99"


Kikker BGT


bron: Kadaster Nederland


Het programma Kikker als applicatie voor het beheer van openbare ruimte, met onderliggende systemen voor o.a. Groen, Wegen en Water, ondersteunt de BGT.


Riodesk ondersteunt het berichtenverkeer rond de uitwisseling van BGT/IMGeo gegevens, in de horizontale keten (GeoStUF). Ofwel het berichtenverkeer tussen uw Geo-applicatie en Kikker, aan de BOR (Kikker) zijde.


Deze ondersteuning bieden we aan als een aanvullende dienst op het programma Kikker en heet voorlopig: Kikker BGT.


Met deze dienst ontvangt het programma Kikker van uw Geo-applicatie:

 • Mutatieberichten;
 • Weigerberichten;
 • Exploratieresponsen;
 • Ontvangstbevestigingen.


Deze dienst zendt vanaf het programma Kikker naar uw Geo-applicatie:

 • Mutatieverzoeken;
 • Exploratieverzoeken;
 • Ontvangstbevestigingen


Voor het verzenden en ontvangen van berichten leveren wij een Kikker BGT service ( -een end-point). Hiermee kunt u berichten naar en van uw Geo-applicatie zenden en ontvangen.


Deze Internet-service zijn wij thans op onze Cloud oplossing aan het ontwikkelen.

Via deze Cloud oplossing kunnen wij u ook ontlasten met betrekking tot onderhoud, beveiliging (certificaten) en updates. Indien u de service op uw eigen server installeert, dan moet u zelf zorg dragen voor onderhoud, beveiliging (certificaten) en updates.


Werking:

Zodra onze Kikker BGT service een bericht ontvangt, wordt deze voor behandeling opgeslagen. Na het starten van het programma Kikker kan men in het: IMGeo venster, van het programma Kikker de voor behandeling opgeslagen berichten raadplegen. Per bericht geeft Kikker de status weer.

Door op een bericht te klikken in dit venster geeft Kikker de betreffende geometrie en bijbehorende informatie weer. Indien het een mutatiebericht betreft, dan kan men in Kikker deze geometrie overnemen door er beheerobjecten van te maken of door beheerobjecten te wijzigen of te verwijderen.

Kikker bewaart de geometrie van de objecten. Via de revisie opties in het programma Kikker kunt u, onafhankelijk van andere applicaties en (Internet)verbindingen, uw objecten beheren. De revisie opties maken gebruik van een eigen uitwisselingsmodel voor het beheer van de gegevens van uw openbare ruimte (een IM-BOR variant) .


Hiermee is uw beheerapplicatie altijd operationeel!


De mutaties gemaakt, met de revisie opties in Kikker en die geen betrekking hebben op de geometrie of plus informatie van uw BGT IMGeo objecten, kunt u zonder meer in de beheer databank van Kikker in uw Cloud of in uw lokale SQL Server, Oracle, of MS Access database opslaan.

De revisieregels, die wel van invloed zijn op de geometrie of plus informatie van uw BGT IMGeo objecten, geeft Kikker door aan de Kikker BGT service.

De Kikker BGT service maakt van deze informatie een mutatieverzoek met de actuele stand van het IMGeo-object in de registratie van BGT IMGeo (en dus ook Kikker Databank). De nieuwe situatie voor het IMGeo-object wordt door Kikker beschouwd als een wijziging van dit object.


De Geo-applicatie bevestigt de ontvangst en beoordeelt dit mutatieverzoek, maar is niet verplicht tot het overnemen van dit verzoek.


Er zijn 2 vervolgacties mogelijk:

 • Indien het mutatieverzoek volledig wordt overgenomen door de Geo-applicatie, dan werkt Geo de objecten in BGT IMGeo bij;
 • Indien een toevoeging, wijziging of verwijdering van een object niet wordt overgenomen door de Geo-applicatie, dan ontvangt onze IMGeo-Kikker service een weigerbericht.


Ook de weigerberichten geeft Kikker weer in het IMGeo venster. De beheerder is dan verplicht de mutatie in de revisie terug te draaien.


Weergave geometrie:

De geometrie uit IMGeo geeft Kikker weer als topografie zoals dit nu ook in Kikker gebeurt. Kikker kan deze geometrie uit IMGeo overnemen:

 • Door rechtstreeks uit IMGeo te lezen (standaard procedure in Kikker);
 • Via een beschikbare koppeling van de leverancier van de BGT IMGeo databank (dit heeft onze voorkeur);
 • GML of ESRI SHP bestanden.


De topografie bevat de GUID (unieke identificatie) van objecten. Deze identificatie gebruikt Kikker om geometrie te selecteren in het IMGeo venster van Kikker of om geometrie voor zijn beheerobjecten over te nemen.


Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten ? Neem dan gerust contact met ons op !Gebruiksvriendelijk en functioneel 


De achterliggende gedachte van Kikker is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk en functioneel...

meer weten

Verschillende databases ondersteunen en lezen

 

Omdat Kikker verschillende database structuren onder verschillende database programma?s kan lezen...

meer weten

Revisies en inspecties aanmaken en uitwisselen

 
Kikker heeft een unieke manier om de beheergegevens te herzien, ofwel te reviseren...

meer weten

Onafhankelijk van uw Windows versie

 

Kikker is een Windows API. Een application programming interface (API) maakt gebruik van de mogelijkheden van...

meer weten