dienst voor het beheren van gegevens ten opzichte van de standaard registratie van (inspectie)gegevens via internet zijn:


  • Geen tijdverlies bij registratie door lange internet response tijden;
  • Snelle opbouw van de kaartweergave;
  • Gebruik van nauwkeurige GPS is mogelijk;
  • Men kan zonder internet doorwerken;
  • Download en Upload knop waarbij autorisatie mogelijk is, zodat niet iedereen zomaar kan down- en uploaden;
  • Weergave van de  actuele status van registratie na upload en download;
  • Back-up van geüploade revisies, zodat de opbouw van data altijd nauwkeurig is te reconstrueren. 


Nadeel van deze dienst is:
  • Geen directe registratie van gegevens in de internet databank. Men ziet de voortgang pas na upload en download.


Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten ? Neem dan gerust contact met ons op !


        Gebruiksvriendelijk en functioneel 


De achterliggende gedachte van Kikker is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk en functioneel...

meer weten

Verschillende databases ondersteunen en lezen

 

Omdat Kikker verschillende database structuren onder verschillende database programma?s kan lezen...

meer weten

Revisies en inspecties aanmaken en uitwisselen

 
Kikker heeft een unieke manier om de beheergegevens te herzien, ofwel te reviseren...

meer weten

Onafhankelijk van uw Windows versie

 

Kikker is een Windows API. Een application programming interface (API) maakt gebruik van de mogelijkheden van...

meer weten